Harta site Adauga la favorite
 
 

HOTARARE nr. 826 din 22 iulie 2009 - pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N


HOTĂRÂRE nr. 826 din 22 iulie 2009


pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1


EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 septembrie 2009


Data intrarii in vigoare : 11/09/2009

 

 

    În temeiul <LLNK 11991     0221 202 108 46>art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


 

    ART. 1

    Se aprobă Planul-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1, denumit în continuare Planul-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


    ART. 2

    Ministerele şi instituţiile care au atribuţii stabilite în Planul-cadru sunt obligate să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.


    ART. 3

    În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile publice centrale şi locale responsabile cu ducerea la îndeplinire a Planului-cadru aprobă prin act al conducătorului planul de acţiune pentru implementarea Planului-cadru.


    ART. 4

    Planul-cadru poate fi modificat prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu aprobarea primului-ministru.


 

                        PRIM-MINISTRU

                           EMIL BOC

 

                       Contrasemnează:

                       ---------------


                     Ministrul sănătăţii,


                          Ion Bazac

 

                Viceprim-ministru, ministrul


                administraţiei şi internelor,


                           Dan Nica

 

                Ministrul afacerilor externe,


                     Cristian Diaconescu


 

                  Ministrul transporturilor


                     şi infrastructurii,


                    Radu Mircea Berceanu


 

              Ministrul agriculturii, pădurilor

                    şi dezvoltării rurale,


                          Ilie Sârbu

 

                         Preşedintele

          Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare


               şi pentru Siguranţa Alimentelor,


                       Marian Zlotea

 

                 Ministrul apărării naţionale,


                      Mihai Stănişoară


 

                     Ministrul mediului,


                      Nicolae Nemirschi


 

                    Ministrul economiei,


                      Adriean Videanu

 

                    Ministrul educaţiei,


                   cercetării şi inovării,


                    Ecaterina Andronescu


 

                  Ministrul comunicaţiilor


                şi societăţii informaţionale,


                       Gabriel Sandu

 

                    Ministrul turismului,


                    Elena Gabriela Udrea


 

                Ministrul finanţelor publice,


                       Gheorghe Pogea

 

    Bucureşti, 22 iulie 2009.

    Nr. 826.

 

    ANEXĂ

 

                              PLANUL-CADRU

              intersectorial gradual pentru combaterea


               efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1


 

    CAP. I

    Introducere

 

    Gripa este o infecţie respiratorie acută, contagioasă, de origine virală. O epidemie sezonieră de iarnă poate afecta populaţia în proporţie de 5 până la 15%. Perioada de incubaţie este cuprinsă între 1-7 zile, iar simptomele clinice pot dura între 5 şi 10 zile: bolnavul devine contagios cu 24-48 de ore înainte de manifestarea simptomelor clinice şi va rămâne contagios pe toată perioada simptomatică a bolii.


    O pandemie de gripă, cu răspândirea puternică a cazurilor de gripă şi a gravităţii lor în spaţiu şi timp la nivel mondial, se caracterizează prin apariţia unui nou virus gripal faţă de care imunitatea populaţiei este foarte slabă sau inexistentă. Pandemia poate fi rezultatul - aflat în evoluţie permanentă - combinării între virusurile de origine animală şi cele de origine umană sau poate fi generată în urma mutaţiilor progresive ale unui virus de origine animală.


    Apariţia încă din 2003 a virusului de gripă aviară extrem de patogen H5N1, atât la păsările migratoare, cât şi la cele domestice din mai multe ţări, precum şi trecerea acestuia în anumite cazuri la om au determinat comunitatea ştiinţifică internaţională să ia în considerare creşterea posibilităţii de apariţie iminentă a unei pandemii. Cazul clasic de extindere a unei pandemii se desfăşoară în valuri succesive, cu o perioadă de instalare între două şi 4 săptămâni şi cu o durată de 8 până la 12 săptămâni, la o diferenţă de câteva luni sau chiar mai mult. Pe de altă parte, din cauza globalizării schimburilor este posibilă o extindere a pandemiei fără valuri succesive.


    În afară de impactul major asupra sănătăţii, o pandemie poate provoca pe termen lung:


    ● bulversarea sistemului sanitar din cauza suprasolicitării rapide a serviciilor de sănătate;


    ● afectarea vieţii economice şi sociale din cauza absenteismului şi a impactului psihologic, cu eventuale implicaţii asupra ordinii de drept;


    ● paralizia parţială a serviciilor esenţiale bunei funcţionări a societăţii şi a statului.


    În acest context, luând în considerare avertismentele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât elaborarea unui plan-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1, denumit în continuare Plan-cadru, având la bază Planul naţional intersectorial de prevenire şi intervenţie în cazul pandemiei de gripă al ministrului sănătăţii, care va reglementa modul de planificare şi organizare a intervenţiei tuturor structurilor cu atribuţii în gestionarea acestui tip de risc.


    Obiectivul fundamental al Planului-cadru îl constituie protejarea populaţiei aflate pe teritoriul naţional şi a cetăţenilor români din străinătate împotriva unei pandemii de gripă şi vizează îndeplinirea următoarelor atribuţii intersectoriale:


    ● pregătirea autorităţilor şi a populaţiei pentru furnizarea unui răspuns rapid şi credibil în cazul unei pandemii de gripă, având la bază rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniu;


    ● detectarea apariţiei unui nou virus gripal în perioada de alertă a pandemiei şi oprirea răspândirii acestuia în vederea limitării numărului de persoane infectate şi asigurării condiţiilor optime de îngrijire a bolnavilor la domiciliu sau, după caz, în spital sau în alte spaţii amenajate;


    ● oprirea pe cât posibil a fenomenului de răspândire a virusului în timpul pandemiei, asigurarea mijloacelor optime de prevenire şi a condiţiilor adecvate de îngrijire a populaţiei, asigurarea bunei funcţionări a statului, prin exercitarea funcţiei esenţiale de guvernare, asigurarea securităţii naţionale, menţinerea ordinii publice şi a activităţilor economice;


    ● stabilirea atribuţiilor autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a celorlalte structuri aflate în subordinea sau în coordonarea acestora, pentru asigurarea coordonării şi conducerii acţiunilor, continuităţii activităţii şi a funcţiilor de sprijin;


    ● inventarierea forţelor, mijloacelor şi a altor categorii de resurse ce vor fi puse la dispoziţia autorităţilor implicate în managementul riscului, la nivel naţional şi teritorial;


    ● menţinerea încrederii populaţiei în autorităţile publice competente, printr-un proces de comunicare bine coordonat, transparent şi continuu;


    ● valorificarea experienţei rezultate ca urmare a producerii unor evenimente reale şi a organizării exerciţiilor naţionale sau internaţionale pe această problematică;


    ● respectarea angajamentelor internaţionale ale României.


    Măsurile prevăzute în acest plan se implementează la nivel naţional de către instituţiile publice centrale din componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit hotărârilor acestui organism, iar în plan teritorial se transpun în practică de către toate entităţile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă, determinate de acest tip de risc.


    Următoarele anexe tehnice fac parte integrantă din Planul naţional intersectorial de prevenire şi intervenţie în cazul pandemiei de gripă - Planul-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1:


    Anexa nr. 1: Structura-cadru a planului de asigurare a continuităţii activităţii în cazul unei pandemii


    Anexa nr. 2: Matricea de resurse aparţinând structurilor subordonate/coordonate de Ministerul Sănătăţii, precum şi cele aparţinând structurilor sanitare ale autorităţilor publice locale


    Anexa nr. 3: Matricea de forţe şi mijloace aparţinând structurilor componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale SVSU, care pot fi alocate în sprijinul acţiunilor operative de combatere a pandemiei


    Anexa nr. 4: Matricea de forţe şi mijloace aparţinând structurilor componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, altele decât cele ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, care pot fi alocate în sprijinul acţiunilor operative de combatere a pandemiei


    Anexa nr. 5: Matricea de resurse materiale aparţinând structurilor componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, altele decât cele ale Ministerului Sănătăţii, care pot fi alocate în sprijinul acţiunilor operative de combatere a pandemiei


    Anexa nr. 6: Date ce trebuie raportate în cadrul componentei de alertă rapidă şi răspuns


    Anexa nr. 7: Date colectate în cadrul componentei de evaluare comprehensivă


    Anexa nr. 8: Date colectate în cadrul componentei de monitorizare


 

    CAP. II

    Concepţia strategică de acţiune

 

    SECŢIUNEA 1

    Faze de alertă pe plan internaţional şi corespondenţa situaţiilor la nivel naţional


 

    Situaţiile prezentate în Planul-cadru reiau numerotarea fazelor specificate în nomenclatura de specialitate pentru pandemia de gripă a OMS.


*T*

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐

│             Faze de alertă OMS               │Planul naţional│   Coordonare │

                                              │intersectorial │ şi conducere │


├───────────────┬──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│       0       │               1              │       2       │        3      │


├───────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                            Cazuri de boală la animale                        │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Perioada interpandemică OMS                      


├───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│Faza 1         │Nu a fost raportată nicio     │situaţia 1     │MAPDR,         │

│               │infecţie umană cu virusul     │               │în colaborare │

│               │gripal care circulă în rândul │               │cu ANSVSA      │


│               │animalelor.                   │               │               │

├───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Faza 2         │Nu apar noi viruşi care să    │Epizootia      │MAPDR,         │

│Epizootia în   │prezinte risc pentru oameni, │în România -   │în colaborare │

│străinătate - │deşi există un virus de gripă │situaţia 1-2B │cu ANSVSA şi MS│


│situaţia 2A    │la animale care prezintă un   │               │               │


│               │risc substanţial de transmi- │               │               │


│               │tere la oameni.               │               │               │

├───────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                         Cazuri de boală la oameni                           


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Perioada de alertă pandemică (prepandemică) OMS                   


├───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│Faza 3         │Virusul gripal care circulă   │Cazuri umane   │CNSU/MS        │


│Cazuri umane   │în rândul animalelor          │izolate în     │               │


│izolate în     │domestice sau sălbatice a     │România -      │               │


│străinătate - │produs infecţie la om (există │situaţia 3B    │               │


│situaţia 3A    │cazuri rare, izolate, în      │               │               │


│               │situaţia contactelor foarte   │               │               │


│               │apropriate) şi prin urmare    │               │               │


│               │este considerat o ameninţare │               │               │


│               │specifică cu potenţial        │               │               │


│               │pandemic.                     │               │               │

├───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Faza 4         │Virusul gripal recombinat     │Cazuri grupate │CNSU/MS        │


│Cazuri grupate │animal sau animal-uman a      │delimitate şi │               │

│delimitate şi │produs cazuri sporadice sau   │localizate     │               │


│localizate în │cazuri grupate - "clusters" - │în România -   │               │


│străinătate - │de îmbolnăvire la om, dar nu │situaţia 4B    │               │


│situaţia 4A    │a dus la transmitere de la om │               │               │


│               │la om suficientă ca să producă│               │               │


│               │epidemii la nivel de comuni- │               │               │

│               │tate, deşi există această     │               │               │


│               │posibilitate.                 │               │               │

├───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Faza 5         │Extinderea cazurilor grupate, │Focare mari    │CNSU/MAI       │


│Focare mari    │epidemii produse în cel puţin │de infecţie,   │(posibilă      │


│de infecţie,   │două ţări dintr-o regiune OMS │imposibil de   │instituirea    │


│imposibil de   │Cazuri încă localizate        │controlat, care│stării de      │


│controlat în   │geografic, la nivel de comu- │nu depăşesc o │urgenţă)       │


│străinătate - │nitate (virusul se adaptează │incidenţă de   │- MS pentru    │


│situaţia 5A    │omului)                       │10% -          │măsurile speci-│

│               │                              │situaţia 5B    │fice sanitare │

├───────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                        Perioada de pandemie OMS                             


├───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│Faza 6         │Infectare rapidă de la om la │Focare multiple│CNSU/MAI       │


│               │om în rândul populaţiei,      │şi extinse     │(posibilă      │


│               │răspândire globală rapidă*1) │în România,    │instituirea    │


│               │În plus faţă de faza 5,       │incidenţa      │stării de      │


│              │virusul a produs epidemii     │depăşind 10% - │urgenţă)       │

│               │susţinute la nivel de comuni- │situaţia 6     │- MS pentru    │


│               │tate în cel puţin încă o ţară │               │măsurile       │


│               │din altă regiune OMS.         │               │specifice      │


│               │                              │               │sanitare       │

├───────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│                   Sfârşitului valului de pandemie OMS                       


├───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│Faza 7         │Perioada postvârf: Nivelele   │situaţia 7     │CNSU/după caz, │


│               │gripei pandemice în majori-   │               │MS sau MAI     │


│               │tatea ţărilor cu supraveghere │               │               │


│               │adecvată au scăzut sub        │               │               │


│               │nivelele de vârf.             │               │               │


│               │Perioada postpandemică:       │               │               │


│               │Nivelele gripei pandemice în │               │               │


│               │majoritatea ţărilor cu supra- │               │               │


│               │veghere adecvată au revenit   │               │               │


│               │la nivelele înregistrate      │               │               │


│               │în cazul gripei sezoniere.    │               │               │


└───────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

 

*ST*

------------

    *1) Planul Uniunii Europene (UE) din 28 noiembrie 2005 subclasifică această etapă în 4 niveluri:


    - nivel 1: niciun caz uman în UE;

    - nivel 2: un caz în UE;

    - nivel 3: unul sau mai multe grupuri de caz în UE;


    - nivel 4: răspândire în unul sau mai multe state membre.


 

    Prima fază a crizei poate fi constituită de oricare dintre fazele descrise mai sus, fără a fi obligatorie succedarea acestora în ordine cronologică. În sens invers, de la nivelul cazului maximal de pandemie, este posibilă numai revenirea la faza de alertă imediat inferioară, respectiv la situaţia corespunzătoare anterioară. Oricare dintre fazele de alertă poate fi agravată prin apariţia concomitentă a altor epidemii gen SRAS (sindrom respirator acut sever) sau gripă sezonieră.


