Harta site Adauga la favorite
 
 

Legislatie

Ordinul 1502/2016 - .

HOTARARE nr. 826 din 22 iulie 2009 - pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N
Citeste varianta de pe site

HOTARARE nr. 562 din 10 mai 2009 - hotarare pentru aprobarea Strateg de Descentralizare in sistemul de sanatate
Citeste varianta de pe site

Hotararea 37 din 2008 - Hotararea 37 din 2008 care modifica Hotararea 355 din 2007
Citeste varianta de pe site

Hotărârea 355 din 2007 - Supravegherea sănătății lucrătorilor
Citeste varianta de pe site

Ordonanță de Urgență nr 34 din 11 aprilie 2009 - Rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Citeste varianta de pe site

Ministerul Sănătății a stabilit cadrul legal pentru acordarea asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate in anul 2009 - Modificare adusa legislatiei pentru contractul cadru din 2009

Citeste varianta de pe site

LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
Citeste varianta de pe site

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2009 - privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
Citeste varianta de pe site

Adresa M.S. nr. 756/07.01.2009 - Adresa Ministerului Sănătăţii – Cabinet Secretar General –
nr. 756/07.01.2009 referitoare la punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare

Citeste varianta de pe site

OUG nr. 223/30.12.2008 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008
privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

Citeste varianta de pe site

Ordin nr. 872/2008 - privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Citeste varianta de pe site

Ordinul MSPnr.914/2006 - pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.
Citeste varianta de pe site

O.U.G. nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Citeste varianta de pe site

Ordinul nr. 522/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condițiile acordării asigurărilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.

Mai multe amanunte : http://www.ms.ro/legislatia-in-vigoare.php?lege=75

Hotărârea nr. 925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
Citeste varianta de pe site

Hotărârea nr. 1660/2006 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică prin mijloace electronice
Citeste varianta de pe site

Ordinul nr. 99/2008 - privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea
Citeste varianta de pe site

Legea 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătății
Citeste varianta de pe site


Mai multe amanunte : http://www.ms.ro/legislatia-in-vigoare.php?lege=73

Ordinul nr. 1706/2007 - privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor

Mai multe amanunte : http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=MjgxMTg4

Ordinul nr. 482/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Citeste varianta de pe site

Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 - pentru aprobarea Contractului-Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008.
Citeste varianta de pe site

Hotărârea Guv. nr. 357/2008 - pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008
Citeste varianta de pe site

Ordinul nr. 39/2008 - privind reorganizarea ambulatoriului integrat
Citeste varianta de pe site

 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!