    La nivel naţional, corespondenţa situaţiilor (notate cu litera B) cu fazele internaţionale de alertă OMS (notate cu litera A) nu este obligatorie.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Strategia generală

 

    2.1. Strategia generală de pregătire şi intervenţie


    Strategia generală de pregătire şi intervenţie vizează:


    a) luarea în considerare în prealabil a unui posibil risc de pandemie de gripă printr-o monitorizare continuă a descoperirilor ştiinţifice şi tehnologice, printr-o politică activă de cercetare şi dezvoltare, printr-o acţiune permanentă de planificare, informare, organizare de exerciţii, prin încurajarea dezvoltării capacităţii de producţie a vaccinului antigripal, precum şi prin achiziţionarea de metode diversificate de protecţie şi tratament;


    b) acordarea de sprijin pentru ţările atinse de epizootie, în colaborare cu Biroul Internaţional de Epizootie (BIE) şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (OAA);


    c) prevenirea apariţiei şi răspândirii focarelor de gripă în ţară, prin depistarea precoce şi limitarea lor în cel mai scurt timp posibil;


    d) cooperarea cu partenerii internaţionali: cu OMS, în vederea unei intervenţii rapide în ţările care au cazuri grupate (profilaxie cu antivirale, eventual un vaccin pandemic, izolarea zonelor afectate), cu Uniunea Europeană (Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor - ECDC), prin informare reciprocă şi armonizarea abordărilor statelor membre pentru a favoriza, în acest context, continuitatea circulaţiei mărfurilor pe teritoriul Uniunii Europene;


    e) împiedicarea apariţiei şi răspândirii pe plan naţional a unui nou virus adaptat la om, prin măsuri de sănătate publică preventive, după cum urmează:


    e^1) depistarea şi controlul precoce, de preferinţă de către reţeaua specializată de epidemiologie, a primelor cazuri de infectare umană, importate sau autohtone, şi a contactelor acestora, cu ajutorul reţelei de supraveghere epidemiologică;


    e^2) limitarea, pe cât posibil, a călătoriilor în ţări afectate, controlul monitorizat la nivelul punctelor de trecere a frontierei, limitarea deplasărilor şi aplicarea măsurilor de prevenţie ale fazelor prepandemice;


    e^3) limitarea contactelor în locuri cu o mare densitate a populaţiei, care favorizează infectarea (diminuarea sau oprirea temporară a transportului în comun, închiderea instituţiilor şi unităţilor de învăţământ, amânarea manifestărilor cultural-sportive sau de altă natură);


    e^4) pregătirea pentru producţia rapidă a unui vaccin pandemic, care să fie administrat în funcţie de priorităţi, corespunzător caracteristicilor epidemiologice, atât profesioniştilor care îşi desfăşoară activitatea în medii cu grad ridicat de expunere, cât şi persoanelor cu predispoziţie specială spre infectare, care sunt susceptibile de a dezvolta complicaţii sau forme grave ale bolii ori de a favoriza răspândirea epidemiei;


    f) obligativitatea profesioniştilor expuşi mediului de risc, precum şi a populaţiei în general de a respecta măsurile de protecţie şi de igienă în caz de boală virală transmisibilă pe cale respiratorie;


    g) elaborarea programului de organizare şi adaptare a sistemului de sănătate în caz de pandemie:


    g^1) organizarea adecvată a triajelor, în sensul izolării la domiciliu sau la spital a pacienţilor, în cazul creşterii numărului persoanelor îmbolnăvite, în funcţie de standardele de triaj elaborate;


    g^2) mobilizarea unor unităţi de îngrijire medicală şi socială pentru a asigura coordonarea serviciilor de îngrijire atât spitalicească, cât şi la domiciliu sau în spaţii special amenajate a persoanelor afectate;


    g^3) mobilizarea la capacitate maximă a instituţiilor şi unităţilor de sănătate publică;


    g^4) utilizarea optimă a rezervelor de medicamente constituite în prealabil;


    g^5) asigurarea aprovizionării adecvate cu medicamente, materiale medicale, echipamente de protecţie şi altele asemenea;


    g^6) creşterea capacităţii operaţionale a altor structuri cu atribuţii în asigurarea funcţiilor de sprijin;


    g^7) atribuirea unui medic de medicina muncii care să urmărească şi să îndrume activitatea preventivă în fiecare instituţie publică centrală/regională (cu implicaţii majore în managementul situaţiilor de urgenţă);


    h) asigurarea continuităţii activităţii statului şi a vieţii sociale şi economice, precum şi menţinerea ordinii publice şi respectarea legii, într-un context dificil:


    h^1) menţinerea unor condiţii de viaţă adecvate pentru populaţie, bazate pe solidaritate şi susţinute de colectivităţile locale;


    h^2) menţinerea în orice condiţii a activităţilor esenţiale pentru continuarea bunei funcţionări a statului, pentru asigurarea securităţii şi protecţiei populaţiei, cu sprijinul colectivităţilor locale, prin adoptarea unor măsuri organizatorice speciale (munca de la distanţă, planificarea înlocuirilor de personal, utilizarea tuturor resurselor de personal disponibile - personal ce se poate mobiliza, voluntari si altele asemenea);


    h^3) menţinerea securităţii instalaţiilor cu grad ridicat de periculozitate, în condiţiile insuficienţei personalului disponibil;


    h^4) menţinerea ordinii publice şi asigurarea respectării legii;


    i) susţinerea strategiei printr-un efort continuu de comunicare, educare şi informare, subsumat contextului geografic şi temporal internaţional:


    i^1) asigurarea nivelului de pregătire (populaţie, profesionişti) necesar gestionării acestui risc, prin diseminarea periodică a informaţiilor autorizate privind riscurile pe care le implică o pandemie, în vederea creării unei culturi de securitate preventivă şi de încurajare a solidarităţii umane;


    i^2) menţinerea spiritului civic şi a coeziunii sociale;


    i^3) coordonarea procesului de comunicare în vederea garantării coerenţei şi eficienţei informaţiilor privind situaţia de urgenţă şi toate aspectele implicate de aceasta;


    i^4) diseminarea unui afiş electronic prin adresele de e-mail şi prin internet (postarea pe site-urile instituţiilor publice) care să informeze asupra măsurilor preventive de primă necesitate, la îndemâna întregii populaţii;


    j) asigurarea unui consens social permanent în privinţa principiilor etice de bază;


    j^1) o pandemie este o situaţie excepţională care va necesita definirea unor priorităţi de acces la serviciile sanitare, un efort de solidaritate la toate nivelurile şi un angajament total din partea profesioniştilor a căror activitate implică un contact direct cu bolnavii. Într-o astfel de situaţie, este necesar să se ajungă la un consens în ceea ce priveşte valorile etice comune pentru a asigura coeziunea societăţii, cum ar fi:


    j^2) datoria societăţii de a proteja profesioniştii şi pe toţi cei expuşi riscurilor în timpul exercitării profesiei (inclusiv familiile acestora şi colaboratorii ocazionali din serviciul public) şi de a asigura viitorul familiilor celor care ar putea deveni posibile victime ale epidemiei;


    j^3) acceptarea de către populaţie a principiului prioritizării de acces la resursele limitate disponibile, inclusiv în ceea ce priveşte produsele sanitare şi aducerea acestora la cunoştinţa publicului de îndată ce au fost stabilite;


    j^4) eliminarea stigmatizării persoanelor bolnave izolate sau a celor aflate în carantină;


    j^5) conştientizarea de fiecare cetăţean a obligativităţii de a participa, în limitele posibilităţilor, la efortul susţinut de asigurare a continuităţii vieţii sociale;


    k) evaluarea în permanenţă a gradului de pregătire şi dotare a structurilor cu atribuţii în domeniu de la toate nivelurile, concretizată prin completarea şi actualizarea periodică (la intervale de cel mult 6 luni) a anexelor nr. 3, 4 şi 5;


    l) pregătirea serviciilor funerare pentru a face faţă situaţiei, dacă se impune.


    2.2. Strategia de încetinire a evoluţiei pandemiei


    2.2.1. Scop:

    a) câştigarea unei perioade de timp înaintea atingerii punctului culminant al pandemiei, în vederea:


    1. creşterii gradului de pregătire, operativitate şi dotare a structurilor de intervenţie;


    2. pregătirii unui vaccin şi creării condiţiilor de producţie, astfel încât acesta să fie disponibil la scară largă înainte de al doilea posibil val de epidemie;


    3. completării în regim de urgenţă a stocurilor de echipament de protecţie şi produse antivirale, în vederea livrării acestora către unităţile sanitare;


    4. începerii procesului de reconstituire a stocurilor de medicamente;


    5. pregătirii populaţiei pentru vaccinare, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii (MS);


    b) organizarea eficientă pentru a face faţă perioadei de vârf a pandemiei; reducerea riscului de suprasolicitare a sistemului de sănătate; diminuarea impactului asupra vieţii sociale şi economice;


    c) reducerea pe cât posibil a numărului de bolnavi şi decese.


    2.2.2. Obiective:

    Obiectivul 1: limitarea epidemiei pe cât posibil la locul sursei printr-o acţiune naţională şi internaţională concertată


    Obiectivul 2: izolarea bolnavilor identificaţi pe teritoriul naţional (cazuri de îmbolnăvire de import sau autohtone)


    Obiectivul 3: reducerea răspândirii virusului în rândul populaţiei, de la primele cazuri sau focare de infecţie înregistrate pe teritoriul naţional


    Obiectivul 4: luarea tuturor măsurilor necesare pentru stoparea răspândirii bolii pe teritoriul ţării


    Obiectivul 5: reducerea pe timp de pandemie a ratei de transmitere a virusului prin respectarea strictă a barierelor teritoriale, restrângerea unor drepturi constituţionale, dacă se impune, întărirea măsurilor de igienă şi vaccinare şi altele asemenea


    2.3. Strategia de intervenţie sanitară


    Pe timp de pandemie şi în cazul nivelurilor de gravitate asociate situaţiilor 4B-6 se va aplica o strategie unitară de repartizare a responsabilităţilor, astfel:


    a) pacienţii vor fi trataţi la domiciliu în momentul declanşării bolii, în măsura în care starea de sănătate a acestora o permite; în cazul agravării bolii, va fi asigurată îngrijirea în spital sau în spaţii special amenajate;


    b) sistemul medical va continua să se ocupe şi de celelalte patologii, prioritizând pacienţii în funcţie de gravitatea bolii;


    c) personalul sistemului va fi instruit în prealabil asupra sarcinilor repartizate şi a măsurilor stabilite pentru fiecare situaţie preconizată.


    2.3.1. Organizarea generală a sistemului de sănătate


    A. La nivelul asistenţei medicale primare se asigură:


    a) supravegherea şi îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau locul de izolare desemnat;


    b) consultaţii la solicitare şi în caz de suspiciune, conform definiţiei de caz, respectarea circuitului de îngrijire a bolnavului, asigurarea funcţionării sistemului informaţional în conformitate cu reglementările în vigoare şi în funcţie de situaţia epidemiologică - la indicaţia MS - efectuarea vaccinărilor.


    Personalul sanitar de la acest nivel va efectua o intensă activitate de educare şi informare a populaţiei privitoare la măsurile de prevenţie.


    B. La nivelul asistenţei spitaliceşti se vor asigura izolarea corespunzătoare a cazurilor aflate în îngrijire, precum şi terapia adecvată, în funcţie de indicele de gravitate şi aspectele clinice ale cazurilor.


    a) Managerii spitalelor vor supraveghea respectarea cu stricteţe a Protocolului de management al cazului. De asemenea, managerii spitalelor vor pune în aplicare planurile proprii de organizare a spitalului pentru situaţia de pandemie, conform Ghidului pentru elaborarea unui plan de pregătire a spitalului pentru situaţii de criză, particularizat pentru situaţia apariţiei pandemiei de gripă, aflat pe pagina de internet a MS (http://www.ms.ro/Gripa_Aviara_2007-2008/CD-uri/CD-1/Ghid pentru elaborarea unui Plan.pdf).


    b) Spitalele şi secţiile de boli infecţioase, indiferent de forma de proprietate, vor asigura condiţiile de izolare şi îngrijire de primă intenţie a cazurilor preluate, precum şi îngrijirile necesare în funcţie de starea clinică a pacienţilor, inclusiv medicaţia antivirală specifică şi/sau de terapie intensivă, în conformitate cu Protocolul de management al cazului.


    c) La solicitarea autorităţilor sanitare, la nivel teritorial se amenajează spaţii temporare de consultaţie sau de îngrijire de scurtă sau lungă durată, destinate pacienţilor afectaţi de pandemie. Spaţiile sunt identificate din timp, putând fi situate în şcoli, internate, cămine, corturi, posturi medicale avansate şi altele similare.


    d) În cadrul managementului operaţional se vor asigura funcţionarea optimă a sistemului informaţional, colaborarea interdisciplinară şi interinstituţională, precum şi protecţia specifică a personalului propriu.


    e) Serviciile de transport medical, ambulanţă şi SMURD vor asigura asistenţa medicală necesară şi repartizarea pacienţilor la serviciile medicale corespunzătoare, în conformitate cu procedurile în vigoare.


    f) Activităţile specifice de supraveghere epidemiologică desfăşurate la toate nivelurile de direcţiile de sănătate publică şi institutele de sănătate publică vor fi coordonate la nivel naţional de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în strânsă colaborare cu Biroul de evenimente de sănătate şi alertă precoce (BESAP). Cele două structuri vor asigura corespondenţa cu OMS şi ECDC, informând, prin Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe (DGSPAMP) - MS şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, conducerea MS asupra riscurilor epidemiologice identificate la nivel internaţional, cu posibil impact asupra stării de sănătate a populaţiei României. De asemenea, acestea coordonează implementarea măsurilor de sănătate publică necesare pentru prevenirea şi limitarea riscurilor de îmbolnăvire a populaţiei.


    Personalul din cadrul serviciilor de epidemiologie va fi informat şi pregătit periodic în vederea intervenţiei rapide şi unitare în cazul apariţiei unor situaţii epidemiologice de genul pandemiei de gripă.


    2.3.2. Măsuri de igienă şi de protecţie individuală


    Deoarece virusul se poate găsi atât pe mâinile bolnavilor, cât şi pe obiectele murdare, se vor lua măsuri de igienă (spălarea mâinilor, ventilaţie, izolare şi altele asemenea). Suplimentar, în funcţie de situaţia epidemiologică, se vor dispune măsuri de "distanţare socială", cum ar fi evitarea aglomeraţiilor, promovarea muncii la distanţă sau a teleconferinţelor şi chiar măsuri radicale ca închiderea temporară a şcolilor şi interzicerea manifestărilor sociale, culturale sau de altă natură.


    Virusul gripal se transmite pe calea aerului, mai ales prin picăturile fine rezultate în urma tusei sau strănutului. Limitarea acestei căi de transmitere se poate face şi prin folosirea unor dispozitive de protecţie respiratorie individuală (măşti). Recomandarea utilizării acestora se va face în funcţie de contextul epidemiologic, de severitatea bolii, precum şi de recomandările OMS. Deciziile în acest sens vor fi luate de către MS.


    Pentru categoriile de personal care nu pot lipsi de la locul de muncă, cele care au contact permanent cu publicul şi/sau persoanele vulnerabile (în special unităţi sociale şi medico-sociale), va fi prevăzut un stoc suplimentar de echipamente de protecţie (măşti şi, după caz, mănuşi).


    Purtarea măştilor simple sau tip FPP2 de către personalul profesionist implicat în acţiunile de intervenţie şi de publicul larg, ca măsură de prevedere, se va recomanda în funcţie de evidenţele ştiinţifice existente privind eficienţa lor.


    La nivelul unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală bolnavilor suspecţi de gripă, respectiv la nivelul unor puncte critice, indiferent de natura serviciilor, ofertă sau drept de proprietate, vor fi utilizate corect proceduri de infectare (mâna şi suprafeţe posibil contaminate), cu dezinfectante pe bază de substanţe alcoolice.


    2.3.3. Produse antivirale şi alte medicamente


    Administrarea de medicamente antivirale de tip inhibitori de neuraminidază se poate dovedi eficientă, aceasta fiind monitorizată în permanenţă de către comunitatea ştiinţifică, în vederea elaborării unor recomandări sau ghiduri de administrare. Prin urmare, medicamentele trebuie administrate în conformitate cu recomandările MS.


    Medicamentele antivirale sunt destinate cu prioritate tratamentului persoanelor afectate şi vor fi oferite gratuit pe bază de reţetă. MS va asigura, în limita posibilităţilor, disponibilitatea stocurilor necesare tratamentului pentru toate persoanele afectate.


    Folosirea preventivă (profilactică) a medicamentelor antivirale se realizează numai la indicaţiile MS.


    Lista cu medicamentele alternative care au efect în pandemia de gripă va fi actualizată în raport de evoluţia situaţiei, iar medicamentele respective vor fi asigurate, în limita posibilităţilor, din import sau prin producţia autohtonă.


    2.3.4. Vaccinuri

    Vaccinul este unul dintre cele mai valoroase modalităţi de a proteja populaţia pe parcursul unei epidemii sau pandemii.


    Este de presupus că vaccinurile gripale sezoniere existente sunt ineficiente împotriva tulpinii de virus pandemic. Totuşi, având în vedere că vaccinul pandemic nu va putea fi produs decât după izolarea şi transmiterea tulpinii virusului de OMS către companiile producătoare (faza de alertă 5 sau 6 OMS) - ceea ce înseamnă o întârziere de câteva luni înainte de producerea primelor loturi de vaccin împotriva tulpinii virale pandemice, stocurile de medicamente constituite în prealabil vor fi puse la dispoziţie.


    Vor fi vaccinate cu prioritate grupurile de persoane cele mai expuse riscului din cauza profesiei lor (mai ales cele din domeniul sănătăţii şi cele cu atribuţii în intervenţie), personalul serviciilor strategice şi esenţiale pentru evitarea perturbării vieţii economico-sociale şi persoanele care, prin natura muncii lor, vin în contact cu un număr mare de oameni. De asemenea, vor fi vaccinate în primă instanţă şi categoriile de populaţie sau de grupe de vârstă cu risc epidemiologic stabilit, persoanele care prezintă un risc ridicat de dezvoltare a unor complicaţii pe baza unei patologii deja existente şi cele susceptibile de favorizare a răspândirii epidemiei.


    Realizarea unei analize specializate privind populaţia şi categoriile de vârstă cele mai afectate de un asemenea virus, asociată cu modelele deja existente şi ţinând cont de disponibilitatea crescândă a vaccinului în comparaţie cu dinamica pandemiei, va permite reconfigurarea strategiei de vaccinare.


    Un obiectiv prioritar îl constituie aprovizionarea rapidă şi suficientă cu vaccin pandemic.


    Decizia de a trece de la producţia autohtonă de vaccin pentru gripa sezonieră la vaccinul pandemic se va face în conformitate cu deciziile şi recomandările OMS şi ale MS.


    În afară de vaccinurile antigripale, strategia sanitară ţine cont şi de ansamblul de măsuri de sănătate publică şi produse medicale care pot contribui la limitarea efectelor pandemiei.


    2.3.5. Strategia de protejare cu vaccin gripal


    Strategia de protejare cu vaccin gripal urmăreşte cu prioritate protecţia de personal care:


    1) asigură asistenţa medicală şi furnizează servicii în sprijinul comunităţii;


    2) exercită profesii specifice menţinerii şi protejării sectoarelor şi elementelor de infrastructură critică;


    3) activează în structurile de intervenţie ale Sistemului de securitate naţională.


    Abordare:


    1. Lista serviciilor/sectoarelor prioritare în timp de pandemie


    2. Lista grupelor populaţionale de risc pentru vaccinare în timp de pandemie (conform OMS şi UE)


    3. Principii de prioritizare a vaccinării personalului serviciilor prioritare şi grupelor populaţionale


 

    1. Lista serviciilor/sectoarelor prioritare în timp de pandemie


*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                             Servicii/sectoare prioritare                     │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│A. Servicii operative                                                        


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1. Structuri de intervenţie aparţinând: Ministerului Administraţiei şi   


│       Internelor (MAI), Ministerului Apărării Naţionale (MApN), Ministerului │


│       Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Transporturilor şi Infrastruc- │


│       turii (MTI), Ministerului Economiei (ME), Serviciului Român de        


│       Informaţii (SRI), Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), Serviciului │


│       de Telecomunicaţii Speciale (STS), alte instituţii                    


│    2. Personal sanitar şi paramedical                                        │


│    3. Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă implicate  


│       în acţiuni de intervenţie                                              │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│B. Administraţia centrală şi locală                                           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│C. Sector economic vital                                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1. Uzine de apă, epurare, transport şi distribuţie                       


│    2. Centrale electrice, producţie, transport şi distribuţie curent electric│


│    3. Unităţi de producţie, transport şi distribuţie gaze                   


│    4. Unităţi de producţie, transport şi distribuţie combustibili lichizi şi │


│       solizi                                                                 │


│    5. Transport de persoane şi mărfuri                                      


│    6. Noduri feroviare, aeroporturi (civile, militare) şi porturi esenţiale │


│    7. Comunicaţii                                                           


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│D. Sector producţie şi distribuţie alimente de bază                           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1. Panificaţie                                                            │

│    2. Lactate                                                               


│    3. Carne                                                                 


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│E. Sector producţie de medicamente şi materiale sanitare                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│F. Servicii funerare                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    Fiecare dintre serviciile/sectoarele prioritare întocmeşte, la toate nivelurile, planuri proprii de continuitate a activităţii în cazul unei pandemii, conform structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 1.


    Abordarea în etape a vaccinării:

    Etapa 1: personalul sanitar şi paramedical şi personalul structurilor/serviciilor operative


    Etapa a 2-a: personalul administraţiei centrale şi locale, precum şi cel din sectoarele economice vitale


    Etapa a 3-a: personalul din sectoarele de producţie-distribuţie alimente de bază, de medicamente şi materiale sanitare şi cel aparţinând serviciilor funerare


    Etapa a 4-a: populaţia generală

    2. Lista grupelor populaţionale de risc pentru vaccinare în timp de pandemie (conform OMS şi UE)


*T*

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     Grupuri populaţionale                   │


├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. Femei gravide                                             │

│2. Sugari şi copii de 6-35 luni                              │

│3. Persoane > 65 de ani                                      │

│4. Copii de 3-18 ani care au anumite condiţii de risc crescut│

│5. Contactele la domiciliul copiilor < de 6 luni             │

│6. Persoane de 19-64 ani cu anumite condiţii de risc crescut │

│7. Copii de 3-18 ani fără risc                               │

│8. Adulţi sănătoşi de 19-64 de ani                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    Se recomandă vaccinarea:

    a) în etapa 1 - grupurile populaţionale 1 şi 2;


    b) în etapa a 2-a - grupurile populaţionale 3 şi 4;


    c) în etapa a 3-a - grupurile populaţionale 5 şi 6;


    d) în etapa a 4-a - grupurile populaţionale 7 şi 8.


    3. Principii de prioritizare a vaccinării grupurilor de persoane listate - indicaţii UE


    a) 5% din personalul din serviciile publice;


    b) 30% din categoriile populaţionale de risc.


    2.3.6. Strategie de vaccinare geografică în funcţie de afectarea regională


    Strategia de vaccinare a personalului din serviciile publice esenţiale şi a grupurilor populaţionale de risc se poate desfăşura în funcţie de afectarea regională, plecând de la rate de atac în populaţie de peste 30%, între 20-30% şi sub 20%. Nu toate regiunile vor fi afectate în acelaşi timp şi cu aceeaşi intensitate.


    Strategia se abordează având la bază împărţirea pe 3 regiuni geografice a teritoriului naţional, astfel: regiunea Moldovei, regiunea Transilvaniei şi regiunea de Sud.


    2.3.7. Teste biologice

    Testele rapide ale stării serologice a pacienţilor se vor putea efectua numai după ce tulpina virusului de pandemie a fost izolată. Testele rapide au ca principale scopuri:


    a) utilizarea optimă a vaccinului disponibil: se vor exclude de la vaccinare persoanele care au dobândit o anumită imunitate în urma contactului direct cu virusul (cazuri confirmate şi cazuri probabile);


   b) atribuirea activităţilor cu risc de expunere acelor persoane care au dobândit deja o imunitate în faţa virusului în urma contactului direct cu acesta.


    2.4. Măsuri internaţionale

    Globalizarea schimburilor de orice natură creşte pericolul de combinare şi multiplicare a germenilor patogeni, într-un context caracterizat de un acces inegal la mijloacele de combatere a pandemiei în ţările implicate.


    1. Problematica pandemiei de gripă mobilizează toţi actorii sub egida Naţiunilor Unite pentru a facilita o acţiune globală, decisivă, coordonată şi transparentă.


    Respectarea angajamentelor României se traduce prin sprijinul a 3 organizaţii cu un rol major în lupta pentru combaterea pandemiei (OMS - sănătate umană - OAA şi BIE - sănătate animală) şi prin consolidarea cooperării în domeniul tehnic.


    2. Măsurile de sănătate la animale sunt de competenţă comunitară şi Uniunea Europeană va adopta măsuri stricte conform principiilor vigilenţei, proporţionalităţii şi flexibilităţii, ce pot include cerinţe de consolidare a biosecurităţii şi de monitorizare, precum şi reguli clare privind condiţiile de sănătate şi control ale importurilor.


    3. Problemele de sănătate umană sunt de competenţa statelor membre; cu toate acestea se susţine activ o politică de armonizare a strategiilor naţionale asociată cu adoptarea unor măsuri de monitorizare, protecţie şi informare a populaţiei. Colaborarea cu ECDC şi alte organisme europene este de importanţă esenţială pentru realizarea acestui deziderat.


    În conformitate cu principiul subsidiarităţii, Comisia Europeană nu va lua măsuri decât dacă, din raţiuni legate de efectele sau amploarea acţiunilor propuse, statele membre nu vor putea îndeplini obiectivele-ţintă.


    România va informa, prin MS sau MAE, după caz, celelalte state membre, Comisia Europeană, precum şi statele din afara Uniunii Europene asupra măsurilor de control prevăzute sau luate în aceste situaţii.


    MS va informa Uniunea Europeană asupra măsurilor luate prin Sistemul de alertă şi răspuns rapid european (Early Warning Rapid System - EWRS)


    1. România participă activ la efortul colectiv de protejare a populaţiei şi de asigurare a continuităţii vieţii economice. Ea va pune la dispoziţia rezidenţilor străini acelaşi tip de tratament oferit cetăţenilor români.


    2. În cadrul angajamentelor cu OMS România respectă prevederile Regulamentului sanitar internaţional 2005, comunicarea privitoare la alertă şi răspuns fiind asigurată de către MS prin intermediul Centrului Naţional pentru RSI 2005 care este în legătură permanentă cu Punctul focal RSI 2005 al OMS regiunea Europeană.


    Acţiunea guvernamentală se aplică şi în beneficiul cetăţenilor români din afara ţării şi se execută în acord cu acţiunile celorlalte state membre ale Uniunii Europene.


    2.5. Continuitatea vieţii sociale şi economice


    În cazul unei pandemii principalul obiectiv este asigurarea unei bune funcţionări a instituţiilor statului, la un nivel cât mai apropiat de cel normal.


    În cazul în care, încă de la început, se preconizează că pandemia poate cauza foarte multe victime din momentul răspândirii virusului în ţară, salvarea vieţilor umane devine prioritară şi se va acţiona în direcţia întreruperii tuturor activităţilor mai puţin importante pentru a limita contactele ce pot favoriza răspândirea bolii.


    2.5.1. Strategia naţională pentru menţinerea activităţii statului şi a vieţii sociale şi economice la un nivel cât mai apropiat de cel normal are următoarele componente:


    a) planurile de asigurare a continuităţii activităţii ministerelor în caz de pandemie;


    b) planurile pentru asigurarea continuităţii activităţii economice elaborate de Ministerul Economiei (ME), Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MIMMCMA) şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS). Aceste planuri vor conţine seturi de activităţi pe sectoare, care vor fi puse în practică începând cu situaţia 4B sau chiar mai devreme, odată cu ameninţarea apariţiei disfuncţionalităţilor ce pot afecta sectoarele de importanţă vitală.


    2.5.2. Principalul obiectiv vizat de Strategia naţională pentru menţinerea activităţii statului şi a vieţii sociale şi economice constă în menţinerea activităţilor la un nivel cât mai apropiat de cel normal, asigurând în acelaşi timp protecţia personalului. Ministerele responsabile vor stabili activităţile a căror suspendare poate fi tolerată/acceptată timp de câteva săptămâni.


    2.5.3. Elaborarea planurilor de asigurare a continuităţii activităţii revine în plan teritorial autorităţilor administraţiei publice, regiilor autonome, companiilor naţionale şi operatorilor economici, care trebuie să aibă în vedere planificarea mai multor modalităţi de organizare, a căror aplicare va depinde de gravitatea pandemiei.


    În acest context, planurile de asigurare a continuităţii activităţii în caz de pandemie trebuie să furnizeze soluţii următoarelor aspecte:


    a) asigurarea protecţiei personalului, natura şi volumul mijloacelor de protecţie puse la dispoziţia acestuia;


    b) menţinerea serviciilor esenţiale (asigurarea hranei, a comunicaţiilor, alimentarea cu energie, asigurarea transportului strict necesar, a circulaţiei banilor şi a tranzacţiilor);


    c) evaluarea permanentă a situaţiei şi estimarea evoluţiei viitoare în vederea asigurării unui răspuns rapid şi eficient;


    d) numirea unei persoane responsabile cu "Gripa" din cadrul comitetelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor de urgenţă;


    e) nevoile de bază pentru continuarea activităţilor;


    f) estimarea numărului de angajaţi prezenţi la locul de desfăşurare a activităţii în cazul producerii pandemiei, pe baza ipotezelor descrise mai jos;


    g) condiţiile de aprovizionare pe etape, printr-o cunoaştere în detaliu a activităţilor furnizorilor şi a subcontractorilor;


    h) consecinţele pandemiei asupra fluxului financiar, de mărfuri şi de persoane, în România, în Europa şi în lume, precum şi asupra consumului şi serviciilor în caz de pandemie (de exemplu, produse de igienă).


    2.5.4. Scenariile de redactare a planurilor pot fi dezvoltate pe baza următoarelor ipoteze:


    a) o rată medie de absenteism de 25% pe toată durata valului pandemic (între 8 şi 12 săptămâni);


    b) o rată de absenteism de 50% pe durata celor două săptămâni critice ale valului pandemic;


    c) în cel mai fericit caz, toţi salariaţii disponibili care nu prezintă risc de infecţie în anturajul apropiat se vor prezenta la lucru;


    d) în cel mai rău caz, salariaţii a căror prezenţă nu este necesară pot rămâne acasă.


    Planurile trebuie să prevadă şi cazurile particulare constând în situaţiile deosebite care necesită redistribuirea personalului, lucrul la domiciliu sau adoptarea altor măsuri similare.


    2.6. Informare, educare şi comunicare


    2.6.1. Eficacitatea sistemului prevăzut în plan rezidă în menţinerea unei relaţii de încredere absolută între instituţiile statului şi populaţie. Aceasta implică un proces de informare transparent, continuu şi bazat pe fapte, care oferă siguranţa că autorităţile sunt în măsură să controleze situaţia atât în ceea ce priveşte aspectele sanitare, cât şi cele de organizare.


    2.6.2. Autorităţile publice, ca furnizori de informaţii, urmăresc ca prin comunicare să atenueze temerile şi neliniştea în rândul populaţiei, precum şi evitarea riscului dezinformării sau tulburărilor sociale, care pot duce la destabilizare.


    2.6.3. În acest context, obiectivele de comunicare sunt următoarele:


    a) informare asupra metodelor prin care poate fi întârziată răspândirea bolii pe teritoriul naţional;


    b) pregătirea ţării în vederea organizării în caz de risc pandemic;


    c) asistenţă în gestionarea crizei şi în menţinerea organizării societăţii în timpul pandemiei;


    d) menţinerea unui mediu de încredere şi credibilitate;


    e) pregătire în vederea depăşirii situaţiei de criză şi revenirii la starea de normalitate.


    2.6.4. Pentru atingerea obiectivului, procesul de comunicare trebuie să acopere 3 aspecte:


    a) situaţia sanitară şi stadiul pregătirilor;


    b) evoluţia bolii şi măsuri de limitare a răspândirii acesteia;


    c) menţinerea încrederii în autorităţile publice în ceea ce priveşte punerea în practică a măsurilor stabilite.


    2.6.5. Activităţile de educare şi informare vor avea drept scop:


    a) satisfacerea cererii de informaţii asupra riscului de pandemie;


    b) publicarea normelor de igienă şi protecţie atât pentru personalul vizat, cât şi pentru populaţie;


    c) favorizarea modificărilor comportamentale ale populaţiei şi promovarea adaptării la logica actuală de gestionare a resurselor, de multe ori limitate;


    d) crearea condiţiilor favorabile pentru gestionarea crizei în caz de pandemie, prin sensibilizarea în prealabil a populaţiei şi furnizarea de informaţii recente, clare şi coerente;


    e) încurajarea actelor caritabile între vecini şi responsabilizarea fiecărui cetăţean în eventualitatea unui risc.


    2.6.6. Organizarea procesului de comunicare îmbracă un caracter esenţial:


    a) în etapa prepandemică, comunicarea este coordonată de structura de comunicare şi informare publică din cadrul MS. Se profită de orice ocazie sau exerciţiu aferent pentru a completa pregătirea personalului responsabil în domeniul comunicării şi pentru a dezvolta comunicarea internă în cadrul serviciilor existente;


    b) liniile strategice de comunicare sunt stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) şi sunt transpuse în practică prin intermediul Centrului Naţional Comunicare şi Informare Publică, constituit potrivit <LLNK 12008   548 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă şi organizat la nivelul ministerului care exercită coordonarea şi conducerea acţiunilor, potrivit situaţiilor prevăzute în plan (2B-6);


    c) la nivel local, comunicarea este asigurată de către prefect, susţinut de autorităţile locale, prin intermediul centrelor de comunicare şi informare publică;


    d) în străinătate, informarea cetăţenilor români este asigurată de misiunile diplomatice şi coordonată de ambasadori.


    În acest context general, fiecare minister pregăteşte înainte de criză elementele de comunicare corespunzătoare domeniilor din responsabilitate.


    2.7. Măsuri adresate cetăţenilor români din străinătate


    În caz de pandemie este necesar să fie asigurată aplicarea următoarelor măsuri:


    a) protejarea cetăţenilor români din străinătate;


    b) reducerea impactului asupra reprezentanţelor din afara ţării;


    c) susţinerea efortului internaţional de a întârzia răspândirea virusului şi extinderea bolii.


    2.7.1. România va acorda sprijinul necesar în vederea informării şi protejării adecvate a corpului diplomatic român aflat în misiune şi a cetăţenilor români din străinătate. Pe baza planului naţional şefii corpului diplomatic, consulii generali sau cei în exerciţiul funcţiunii dezvoltă propriul plan, adaptat mediului în care trăiesc.


    2.7.2. Planul extern de continuitate a activităţii respectă etapele OMS şi prevede furnizarea, în funcţie de posibilităţi, a mijloacelor de protecţie şi îngrijire pentru toţi cetăţenii români din străinătate, prin intervenţia unui medic român rezident (în absenţa unui doctor local) aprobat de misiunea diplomatică.


    2.7.3. Tratamentele antivirale, măştile şi mănuşile destinate să asigure o acoperire similară cu cea din România vor fi asigurate, cu caracter preventiv, la sediul misiunilor diplomatice. Stocurile pot fi suplimentate după o evaluare a situaţiei reale.


    2.7.4. Indiferent de situaţie, planul favorizează tratamentul bolnavilor pe loc. Pentru aceasta, nu este exclus să se furnizeze misiunilor diplomatice resurse umane şi materiale suplimentare, în funcţie de amplasarea geografică a ţărilor implicate şi de mărimea comunităţii româneşti.


    2.7.5. Începând cu situaţia 3A, în planul extern de continuitate a activităţii al fiecărei misiuni diplomatice se preconizează activarea reţelei de comunicare cu comunitatea românească şi reprezentanţii ei. Misiunea diplomatică română menţine legătura cu reprezentanţele celorlalte state europene în problematica pandemiei şi cu reprezentanţii locali ai organizaţiilor internaţionale de sănătate.


    2.7.6. La începutul situaţiei 4A, izolarea la domiciliu - însoţită de îngrijirea necesară în caz de nevoie - va fi impusă românilor din zonele afectate. Cu excepţia situaţiilor impuse din motive de sănătate publică, se recomandă repatrierea românilor din zonele încă neafectate, dar aflate sub ameninţare iminentă din cauza proximităţii. Acest tip de decizii şi mai ales delimitarea graduală a zonelor de risc din jurul focarului de infecţie iniţial vor face obiectul unor examinări în prealabil, conduse de autorităţile române, în colaborare cu autorităţile locale, partenerii europeni şi organizaţiile sanitare internaţionale.


    2.7.7. La situaţia 5 se va lua în considerare implementarea unei misiuni consulare şi medicale de întărire a resurselor existente, cu acordul prealabil al autorităţilor locale, în funcţie de mijloacele disponibile la faţa locului. Transportul de persoane va fi cel mai probabil întrerupt pe teritoriul ţărilor afectate.


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Principiile de gestionare operaţională a crizei


 

    3.1. Atribuţii ale ministerelor şi ale altor instituţii publice centrale implicate în gestionarea situaţiei de pandemie


    3.1.1. Atribuţii generale:

    a) asigură elaborarea şi aplicarea prevederilor planurilor de asigurare a continuităţii activităţii în situaţie de pandemie;


    b) elaborează ordinul ministrului/conducătorului pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului plan în vederea implementării măsurilor de răspuns specifice;


    c) pun în aplicare, în domeniul specific de activitate, hotărârile CNSU;


    d) sprijină prefectul, prin structurile deconcentrate, în rezolvarea oricărei probleme care pune în pericol ori afectează siguranţa populaţiei, a bunurilor, a valorilor şi a mediului înconjurător;


    e) asigură îndeplinirea măsurilor de alertare şi de pregătire a forţelor şi mijloacelor proprii prevăzute în planurile de acţiune şi cele de cooperare;


    f) participă la solicitarea MAI şi MS, în domeniul de competenţă, cu forţe şi mijloace pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă generate de pandemie;


    g) propun, în domeniul de competenţă, MAI instituirea unor restricţii;


    h) asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, care i-au fost repartizate, şi îndeplinesc funcţiile de sprijin stabilite potrivit legii;


    i) asigură personalul specializat pentru structurile de conducere constituite la nivel central, zonal şi local;


    j) pun la dispoziţie, la solicitarea administraţiei publice locale, spaţii necesare cazării şi îngrijirii persoanelor;


    k) pun la dispoziţia structurilor competente date şi informaţii cu privire la situaţia operativă din zonele de responsabilitate.


    3.1.2. Atribuţii specifice

    GUVERNUL ROMÂNIEI:

    a) asigură apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în condiţiile prevăzute de lege;


    b) asigură, din Fondul de rezervă bugetară, cheltuielile prilejuite de punerea în aplicare a prevederilor planurilor de ridicare în trepte superioare a capacităţii operaţionale a structurilor cu atribuţii în domeniu;


    c) în situaţia în care se impune, la propunerea CNSU, solicită instituirea de către Preşedintele României a stării de urgenţă în zonele afectate.


    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII:

    a) alertează sistemul naţional sanitar în vederea constituirii rezervei de intervenţie;


    b) pune la dispoziţie capacităţile şi rezervele proprii în domeniul ocrotirii sănătăţii;


    c) dispune organizarea de arii de primire în unităţile spitaliceşti şi ia măsuri pentru suplimentarea capacităţilor acestora;


    d) dispune împreună cu ME operatorilor economici suplimentarea medicamentelor necesare protecţiei populaţiei şi structurilor de intervenţie;


    e) organizează împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor de origine animală;


    f) ia măsuri, cu sprijinul organelor de specialitate, pentru realizarea şi respectarea igienei şi salubrităţii locurilor publice şi taberelor organizate pentru persoanele afectate, precum şi a produselor alimentare necesare populaţiei;


    g) prin autorităţile de sănătate publică coordonează, în domeniul de competenţă, activitatea serviciilor de ambulanţă şi acţiunile de limitare a efectelor situaţiei de urgenţă;


    h) stabileşte prin ordin comun cu MAI posturile medicale avansate şi lista cu medicamente, materiale sanitare şi echipamente necesare intervenţiei şi asigurării fazei prespitaliceşti;


    i) asigură relaţionarea cu unităţile sanitare publice şi private;


    j) în funcţie de situaţia epidemiologică la nivel naţional şi internaţional, solicită CNSU aplicarea de măsuri necesare pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei (stare de urgenţă, carantină şi altele asemenea).


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR:


    a) activează CNSU şi CNCAOP;

    b) coordonează aplicarea măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de urgenţă;


    c) elaborează şi transmite directiva de acţiune, în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;


   d) asigură realizarea măsurilor şi activităţilor pentru ridicarea capacităţii operaţionale a structurilor proprii stabilite prin planuri de acţiune;


    e) dispune activarea structurilor de conducere la nivel naţional şi local, conform planurilor elaborate din timp de normalitate, în scopul asigurării conducerii unitare a activităţilor, forţelor şi mijloacelor;


    f) începând cu situaţia 5B, coordonează forţele participante la misiunile comune de gestionare şi rezolvare a situaţiei de criză;


    g) dispune organelor abilitate, în condiţiile reglementărilor în vigoare, aplicarea unor restricţii;


    h) coordonează prin CNSU activitatea Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, în cazul în care, conform reglementărilor şi cerinţelor Comisiei Europene, gripa poate căpăta aspecte ce afectează sănătatea animalelor;


    i) dispune organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor de forţe şi mijloace destinate acţiunilor şi asigură fluenţa acestora;


    j) participă la întărirea pazei şi apărării unor obiective de importanţă naţională;


    k) la instituirea stării de urgenţă, pune in aplicare măsurile specifice pentru interzicerea sau limitarea circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene pe anumite rute;


    l) participă la impunerea măsurilor de menţinere a carantinei în zonele cu epidemii şi epizootii.


    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE:

    a) verifică, actualizează şi pune în aplicare planurile proprii de asigurare a capacităţii de reacţie imediată pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin specifice şi de menţinere a operativităţii forţelor şi mijloacelor prevăzute în planurile de intervenţie şi cele de cooperare;


    b) participă, la solicitarea administraţiei publice centrale, cu forţe şi mijloace medicale la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă generate de pandemia de gripă;


    c) coordonează, prin Grupul operativ de răspuns epidemiologic, activităţile de limitare şi înlăturare a efectelor pandemiei în cadrul structurilor proprii;


    d) asigură menţinerea capacităţii operaţionale a forţelor Ministerului Apărării Naţionale care actionează în afara teritoriului naţional.


    MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI:


    Asigură suportul necesar promovării şi adoptării în regim de urgenţă a actelor normative propuse pe timpul situaţiei de pandemie.


    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE:

    a) intensifică activităţile de promovare pe plan extern a intereselor naţionale ale României şi participă la proiectarea în exterior a unei imagini reale privind situaţia din ţară;


    b) informează cu promptitudine şi obiectivitate forurile internaţionale despre situaţia creată şi intensifică măsurile pentru informarea opiniei publice internaţionale cu privire la evoluţia acesteia;


    c) transmite instrucţiuni oficiilor diplomatice ale României în diverse capitale şi de pe lângă organizaţiile internaţionale pentru obţinerea de informaţii permanent actualizate asupra reacţiilor înregistrate;


    d) menţine legătura cu misiunile diplomatice străine acreditate în România;


    e) aduce la cunoştinţa mass-media, prin declaraţii autorizate ale demnitarilor sau prin Oficiul Purtătorului de Cuvânt al MAE, poziţia oficială a Guvernului României faţă de situaţia de criză creată şi modalitatea de soluţionare.


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII:


    a) gestionează activitatea de constituire şi păstrare a capacităţilor şi rezervelor de mobilizare în transporturi şi intensifică activităţile specifice în scopul asigurării cu prioritate a nevoilor operative de transport rutier, feroviar, aerian şi naval necesare realizării măsurilor de răspuns;


    b) la instituirea stării de urgenţă pune în aplicare măsurile specifice pentru interzicerea sau limitarea circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene pe anumite rute;


    c) centralizează, întocmeşte şi pune la dispoziţia structurilor centrale/locale de conducere materiale de analiză privind situaţia din transporturi.


    MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE:


    a) prin operatorii publici de comunicaţii aflaţi în coordonare, asigură, la cererea autorităţilor competente, completarea sistemelor de transmisiuni proprii forţelor participante cu elemente de telecomunicaţii şi poştă din cadrul reţelelor naţionale;


    b) interzice, la cererea motivată a autorităţilor abilitate, utilizarea parţială sau totală de către persoanele fizice sau juridice a unei anumite frecvenţe sau benzi de frecvenţă.


    MINISTERUL MEDIULUI:

    a) asigură monitorizarea pericolelor şi riscurilor repartizate în domeniul situaţiilor de urgenţă;


    b) asigură informarea, prognoza şi avertizarea structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă cu privire la: iminenţa producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase, posibile accidente la construcţiile hidrotehnice şi modificări ale calităţii şi radioactivităţii mediului.


    MINISTERUL ECONOMIEI:

    a) asigură continuitatea producerii, transportului, stocării şi furnizării energiei electrice pentru operatorii economici strategici şi populaţiei pentru consumul casnic;


    b) asigură continuitatea producerii, transportului, stocării, distribuţiei şi furnizării energiei termice, aburului şi apei industriale pentru consumatorii strategici, precum şi a apei potabile către populaţie;


    c) asigură continuitatea extracţiei, transportului şi furnizării gazelor naturale şi produselor petroliere derivate, precum şi a resurselor minerale necesare desfăşurării continue a proceselor tehnologice din industria prelucrătoare atât la intern, cât şi pentru export;


    d) asigură continuitatea producţiei de bunuri şi servicii industriale de utilitate publică către persoanele fizice şi juridice;


    e) stabileşte şi intensifică aplicarea măsurilor de protecţie a obiectivelor industriale strategice pentru asigurarea funcţionării ramurilor industriale asiguratoare a utilităţilor (energie electrică, termică, abur, apă industrială şi potabilă, petrol, gaze naturale şi produse petroliere derivate, resurse minerale etc. şi altele asemenea), precum şi a unor produse şi servicii industriale de utilitate publică, către persoanele fizice şi juridice;


    f) intensifică, în domeniul de competenţă, măsurile de participare a industriei la asigurarea materialelor şi bunurilor de consum necesare populaţiei evacuate, cât şi a celor necesare revenirii la starea de normalitate;


    g) ia măsuri de producere suplimentară a mijloacelor de protecţie şi a produselor de strictă necesitate necesare populaţiei şi structurilor de intervenţie de către operatorii economici de profil;


    h) la solicitarea MS, dispune suplimentarea producţiei operatorilor economici de specialitate pentru asigurarea unor aparate şi produse de tehnică medicală necesare protecţiei populaţiei şi structurilor de intervenţie.


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE:

    a) stabileşte, prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, valoarea pagubelor înregistrate pe timpul perioadei pandemice şi face propuneri pentru alocarea de fonduri financiare pentru reconstrucţie în vederea aducerii situaţiei la starea de normalitate;


    b) propune primului-ministru alocarea de fonduri financiare suplimentare necesare intervenţiei şi reconstrucţiei, pe baza cererilor transmise de instituţiile publice cuprinse în plan;


    c) monitorizează, coordonează şi controlează cheltuielile financiare realizate de instituţiile publice pe timpul stării pandemice până la restabilirea stării de normalitate;


    d) intensifică acţiunile de combatere a evaziunii fiscale, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE:


    - Atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare.


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII:


    a) ia măsuri sporite de igienă în şcoli;


    b) asigură informarea şi educarea elevilor asupra necesităţii măsurilor de igienă în şcoală şi în afara acesteia;


    c) monitorizează îmbolnăvirile elevilor şi studenţilor din şcoli, licee, colegii, universităţi, internate sau campusuri universitare, pentru îngrijire medicală temporară;


    d) pune la dispoziţia MS spaţii de cazare şi pentru îngrijire medicală;


    e) ia măsuri de igienă la nivelul taberelor organizate pentru elevi şi tineri.


    MINISTERUL TURISMULUI:

    - Monitorizează implementarea măsurilor recomandate de MS în unităţile turistice.


    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR:


    a) asigură comunicarea deciziilor Comisiei Europene şi recomandărilor BIE către autorităţile, instituţiile, asociaţiile şi patronatele implicate;


    b) elaborează planul de măsuri specifice, în concordanţă cu reglementările şi recomandările Comisiei Europene şi BIE, în situaţiile în care se constată că evoluţia bolii are impact asupra sănătăţii animalelor, şi solicită sprijinul CNSU în cazul în care trebuie aplicate măsuri de combatere a bolii la animale.


    Atribuţii conform <LLNK 12004    42130 302   6 8>art. 6^3 şi <LLNK 12004    42130 302 10 44>art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12004   215 10 201   0 18>Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi <LLNK 12006   130 20 302   3 44>art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.


    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII:

    a) monitorizează pericolele şi riscurile specifice, precum şi efectele negative ale acestora;


    b) informează, înştiinţează, avertizează şi semnalează beneficiarilor legali eventualele disfuncţii care apar în aplicarea măsurilor de combatere stabilite prin prezentul plan;


    c) pune în aplicare planurile de ridicare a capacităţii operaţionale şi de acţiune a structurilor proprii;


    d) asigură respectarea măsurilor prevăzute în Protocolul de cooperare, pe această problematică, încheiat cu MS.


    COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE:


    a) asigură monitorizarea pericolelor şi riscurilor repartizate în domeniul situaţiilor de urgenţă;


    b) asigură informarea, prognoza şi avertizarea structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, cu privire la iminenţa producerii unui accident nuclear sau urgenţă radiologică cu impact asupra teritoriului României.


    SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE:


    a) asigură arhitectura sistemului de comunicaţii şi IT organizat de ministerul coordonator destinat managementului acestui tip de criză;


    b) asigură împreună cu agenţiile implicate suportul de comunicaţii de intervenţie şi eventual refacerea/extinderea infrastructurii în zona de manifestare a dezastrului;


    c) asigură suportul informaţional şi de comunicaţii şi IT pentru crearea unui centru ad-hoc de comandă şi control destinat gestionării crizei în zona geografică unde aceasta se manifestă, prin înfiinţarea în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 a unei agenţii specifice tipului de criză, care să acţioneze conform indexului specific determinat de MS, pentru apelurile telefonice în cazul simptomatologiei de gripă (febră, tuse);


    d) adaugă şi publică în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 indexul de evenimente specifice crizei, pentru toate agenţiile implicate, la precizarea CNSU.


    3.2. Gestionarea crizei la nivel naţional


    3.2.1. Sectorul sanitar este principalul responsabil în elaborarea şi implementarea activităţilor de răspuns în situaţie de pandemie. În acest sens, sectorului sanitar îi revin următoarele atribuţii:


    a) pune la dispoziţie informaţii autorizate asupra riscului, severităţii şi evoluţiei pandemiei, precum şi asupra eficienţei intervenţiilor;


    b) stabileşte priorităţile şi continuă să asigure serviciile de sănătate pe timpul pandemiei;


    c) acţionează pentru reducerea răspândirii gripei în comunităţi şi în instituţiile sanitare (spitale, dispensare şi altele asemenea);


    d) protejează şi sprijină personalul sanitar pe parcursul pandemiei;


    e) asigură suportul decizional/tehnic comitetelor pentru situaţii de urgenţă.


    3.2.2. Sectorul non-sanitar este important deoarece orice discontinuitate în asigurarea serviciilor esenţiale, cum ar fi alimentarea cu apă şi electricitate, poate face ca sectorul sanitar să nu poată funcţiona. Pregătirea intensă şi elaborarea planurilor de continuare a activităţii sunt deosebit de importante pentru ca activităţile esenţiale să continue pe parcursul pandemiei, iar impactul economic şi social să fie diminuat. Toate sectoarele au următoarele obligaţii:


    a) să stabilească reglementări pentru continuarea activităţii în caz de pandemie;


    b) să consolideze capacitatea de răspuns în caz de pandemie, prin planificarea exactă a acţiunilor de intervenţie;


    c) să prevadă şi să planifice alocarea de resurse necesare protejării salariaţilor proprii;


    d) să comunice cu angajaţii şi să desfăşoare activităţi de educare în ceea ce priveşte protecţia acestora şi măsurile ce vor fi implementate;


    e) să asigure îndeplinirea funcţiilor de sprijin repartizate conform dispoziţiilor legale şi planurilor de cooperare întocmite în acest sens.


    3.2.3. În situaţia 1 (cazuri de boală la animale, absenţa noului virus), situaţia 2 (epizootie) şi situaţia 3A (cazuri umane izolate în străinătate), Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), în colaborare cu ANSVSA, conduc, prin comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă, acţiunile pentru prevenirea epizootiei şi izolarea focarelor de infecţie care ar putea apărea ori s-ar putea răspândi pe teritoriul României.


    3.2.4. Pentru situaţia 3A, măsurile de prevenire a apariţiei bolii în rândul populaţiei din România sunt decise şi adoptate de MS.


    3.2.5. Începând cu situaţia 3B, controlul operaţional al activităţii de gestionare a cazurilor umane revine, prin hotărâre a CNSU, MS, care conduce acţiunile din perioada de alertă pandemică prin Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă. În acest sens, MS implementează măsurile adecvate pentru combaterea riscului sanitar, iar în cazul în care aprobarea acestora este de competenţa Guvernului, propune CNSU adoptarea lor.


    3.2.6. În cazul în care, începând cu situaţia 4B, în urma analizei evoluţiei pe plan naţional, sunt identificate probleme în domeniul asigurării ordinii şi siguranţei publice sau al menţinerii condiţiilor de subzistenţă a populaţiei, CNSU poate hotărî preluarea controlului operaţional al activităţii globale de către MAI, urmând ca gestionarea operaţională a problemelor sanitare să revină în continuare MS.


    3.2.7. Pentru toate situaţiile 1-4B, la şedinţele comitetelor ministeriale pentru situaţii de urgenţă ale ministerelor menţionate mai sus sunt cooptaţi în calitate de consultanţi şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi organizaţii care, potrivit competenţelor, îndeplinesc funcţiile de sprijin "Acordarea asistenţei medicale de urgenţă" şi "Prevenirea îmbolnăvirilor în masă", prevăzute de <LLNK 12004 2288 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi, după caz, ai altor structuri cu atribuţii conexe.


    3.2.8. Începând cu situaţia 4B sau în cazul în care există riscuri de apariţie a unor disfuncţionalităţi în sectoarele economice de importanţă vitală, CNSU pune în aplicare Strategia naţională pentru menţinerea activităţii statului şi a vieţii sociale şi economice la un nivel cât mai apropiat de cel normal (potrivit planurilor componente elaborate de toate ministerele - pentru componenta de menţinere a activităţii statului şi a vieţii sociale, respectiv de ME, MFP, MIMMCMA, MMFPS - pentru componenta de menţinere a vieţii economice).


    3.2.9. MAI, în calitate de preşedinte al CNSU, îl informează operativ pe primul-ministru asupra hotărârilor CNSU şi prezintă în şedinţele de Guvern propuneri privind:


    a) stabilirea priorităţilor şi alocarea resurselor bugetare necesare pentru implementarea activităţilor specifice de răspuns;


    b) alocarea resurselor suplimentare identificate;


    c) instituirea stării de urgenţă la nivel judeţean, al mai multor judeţe sau la nivel naţional.


    3.2.10. CNSU asigură coordonarea şi conducerea operaţională a activităţii de gestionare a situaţiei de pandemie după cum urmează:


    a) primeşte de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Centrul Operaţional Naţional (CON) sinteze cuprinzând informaţiile de importanţă majoră privind evoluţia situaţiei şi analizează indicatorii operaţionali şi de capacitate furnizaţi de toate ministerele componente;


    b) adoptă hotărâri pe care le transmite prin Secretariatul Tehnic Permanent structurilor implicate în acţiunile operaţionale;


    c) monitorizează evoluţia crizei pe plan internaţional;


    d) asigură şi coordonează la nivel naţional activitatea de comunicare şi informare publică prin centrele specializate constituite potrivit prevederilor <LLNK 12008   548 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 548/2008;


    e) declară, cu acordul primului-ministru, starea de alertă la nivel naţional sau la nivelul mai multor judeţe, coordonează gestionarea situaţiilor de urgenţă şi declară încetarea stării de alertă;


    f) propune Guvernului, prin ministrul administraţiei şi internelor, instituirea de către Preşedintele României a stării de urgenţă în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti, şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens;


    g) analizează şi supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte situaţii de urgenţă.


    3.2.11. Primul-ministru coordonează prin intermediul CNSU şi al Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică (CNCAOP) întreaga activitate de gestionare la nivel naţional a situaţiei de pandemie. În cazul atingerii nivelului de gravitate corespunzător situaţiilor 5B sau 6 prevăzute în plan sau în cazul în care sunt discutate propuneri cu orientare strategică, şedinţele CNSU sunt prezidate de către primul-ministru.


    3.2.12. Centrul Naţional de Comunicare şi Informare Publică constituit în subordinea CNSU îndeplineşte următoarele atribuţii:


    a) monitorizarea presei naţionale şi internaţionale, precum şi a opiniei publice generale;


    b) elaborarea comunicatelor de presă pentru toate categoriile de populaţie;


    c) coordonarea acţiunilor de informare publică iniţiate de ministere prin structurile specializate sau de către prefecţi la nivel local;


    d) administrarea surselor publice deschise de informare (internet, media).


    3.2.13. Principalele lanţuri operaţionale la nivel naţional


    a) CNSU este sprijinit în îndeplinirea atribuţiilor de CON din cadrul IGSU, Centrul Operaţional de Comandă (COC) din cadrul MAI şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al MS.


    b) CON şi COC sunt structurile specializate responsabile cu centralizarea datelor, potrivit competenţelor, furnizate de centrele operative care gestionează domeniile specifice situaţiilor de urgenţă şi ordinii publice constituite la toate nivelurile.


    c) IGSU, prin CON, asigură legătura permanentă cu CNSCBT şi BESAP.


    3.2.14. MAE, prin Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă, monitorizează situaţia cetăţenilor români aflaţi în străinătate, precum şi a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, asigurând legătura permanentă cu celulele de criză înfiinţate la nivelul misiunilor diplomatice ale României (ambasade, misiuni permanente, consulate generale, consulate şi consulate onorifice).


    3.3. Gestionarea crizei la nivel teritorial


    3.3.1. Prefecţii sunt cei care asigură implementarea măsurilor prevăzute în plan la nivel teritorial. Ei încurajează autorităţile locale să se pregătească, mai ales pentru a asigura ajutorul de proximitate acordat bolnavilor şi persoanelor izolate.


    Prefectul, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), îndeplineşte următoarele atribuţii:


    a) asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea hotărârilor CNSU, precum şi ale ordinelor ministrului administraţiei şi internelor emise premergător şi pe timpul instituirii stării de urgenţă;


    b) coordonează, în condiţiile legii, acţiunile şi activităţile de asigurare şi/sau restabilire a ordinii publice desfăşurate la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti;


    c) duce la îndeplinire, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, în condiţiile stabilite prin lege, măsurile de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;


    d) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;


    e) verifică măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare;


    f) aprobă, la instituirea stării de urgenţă, rechiziţionarea bunurilor, cuantumul despăgubirilor şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public.


    În faza prepandemică, prefectul dispune inventarierea şi monitorizarea periodică a persoanelor vulnerabile care riscă să fie izolate la domiciliu în caz de contactare a bolii. După caz, monitorizarea şi îngrijirea acestei categorii de populaţie pot fi realizate în spaţii special amenajate şi dotate cu echipament corespunzător (şcoli, unităţi militare, internate, hoteluri, pensiuni şi altele asemenea).


    Prevenire şi plan de urgenţă în caz de gripă


    La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, prefectul dispune elaborarea unui plan de urgenţă în caz de pandemie, care conţine detalierea măsurilor adoptate şi a acţiunilor întreprinse, după cum urmează:


    1. acţiuni de urmat în cazul suspiciunii sau confirmării infectării cu noul virus gripal;


    2. stabilirea atribuţiilor structurilor implicate în acţiunile de intervenţie pentru combaterea răspândirii bolii (inclusiv furnizorii de servicii private);


    3. identificarea depozitelor de materiale, produse şi echipamente pentru asigurarea protecţiei individuale a personalului implicat în intervenţii şi a cetăţenilor;


    4. acţiuni de informare publică şi de pregătire a forţelor de intervenţie prin exerciţii;


    5. asigurarea financiară a acţiunilor de intervenţie.


    Planul de urgenţă se analizează şi se aprobă în şedinţa comitetului pentru situaţii de urgenţă, iar ulterior se transmite în format electronic CON din cadrul IGSU.


    3.3.2. Consiliile judeţene, în colaborare cu instituţia prefectului şi consiliile locale, contribuie la definirea politicilor locale, asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare implementării măsurilor; susţin politica de solidaritate locală şi joacă un rol important în conştientizarea situaţiei de criză de către populaţie.


    Consiliul judeţean adoptă hotărâri şi are, potrivit competenţelor, următoarele atribuţii:


    1. aprobă modul de utilizare a rezervei bugetare şi a fondurilor speciale necesare intervenţiei şi reconstrucţiei în situaţii de criză.


    2. asigură, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean în domeniul ordinii publice, al situaţiilor de urgenţă, precum şi în domeniul protecţiei şi refacerii mediului;


    3. la instituirea stării de urgenţă, ţine evidenţa bunurilor supuse rechiziţiei, aflate în proprietatea persoanelor fizice, şi comunică, la cererea beneficiarilor sau a prefectului, date privind existentul, starea şi caracteristicile acestora;


    4. pune la dispoziţia MAI date şi informaţii cu privire la evidenţa persoanelor, în teritoriul de competenţă.


    3.3.3. Primarul joacă un rol important în problemele de siguranţă publică şi sanitară, mai ales în aplicarea prevederilor luate de autorităţile locale. El se consultă în permanenţă cu reprezentanţii instituţiei prefectului şi direcţiilor sanitare judeţene şi pune în aplicare măsurile de protecţie locale. El se bazează în acest sens pe planul naţional şi se orientează după următoarele principii fundamentale de acţiune:


    a) reducerea riscurilor de infecţie;


    b) menţinerea capacităţii serviciilor locale de a face faţă situaţiei de criză;


    c) protecţia celor implicaţi în ameliorarea situaţiei de criză;


    d) asigură logistica intervenţiei.


    Organizarea acţiunilor de solidaritate la nivel local constituie un aspect de bază al activităţii primarilor; primarii se bazează pe resursele locale, pe asociaţii existente şi pe voluntarii de orice fel care sunt dispuşi să organizeze astfel de activităţi.


    În cazul unei pandemii, pentru asigurarea eficienţei acţiunilor şi unei intervenţii rapide în caz de urgenţă se vor delega cât mai multe responsabilităţi, pentru a permite superiorilor să se concentreze asupra acelor situaţii în care intervenţia lor este indispensabilă.


    3.3.4. Consiliul local adoptă hotărâri şi are, potrivit competenţelor, următoarele atribuţii:


    1. coordonarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;


    2. gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni de serviciile comunitare, în domeniul ordinii publice, al situaţiilor de urgenţă, precum şi în domeniul protecţiei şi refacerii mediului;


    3. contribuie la asigurarea ordinii publice;


    4. coordonează acţiunile serviciilor de urgenţă publice comunitare şi voluntare de tip salvamont, salvamar, prim ajutor stabilite prin acte normative;


    5. aprobă şi gestionează construirea locuinţelor sociale şi de necesitate ce se vor realiza pe timpul/după situaţiei/situaţia de criză;


    6. ţine evidenţa bunurilor supuse rechiziţiei, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi comunică, la cererea beneficiarilor sau a prefectului, date privind existentul, starea şi caracteristicile acestora;


    7. pune la dispoziţia MAI date şi informaţii cu privire la evidenţa persoanelor, în teritoriul de competenţă.


    3.3.5. Fiecare cetăţean va deveni un gestionar al situaţiei de pandemie, după propriile posibilităţi. Cetăţenii trebuie să ia măsuri prin care să se asigure că au acces la informaţii corecte, precum şi la resurse de hrană, apă şi medicamente. Pentru familii, accesul la informaţii de încredere din surse autorizate este esenţial. Deoarece gripa se transmite de la om la om, adoptarea măsurilor individuale de igienă, cum ar fi acoperirea gurii şi nasului în timpul strănutului şi tusei, spălarea pe mâini, izolarea voluntară a persoanelor cu afecţiuni respiratorii, poate preveni răspândirea infecţiei.


    În funcţie de amploarea evenimentelor, conceptul de solidaritate va trebui să fie de natură:


    a) civică, prin prestarea muncii de voluntariat în cadrul asociaţiilor de profil existente sau în sprijinul profesioniştilor care intervin;


    b) de proximitate, între cetăţenii din aceeaşi comunitate, pentru îngrijirea persoanelor izolate şi în special a bătrânilor.


    3.4. Gestionarea situaţiei de pandemie în context internaţional: canale de comunicare


    3.4.1. Comunicatele externe politice sau tehnice ale României se vor face de către MAE.


    3.4.2. Comunicatele României către Uniunea Europeană şi OMS asupra aspectelor operaţionale sanitare se elaborează şi se transmit astfel:


    a) pentru problematica de sănătate umană: MS este punctul naţional de contact în relaţia cu diversele grupuri şi comitete care monitorizează toate aspectele pe această problematică:


    a^1) OMS;

    a^2) ECDC;

    a^3) Sistemul de avertizare şi alertare rapidă (EWRS);


    b) pentru problematica de sănătate animală: ANSVSA este punct naţional de contact în relaţia cu Comitetul Permanent pentru Siguranţă Alimentară, Sănătate Animală şi alte autorităţi naţionale veterinare la nivel internaţional (ASV);


    c) IGSU, prin CON, este punctul naţional de contact care asigură legătura permanentă cu Centrul European de Monitorizare şi Informare (Monitoring and Information Centre - MIC) şi cu Centrul Euro-Atlantic de Coordonarea a Răspunsului la Dezastre (EADRCC);


    d) CNSCBT şi BESAP asigură legătura permanentă cu Centrul European de Prevenire şi Combatere a Bolilor (ECDC) şi cu OMS.


 

    CAP. III

    Fişe de facilitare a procesului decizional


 

    CUPRINS

    Secţiunea 1: Introducere

    Secţiunea 2: Metodologia utilizării fişelor de facilitare a procesului decizional


    Secţiunea 3: Fişa temelor de dezbatere pentru întâlnirile interministeriale din cadrul CNSU


 

    SECŢIUNEA 1


    Introducere

 

    Fişă de intervenţie rapidă "Risc iminent de pandemie"


    Fişe "Situaţii şi măsuri"


    Cazuri de boală la animale

    Situaţia 1 - Absenţa răspândirii noului virus extrem de patogen în rândul animalelor şi al oamenilor


    Situaţia 2A - Epizootia în străinătate, provocată de un virus extrem de patogen, fără cazuri umane (faza 2 OMS)


    Situaţia 2B - Epizootia în România, provocată de un virus extrem de patogen, fără cazuri umane (faza 2 OMS)


    Cazuri de boală la oameni

    Situaţia 3A - Cazuri umane izolate în străinătate, fără transmitere de la om la om (faza 3 OMS)


    Situaţia 3B - Cazuri umane izolate în România, fără transmitere de la om la om (faza 3 OMS)


    Situaţia 4A - Cazuri umane grupate în străinătate, delimitate şi localizate (faza 4 OMS)


    Situaţia 4B - Cazuri umane grupate în România, delimitate şi localizate (faza 4 OMS)


    Situaţia 5A - Focare de boală grupate şi necontrolate, izbucnite în străinătate (faza 5 OMS)


    Situaţie 5B - Focare de boală grupate cu o incidenţă sub 10%, izbucnite în România (faza 5 OMS)


    Situaţia 6 - Focare de boală necontrolate, cu o incidenţă peste 10% (faza 6 OMS)


    Situaţia 7 - Sfârşitul valului epidemic


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Metodologia utilizării fişelor de facilitare a procesului decizional


 

    Pentru fiecare situaţie au fost redactate fişe de facilitare a procesului decizional. Aceste fişe conţin o serie de măsuri grupate în funcţie de 17 obiective principale.


*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                     Obiective                                    │Prescurtare│


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1. Consolidarea organizării la nivel naţional, ministerial şi     │org       


│teritorial                                                        │           │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│2. Evitarea extinderii epizootiei în România şi consolidarea      │zoo        │

│monitorizării teritoriale                                         │           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3. Combaterea răspândirii virusului la animale până la eradicarea │era        │


│acestuia                                                          │           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│4. Prevenirea transmiterii de la om la om                         │prv        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│5. Înfiinţarea la nivel naţional a unui grup de lucru în caz      │grl        │

│de pandemie                                                       │           │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│6. Asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii români din străinătate   │rom       


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│7. Amânarea apariţiei cazurilor de boală pe teritoriul naţional   │amn       


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│8. Asistenţă şi sprijin pentru ţările infectate                   │coo        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│9. Detectarea şi semnalarea cazurilor de boală la om pe teritoriul│det        │


│naţional                                                          │           │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│10. Administrarea cazurilor suspecte, a persoanelor de contact şi │cas        │


│a bolnavilor                                                      │           │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│11. Limitarea răspândirii virusului la om                         │lim        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│12. Încetinirea transmiterii virusului de la om la om pe          │inc        │

│teritoriul naţional                                              │           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│13. Menţinerea serviciilor esenţiale pentru supravieţuire         │men        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│14. Evaluarea situaţiei şi anticiparea cursului de evoluţie       │eva        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│15. Informarea publicului larg şi a personalului implicat în      │inf        │

│intervenţie                                                       │           │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│16. Înfiinţarea la nivel naţional a unui grup de lucru în cazul   │gl2       


│unui nou val de pandemie                                          │           │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│17. Asistenţă şi sprijin pentru populaţie                         │ass        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

*ST*

 

    2.1. Fiecare fişă conţine două părţi:


    a) măsuri majore, din punctul de vedere al impactului şi/sau al caracterului lor interministerial, care trebuie analizate cu prioritate;


    b) măsuri auxiliare şi măsuri practice.


    2.2. Situaţiile 5B şi 6 pot fi tratate în aceeaşi fişă, deoarece situaţia 5B (focare de boală grupate cu o incidenţă sub 10%, izbucnite în România) corespunde de fapt cu începutul pandemiei; astfel se justifică analiza aceloraşi măsuri ca şi la situaţia de pandemie 6. În situaţia 5B, se vor putea aplica anumite măsuri cu caracter specific numai în zonele infectate, în timp ce în situaţia 6 ansamblul măsurilor sau marea lor majoritate se va face la nivel naţional.


    2.3. Măsurile se concretizează în propuneri care se analizează, în funcţie de caz şi de împrejurări, în comitetele pentru situaţii de urgenţă de la toate nivelurile. În caz de nevoie, ele vor fi modificate în funcţie de caracteristicile epidemiologice ale virusului, de resursele şi dotarea tehnică disponibilă, precum şi de punctele de vedere ale factorilor de decizie implicaţi.


    2.4. Există posibilitatea ca scenariile construite pe baza acestor fişe să nu corespundă realităţii, mai ales în momentul izbucnirii pandemiei (proces de amploare în transmiterea virusului de la om la om). Pentru a rezolva astfel de situaţii incerte şi inedite, a fost elaborată o fişă de intervenţie rapidă "Risc iminent de pandemie", în care se insistă pe respectarea prevederilor majore în perioada de transmitere, indiferent de starea serviciilor sanitare de pe teritoriul naţional.


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Fişa temelor de dezbatere pentru întâlnirile interministeriale organizate în cadrul CNSU


 

    A. În şedinţele extraordinare ale CNSU organizate începând cu atingerea nivelurilor de gravitate asociate situaţiei 4B şi în cele prezidate de către primul-ministru se vor dezbate cu prioritate următoarele teme:


    3.1. Situaţia actuală pe plan naţional şi internaţional şi bilanţul măsurilor aplicate


    3.1.1. Stadiul acţiunilor stabilite prin planul naţional şi revizuirea principalelor măsuri care au fost deja aplicate (MAI, MS)


    3.1.2. Evenimente legate de sănătatea animală atât în România, cât şi în străinătate (ANSVSA)


    3.1.3. Evenimente legate de sănătatea umană atât în România, cât şi în străinătate (MS)


    3.1.4. Situaţia epidemiologică în România şi în străinătate: numărul de cazuri de boală, ţările infectate şi cele cu risc de infecţie, numărul de cetăţeni români din străinătate deja infectaţi sau expuşi riscului de infecţie, cartografierea cazurilor de boală şi schiţele corespunzătoare diverselor scenarii posibile... (MS şi, după caz, CNSBT şi BESAP)


    3.1.5. Informaţii medicale: eficienţa tratamentelor aplicate, informaţii despre vaccinuri (MS)


    3.1.6. Situaţia medicală internaţională explicată prin intermediul marilor organizaţii sanitare: stadiul planului OMS, (MS)


    3.1.7. Situaţia internaţională şi consolidarea misiunilor diplomatice (MAE, MS)


    3.1.8. Consecinţe economice şi financiare în România şi în străinătate (ME, MFP, MMFPS, MIMMCMA)


    3.1.9. Impactul asupra vieţii şi siguranţei populaţiei (MAI, MMFPS)


    3.1.10. Situaţia campaniilor de comunicare şi informare publică, monitorizarea presei şi a opiniei publice (MAI, MS, prin CNCIP)


    3.2. Stadiul de pregătire al unităţilor administrativ-teritoriale şi al operatorilor economici


    3.2.1. Planuri de asigurare a continuităţii activităţii ministerelor (toate ministerele şi instituţiile publice centrale)


    3.2.2. Sinteza măsurilor adoptate pentru buna funcţionare a marilor operatori economici, a regiilor autonome şi a companiilor naţionale (ME)


    3.2.3. Stadiul elaborării planurilor de asigurare a continuităţii activităţii la nivelul administraţiei publice locale, regiilor autonome, companiilor naţionale şi operatorilor economici sursă de risc (MAI, ME)


    3.2.4. Stadiul elaborării şi al punerii în practică a planurilor de urgenţă elaborate la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti


    3.3. Propunerile de împărţire pe zone pot facilita procesul decizional în gestionarea riscurilor (zone infectate, zone cu risc de infecţie şi alte zone) - (MAI, MS).


    3.4. Gestionarea măsurilor şi monitorizarea rezultatelor


    Prezentarea setului de măsuri cu posibilitate de aplicare imediată sau la termen, durata necesară pentru pregătirea fiecărei măsuri, mijloacele de monitorizare a rezultatelor şi de evaluare a eficacităţii acestora:


    a) Măsuri de sănătate animală (ANSVSA)


    b) Măsuri de sănătate umană (MS)

    c) Măsuri pentru cetăţenii români din străinătate (MAE, MS)


    d) Măsuri pentru continuitatea vieţii sociale şi economice (MAI, ME, MFP, MMFPS, MIMMCMA)


    e) Măsuri pentru asigurarea ordinii publice şi a siguranţei populaţiei (MAI, SRI, SPP)


    NOTĂ: Fiecare minister elaborează în prealabil lista indicatorilor operaţionali şi de capacitate proprii.


    3.5. Pregătirea informaţiilor necesare pentru personalul implicat în intervenţie şi pentru populaţie asupra evoluţiei situaţiei şi a măsurilor luate sau în curs de aplicare (MAI, MS, prin CNCIP)


    3.6. Controlul operaţional al acţiunilor la nivel naţional: propunere pentru o eventuală delegare a unui ministru sau pentru desemnarea unei persoane împuternicite pentru accesată activitate


    Începând cu situaţia 4B, controlul operaţional al activităţii globale poate fi exercitat de MAI sau de MS (potrivit hotărârii CNSU), urmând ca gestionarea operaţională a problemelor sanitare să revină în continuare MS.


    B. Fişă de intervenţie rapidă


    "Risc iminent de pandemie"


    Această fişă poate fi utilizată în toate cazurile în care izbucnirea unei pandemii devine iminentă.


    De îndată ce declanşarea pandemiei de gripă devine iminentă, se vor aplica măsuri drastice pentru a încetini evoluţia răspândirii virusului şi pentru protejarea populaţiei, indiferent dacă se confirmă sau nu existenţa unor cazuri de infecţie pe teritoriul naţional.


    Semnalele de alertă care justifică utilizarea acestei fişe sunt următoarele:


    a) semnalarea bruscă a unei extinderi de mare amploare a bolii pe glob, cu un număr ridicat de cazuri de infecţie gripală (peste o sută) şi cu posibilitate de transmitere rapidă (extrem de contagioasă);


    b) o rată de agravare a bolii până la spitalizare şi/sau o rată a mortalităţii anormal de ridicată;


    c) şi/sau identificarea cauzei ca fiind un nou virus de gripă extrem de patogen.


    În caz contrar, semnalarea unor cazuri de transmitere de la om la om, mai ales în cadrul familial, nu justifică utilizarea acestei fişe, ci se vor aplica măsurile prevăzute mai sus, începând cu situaţia 4B.


    Măsurile preconizate se vor constitui în propuneri care vor fi analizate pentru fiecare caz şi vor fi adaptate situaţiei curente în caz de nevoie.


    B.1. Măsuri majore

    Organizarea intersectorială - Evaluarea situaţiei


    Org - Imediat ce se confirmă izbucnirea unei pandemii se va ţine o şedinţă interministerială (CNSU) unde se va analiza propunerea ca MS (din cauza aspectului predominant medical al crizei) sau, după caz, MAI (în cazul în care asigurarea securităţii populaţiei, a ordinii şi siguranţei publice sau a continuităţii vieţii socioeconomice devine mai importantă decât organizarea serviciilor sanitare) să exercite controlul operaţional global al acţiunilor.


    Org - Convocarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă (după caz, instituirea serviciului de permanenţă la primării)


    Eva - Actualizarea permanentă a situaţiei şi a evoluţiei epidemiei în străinătate şi eventual în România


    B.2 Măsuri pentru încetinirea răspândirii pandemiei pe teritoriul naţional


    Scopul acestor măsuri este de a întârzia evoluţia epidemiei de la câteva zile până la două-trei săptămâni:


    a) pentru a permite organizarea structurilor de intervenţie astfel încât consecinţele pandemiei să fie reduse la minimum posibil (organizarea serviciilor de ambulanţă, SMURD, unităţilor sanitare şi altele asemenea);


    b) pentru a câştiga mai mult timp necesar finalizării medicamentelor antivirale, producţiei de vaccinuri pandemice, fabricării măştilor şi vaccinării preventive în caz de pandemie şi altele asemenea;


    c) pentru a evidenţia punctul culminant al valului pandemic şi a reduce astfel presiunea asupra serviciilor sanitare.


    1. Ipoteza unei reacţii reflexe generale (cu o eficienţă mult mai mare, dar cu o perioadă de aplicare probabil mai mică)


    Amn - Controlul frontierelor poate fi eficient dacă este aplicat din timp; acest lucru implică o coordonare la nivel european.


    Amn - Întreruperea curselor internaţionale de pasageri, în special cele aeriene, vectori importanţi în transmiterea pandemiei*2), în conformitate cu deciziile la nivel european


    Amn - Persoanelor sosite în ţară cu zboruri după decizia de întrerupere a acestora (echipaj şi pasageri) li se vor asigura condiţii de izolare*2) (capacitatea de primire este destul de redusă).


---------

    *2) Modelele de măsuri publicate în anul 2006 evocă o amânare a punctului culminant al pandemiei de gripă de la o săptămână la două săptămâni în cazul restricţionării numărului de pasageri care ajung în ţară cu 90% şi de la 3 la 4 săptămâni sau chiar mai mult în cazul unei reduceri de 99%; aceste măsuri vor fi cu atât mai eficiente cu cât restricţionarea se va face începând cu persoanele provenind din ţările afectate de pandemie. Astfel de măsuri se iau numai în baza recomandărilor internaţionale şi în concordanţă cu deciziile luate la nivelul Uniunii Europene, nefiind măsuri care se adoptă unilateral.


 

    2. Ipoteza măsurilor specifice pentru zona geografică unde a izbucnit pandemia de gripă


    Inc - Protecţia colectivităţilor necontaminate din afara ţării (sau din România); restricţionarea transportului în comun


    În cazul ţărilor afectate de pandemie prin transmiterea virusului de la om la om, în funcţie de rapiditatea contaminării:


    Amn - Suspendarea transportului aerian, maritim şi terestru cu ţările afectate de pandemie*2); în cazul pasagerilor aflaţi în voiaj după luarea acestei decizii, aceştia vor fi izolaţi la intrarea în ţară (capacitate de primire redusă).


    Amn - Suspendarea eliberării vizelor de către România pentru ţările atinse de pandemie*2)


---------

    *2) Modelele de măsuri publicate în anul 2006 evocă o amânare a punctului culminant al pandemiei de gripă de la o săptămână la două săptămâni în cazul restricţionării numărului de pasageri care ajung în ţară cu 90% şi de la 3 la 4 săptămâni sau chiar mai mult în cazul unei reduceri de 99%; aceste măsuri vor fi cu atât mai eficiente cu cât restricţionarea se va face începând cu persoanele provenind din ţările afectate de pandemie. Astfel de măsuri se iau numai în baza recomandărilor internaţionale şi în concordanţă cu deciziile luate la nivelul Uniunii Europene, nefiind măsuri care se adoptă unilateral.


 

    În cazul ţărilor învecinate cu ţări afectate de pandemie se vor aplica fie măsurile Amn şi Amn menţionate mai sus, în regim similar, fie se vor aplica următoarele măsuri:


    Rom - Analiza avantajelor şi riscurilor pe care le presupune o recomandare oficială către cetăţenii români din străinătate de a părăsi ţările învecinate cu cele atinse de pandemie, sub control medical, la plecarea din ţara respectivă


    Amn - Solicitarea unei întruniri de urgenţă a statelor membre ale Uniunii Europene pentru analizarea măsurilor ce trebuie luate la nivel comunitar (restricţii pe liniile aeriene, impunerea carantinei la aterizare şi altele asemenea); consultarea statelor membre şi a Comisiei Europene cu privire la tipul şi durata măsurilor de control implementate de România (o simplă notificare în caz de urgenţă)


    Amn - Stabilirea mecanismului prin care se localizează pasagerii care intră în ţară


    Amn - Măsurile de tratament profilactic se aplică şi pentru cetăţenii români care locuiesc în ţările învecinate cu ţările atinse de pandemie.


    Apel: cazurile de boală sau de posibilă infectare în rândul cetăţenilor români din străinătate sunt tratate pe loc, în ţările respective, cu sprijinul unităţilor sanitare locale sau, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia.


    3. Măsuri sanitare majore de analizat înainte de implementare


    Grl - Utilizarea rezervelor de vaccin antigripal prepandemic, în funcţie de evoluţia cercetărilor şi/sau de eficacitatea deja constatată, în funcţie de concluziile ultimelor expertize în domeniu


    Grl - Demararea producţiei de vaccin antipandemic de către companiile farmaceutice


    Această măsură, care va fi analizată împreună cu firmele producătoare, implică stoparea producţiei de vaccin antigripal sezonier.


    Grl - asigură suportul informaţional şi de comunicaţii şi IT pentru crearea unui centru ad-hoc de comandă şi control destinat gestionării crizei în zona geografică unde aceasta se manifestă prin înfiinţarea în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 a unei agenţii specifice tipului de criză, care să acţioneze conform indexului specific determinat de MS, pentru apelurile telefonice în cazul simptomatologiei de gripă (febră, tuse).


    Cas - Implementarea anexei "Pandemia de gripă" din planurile albe ale unităţilor sanitare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative <LLNK 12008 2021 50GF01   0 9>nr. 2.021/<LLNK 12008   691 50HA01   0 8>691/2008 pentru aprobarea <LLNK 12008     0110GF?1   0 21>Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din <LLNK 12006    95 10 201   0 17>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


    Cas - Organizarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească adaptate noilor situaţii


    Cas - Punerea în aplicare a planurilor de distribuţie a medicamentelor şi a echipamentelor de protecţie


    Toate celelalte măsuri de pregătire ("Grl" din tabelul din partea a treia) trebuie aplicate de urgenţă şi controlate în permanenţă şi se adoptă de către CNSU direct sau la propunerea grupului interministerial de lucru.


    4. Măsuri tip barieră

    Inc - În timpul fazei iniţiale a valului pandemic anumite mijloace de transport în comun local se vor întrerupe sau reduce semnificativ, deoarece reprezintă locuri care facilitează răspândirea virusului (în funcţie de virulenţa virusului şi de nevoile locale).


    Inc - Închiderea grădiniţelor, a unităţilor de educaţie şi învăţământ, a internatelor şi a căminelor pentru copii (eficacitatea acestei măsuri a fost demonstrată şi în cazul epidemiilor de gripă trecute)


    Inc - Suspendarea activităţilor colective: spectacole, competiţii sportive, târguri şi expoziţii şi altele asemenea şi adaptarea programului activităţilor religioase


    Inc - Personalul medical, cei care au grijă de persoanele bolnave sau cei care intră în contact direct cu bolnavii în mod repetat trebuie să poarte măşti de protecţie respiratorie tip FPP2, iar personalul specializat de intervenţie şi bolnavii trebuie să poarte măşti de protecţie.


    Grl - Activarea şi implementarea planurilor de asigurare a continuităţii activităţii la toate nivelurile (ministere, administraţia publică centrală şi locală, instituţii publice, operatori economici)


    5. Măsuri adiţionale şi de implementare stabilite de ministere


    Toate ministerele

    Evaluarea situaţiei

    Eva - Stabilirea şi difuzarea unei sinteze zilnice a situaţiei de către fiecare minister, pe baza indicatorilor operaţionali şi de capacitate stabiliţi în prealabil; monitorizarea şi anticiparea dificultăţilor ce pot surveni pe parcurs şi, în acest scop, asocierea tuturor operatorilor relevanţi din sectorul aferent


    Eva - Informarea MAE şi CNSU, prin intermediul misiunilor diplomatice din ţările afectate, asupra mijloacelor şi măsurilor de combatere a pandemiei aplicate în alte ţări


    Eva - Colectarea şi centralizarea cât mai curând posibil a tuturor parametrilor şi indicatorilor de monitorizare a situaţiei sanitare, pentru o mai bună adaptare a organizaţiilor de intervenţie în caz de pandemie


    Org - Asigurarea continuităţii vieţii economice, potrivit prevederilor planurilor elaborate de ME, MFP, MMFPS şi IMMCMA


    Men - Monitorizarea activităţilor şi aprovizionării la nivel local, prin toate componentele sistemului local de management al situaţiilor de urgenţă


    6. Alte măsuri

    MS/ME - prin unităţile industriale specializate


    Grl - Produse sanitare antivirale: introducerea produselor antivirale în formă finală de prezentare, în cazul achiziţionării unor produse în formă vrac


    MAI

    Grl - Implementarea măsurilor de securitate pentru depozitele de medicamente şi echipamente de protecţie medicală, pentru instituţiile sanitare, farmacii şi pentru medicii din spaţiul urban


    MTI

    Grl - Organizarea unor piste speciale pentru aterizarea avioanelor suspectate de transportul persoanelor infectate


    MJLC

    Inc - Aplicarea unor măsuri specifice de protecţie pentru penitenciare


    Toate ministerele

    Grl - Repartizarea discretă şi individuală a personalului indispensabil pentru funcţionarea structurilor esenţiale şi planificarea substituirii acestuia în număr cât mai mare pe baza unui calcul bine stabilit în prealabil


    MS: înfiinţarea la nivel naţional a unui grup de lucru în caz de pandemie


    Începând cu situaţia 4B, măsurile de pregătire Grl se adoptă de către CNSU, pe baza propunerilor experţilor.


    B.3.

    1. Toate măsurile de pregătire trebuie aplicate de urgenţă, iar rezultatele monitorizate.


    Grl - Instrucţiuni către prefecţi pentru implementarea unei structuri sanitare adaptate: 1) o unitate ambulantă pentru tratarea pacienţilor; 2) centre de coordonare sanitară şi socială; 3) redactarea de planuri albe împreună cu anexa lor "Pandemia de gripă" pentru instituţiile sanitare, utilizând ghidul prevăzut la adresa http://www.ms.ro/Gripa_Aviara 2007-2008/CD-uri/CD-1/Ghid pentru elaborarea unui Plan.pdf; 4) extinderea planurilor albe; 5) organizarea structurilor de primire intermediare, în spaţiile identificate în prealabil


    Grl - Verificarea în prealabil a destinaţiei produselor sanitare şi a echipamentelor de protecţie; consolidarea stocurilor de medicamente şi echipamente de protecţie din depozitele misiunilor diplomatice


    Grl - Iniţierea şi promovarea de către MS a unui act normativ privind aplicarea măsurilor de carantină sau izolare, în conformitate cu recomandările OMS şi cu deciziile aplicabile la nivelul Uniunii Europene; prefecţii îşi vor fundamenta acţiunile stabilite pe plan local pe acest act normativ de câte ori va fi nevoie.


    Grl - Aplicarea vaccinului antipneumococic la persoanele care prezintă un risc accentuat de suprainfecţie bacteriană


    Grl - Creşterea producţiei de măşti (MS/ME, prin operatorii economici specializaţi)


    Grl - Verificarea disponibilităţii testelor biologice pentru depistarea cazurilor de infecţie în masă


    Det - Monitorizarea clinico-epidemiologică (CNSBT şi BESAP)


    Det - Difuzarea procedurilor de primire a persoanelor suspecte de infecţie către toate unităţile sanitare aflate în subordinea MS, a celorlalte ministere cu reţea sanitară proprie, precum şi către unităţile sanitare private


    Det - Alertarea şi/sau consolidarea reţelelor de monitorizare existente


    Det - Întărirea capacităţii reţelei de laboratoare pentru diagnosticarea gripei


    Det - În caz de suspiciune de epidemie de gripă, sesizarea imediată a structurilor de monitorizare clinico-epidemiologică (CNSBT şi BESAP)şi informarea MS


    Cas - Organizarea activităţilor de primire a pacienţilor (de preferat în spitale)


    Cas - Necesitatea îngrijirii bolnavilor existenţi şi a cazurilor suspecte de boală conform protocolului de acţiune, stabilit în prealabil, în caz de apariţie a unei mutaţii de virus de gripă cu transmitere la om


    Cas - Necesitatea îngrijirii bolnavilor detectaţi pe drumul de întoarcere în România conform procedurilor prestabilite


    Cas - Adaptarea sistemului de "medic de familie" şi stabilirea unor măsuri administrative pentru a oferi bolnavilor o îngrijire adecvată


    Cas - Stabilirea condiţiilor de funcţionare eficientă a sistemului de transport al persoanelor bolnave, analizelor de laborator şi altele asemenea


    Cas - În situaţia în care cazurile suspecte de gripă se înmulţesc, unităţile sanitare vor primi numai bolnavii care necesită supraveghere continuă sau pe cei care trebuie internaţi direct la reanimare. Restul bolnavilor vor fi îngrijiţi la domiciliu sau în spaţiile special amenajate din timp.


    Eru - Măsuri specifice pentru îngrijirea persoanelor care au intrat în contact cu persoane bolnave (la domiciliu şi eventual tratament profilactic cu neuraminidază)


    2. MAE

    Context: odată declanşată, pandemia de gripă se poate răspândi de la o ţară la alta pe o perioadă relativ scurtă de timp.


    Rom - Îngrijirea pe loc a cetăţenilor români din ţările atinse de pandemie, bolnavi sau suspecţi de boală, cu sprijinul serviciilor sanitare locale şi, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia. Produsele şi materialele de protecţie vor fi livrate conform indicaţiilor stabilite în prealabil.


    Rom - Reducerea efectivului de funcţionari ai statului în străinătate, cu preponderenţă din zonele grav afectate, unde vor rămâne doar cei în posturi-cheie, a căror prezenţă este indispensabilă


    Rom - Închiderea şcolilor şi a centrelor culturale româneşti în ţările afectate de pandemie şi în cele vecine, ca urmare a deciziei ambasadorilor


    Rom - Stabilirea unei unităţi de sprijin pentru turiştii şi cetăţenii români nerezidenţi care nu mai pot fi repatriaţi la timp


    Rom - Actualizarea informaţiilor de pe pagina de internet a MAE, privind sfaturile adresate cetăţenilor aflaţi în călătorii în străinătate


    Rom - Alertarea sau trimiterea în ţările afectate de pandemie, cu acordul prealabil al autorităţilor locale şi al MS şi MApN, a unei misiuni consulare şi medicale de sprijin, în funcţie de resursele ţărilor respective şi de mijloacele puse la dispoziţia misiunilor diplomatice româneşti


    Rom - Stabilirea, în funcţie de resursele locale, a unui set de mijloace de protecţie şi îngrijire adaptat profesioniştilor care au nevoie de sprijin


    Rom - Întărirea capacităţii administrative a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă (CMSU) al MAE


    Rom - Misiunile diplomatice româneşti vor transmite prin poştă CMSU al MAE situaţia privind efectivul actualizat al cetăţenilor români din străinătate.


    3. Colectivităţile teritoriale

    Grl - Consolidarea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială a persoanelor vulnerabile, aflate în subordinea consiliilor locale (aziluri de bătrâni, persoane cu dizabilităţi, copii, persoane care locuiesc singure şi altele asemenea)


    Grl - Creşterea capacităţii operaţionale a serviciilor publice de asistenţă a populaţiei, prin alertarea şi implicarea în acţiunile de acest gen a personalului serviciilor publice/private pentru situaţii de urgenţă, a asociaţiilor sociale şi profesionale, a voluntarilor şi altele asemenea


    4. Toate ministerele

    Inf - Informarea companiilor care deţin porturi şi aeroporturi internaţionale, a călătorilor, companiilor de turism şi de transport asupra interdicţiilor, restricţiilor şi condiţiilor particulare care se vor pune în aplicare pentru transportul internaţional, potrivit recomandărilor şi deciziilor aplicabile la nivelul Uniunii Europene


    Inf - Informarea populaţiei asupra închiderii grădiniţelor şi a instituţiilor de educaţie şi învăţământ


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate (măşti) şi a conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă


    Inf - Informarea publicului larg asupra situaţiei actuale, a regulamentelor ce trebuie respectate şi a conduitei de adoptat pe timp de pandemie; în plus, notificarea imediată a populaţiei asupra tuturor simptomelor de gripă şi a agravării acestora; apeluri la solidaritate între cetăţenii aceleiaşi comunităţi


    Inf - Activarea unei linii telefonice dedicate informării populaţiei asupra aspectelor specifice în legătură cu evoluţia pandemiei şi a măsurilor adoptate pe plan naţional şi internaţional, cu implicarea MS, MAE şi a operatorilor de telefonie


    Men - În caz de prelungire semnificativă a situaţiei de criză, populaţia este încurajată să îşi facă provizii de alimente neperisabile şi de apă potabilă îmbuteliată în sticle; de asemenea, se încurajează cumpărarea proviziilor în cantităţi mari, deoarece cumpărăturile frecvente pot provoca o afluenţă nedorită a populaţiei, mai ales pe timp de pandemie; în cazul în care se preconizează o situaţie de criză de scurtă durată, se vor descuraja cumpărăturile masive care pot conduce la lipsuri nejustificate de alimente.


    C. Situaţii şi măsuri

    Măsurile care figurează în fişele de situaţie constituie propuneri care se examinează în fiecare caz în funcţie de evoluţia crizei şi se adoptă în forurile decizionale potrivit competenţei de aprobare a acestora (Guvern, CNSU, CMSU, CJSU, CLSU).


    În scopul facilitării procesului decizional, anumite măsuri sunt însoţite de aprecieri pertinente rezultate în urma unei analize a situaţiilor de epidemie sau pandemie reale.


    Deciziile CNSU de aplicare sau eliminare a măsurilor din fişele de situaţie se transmit imediat, prin Secretariatul tehnic permanent, ministerelor responsabile cu implementarea măsurilor în cauză. Ministerelor responsabile le revine obligativitatea confirmării primirii mesajelor recepţionate.


    C.1. Situaţia 1

    Absenţa răspândirii noului virus extrem de patogen în rândul animalelor şi al oamenilor


    Perioada interpandemică - Faza 1 OMS


    Aceste măsuri prezintă un interes permanent pentru siguranţa populaţiei şi pot fi aplicate începând cu situaţia 1, dar şi pe parcurs, în diferite alte situaţii.


    Obiectiv: evitarea apariţiei unei epizootii în România şi consolidarea monitorizării teritoriale


    Zoo - Monitorizarea răspândirii virusului de gripă în crescătoriile de animale sau păsări


    Obiectiv: organizarea unei structuri naţionale de intervenţie în caz de pandemie


    Grl - Definirea şi testarea capacităţilor şi regulamentelor de prevenire şi combatere a pandemiei de gripă


    Grl - Monitorizarea permanentă a răspândirii virusului de gripă şi a transmiterii de la om la om pe plan mondial


    Grl - Actualizarea în permanenţă a planurilor de prevenire şi combatere a pandemiei de gripă


    Grl - Coordonarea unui program de cercetare a pandemiei de gripă şi de dezvoltare a mijloacelor de combatere a acesteia


    C.2. Situaţia 2A

    Epizootia în străinătate, provocată de un virus extrem de patogen, fără cazuri umane


    Perioada interpandemică - Faza 2 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de examinat în funcţie de fiecare caz în parte.


    Apariţia unei epizootii de gripă, chiar dacă nu se confirmă şi la oameni, constituie un factor de risc de îndată ce tulpina virusului a fost catalogată drept înalt patogenă de către un laborator de cercetare renumit.


    Măsuri majore

    Org MS şi ANSVSA vor coordona activitatea de prevenire şi combatere a epizootiei şi a focarelor de gripă.


    Zoo - Interzicerea importurilor de animale şi de produse din carne din zonele afectate, potrivit recomandărilor transmise de forurile decizionale de la nivelul Uniunii Europene


    Zoo - Măsuri de protecţie specifice fermelor de animale sau păsări


    Zoo - Stabilirea unor regulamente de vânătoare speciale: metode de pus în practică, limitarea zonelor de vânătoare, interzicerea vânatului şi altele asemenea


    Zoo - Stabilirea unei strategii de vaccinare în prealabil a speciilor ameninţate


    Zoo - Stabilirea unor regulamente specifice pentru circulaţia animalelor vii şi a produselor de origine animală, pentru târgurile de animale şi produse de origine animală şi pentru producătorii de alimente din carne, precum şi pentru spaţii de vânzare, pieţe şi expoziţii


    Măsuri de implementare şi control

    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Monitorizarea continuă a situaţiei pe plan internaţional (MS şi ANSVSA)


    Org - Acţiuni de informare reciprocă derulate între ANSVSA şi MS (inclusiv structurile teritoriale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora)


    Org - Informarea Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală din cadrul Uniunii Europene (ANSVSA)


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; informarea populaţiei (structurile specializate ale ANSVSA şi MS)


    Obiectiv: evitarea răspândirii epizootiei în România şi consolidarea acţiunilor de supraveghere pe teritoriul naţional


    Zoo - Participarea, sub egida CE, OIE şi FAO, la combaterea epizootiei în ţările atinse de pandemie şi analiza solicitărilor de asistenţă tehnică înaintate de acestea


    Zoo - Activarea celulelor de criză din cadrul misiunilor diplomatice din ţările afectate de pandemie


    Zoo - Întărirea controalelor veterinare şi vamale şi a poliţiei de frontieră


    Zoo - Întărirea controalelor privind circulaţia animalelor în timpul transportului intern (MAI - ANSVSA)


    Zoo - Dispoziţii privind întărirea vigilenţei şi respectarea normelor de igienă şi biosecuritate în fermele de animale, inclusiv pentru personalul care activează în astfel de obiective


    Zoo - Monitorizarea speciilor de animale sălbatice


   Zoo - Evaluarea metodelor de diagnosticare şi intervenţie veterinară în funcţie de natura riscurilor survenite


    Zoo - În cazul descoperirii unui nou virus gripal cu potenţial pandemic, acesta va fi înregistrat pe lista agenţilor infecţioşi cu grad ridicat de periculozitate; de asemenea, se vor disemina informaţii privind limitarea condiţiilor de păstrare şi utilizare a acestuia.


    Zoo - Măsuri de protecţie speciale pentru fermele producătoare de ouă destinate fabricării vaccinurilor în colaborare cu MS


    Obiectiv: informarea populaţiei, a personalului de conducere, a profesioniştilor din domeniu şi a operatorilor economici de profil


    Măsuri în caz de gripă

    Inf - Informarea cetăţenilor care călătoresc pe teritoriul României şi a cetăţenilor români stabiliţi în străinătate asupra măsurilor de precauţie în vigoare în ţările atinse de epizootie


    Inf - Informarea personalului, a vânătorilor şi a medicilor veterinari asupra riscurilor gripei şi a normelor de protecţie sanitară în fermele de animale


    Inf - Educarea elevilor, prin intermediul profesorilor şi al personalului sanitar, în privinţa măsurilor de combatere a contaminării de la animalele infectate [Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI)]


    Inf - Informarea populaţiei asupra riscurilor de gripă, a măsurilor de reducere a contagiozităţii şi a consumului de produse alimentare din carne


    Inf - Sensibilizarea mass-mediei în domeniul problematicii gripei


    Inf - Sensibilizarea oficialităţilor în domeniul implementării măsurilor de reducere a focarelor de epizootie şi de combatere a răspândirii bolii


    Măsuri de pregătire în vederea unei pandemii de gripă umană


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi laboratoarelor de analize biomedicale, a cabinetelor din unităţile şi instituţiile de învăţământ asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate ce trebuie utilizate (măşti), precum şi asupra conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă, conform situaţiilor din planul naţional


    Inf - Sensibilizarea instituţiilor publice şi private în domeniul problematicii pandemiei de gripă şi încurajarea pregătirilor în vederea unei pandemii


    Inf - Sensibilizarea oficialităţilor în domeniul riscurilor de pandemie şi al măsurilor necesare


    Inf - Educarea elevilor, prin intermediul profesorilor şi al personalului sanitar, asupra regulilor elementare de igienă pentru prevenirea transmiterii bolilor respiratorii de la om la om (MECI)


    C.3. Situaţia 2B

    Epizootia în România, provocată de un virus extrem de patogen, fără cazuri umane


    Perioada interpandemică - Faza 2 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de examinat în funcţie de fiecare caz.


    MAPDR în colaborare cu ANSVSA sunt instituţiile responsabile cu monitorizarea, alertarea şi eradicarea focarelor de gripă existente la animale. Ele se ocupă de elaborarea şi actualizarea planurilor de urgenţă. MS este responsabil cu prevenirea transmiterii bolii de la om la om, precum şi cu monitorizarea şi detectarea primelor cazuri de infecţie la om datorate expunerii la virusul gripal înalt patogen care circulă în rândul animalelor.


    Măsuri majore

    Org - MS şi ANSVSA vor coordona acţiunea de prevenire a epizootiei şi de combatere a focarelor de gripă.


    Era - Aplicarea planului de urgenţă al ANSVSA pentru combaterea gripei la animale sau a altor măsuri stabilite la nivel comunitar. Aplicarea măsurilor prestabilite de izolare şi confiscare, sacrificare şi incinerare, după caz, a păsărilor sau animalelor infectate, de delimitare a zonelor de protecţie şi supraveghere, precum şi a perimetrelor de risc şi de dezinfectare sau distrugere, după caz, a produselor alimentare sau a altor materiale expuse riscului de infecţie


    Era - Măsuri specifice de protecţie a colectivităţilor de animale şi păsări de peste hotare încă neafectate de cazurile de infecţie la animale


    Era - Măsuri de protecţie pentru fermele de animale sau păsări la nivel local ori naţional


    Era - Stabilirea unor regulamente de vânătoare speciale: metode de pus în practică, limitarea zonelor de vânătoare, interzicerea vânatului şi altele asemenea


    Era - Vaccinarea speciilor ameninţate, atunci când situaţia o impune


    Era - Stabilirea unor regulamente specifice pentru circulaţia animalelor vii şi a produselor de origine animală, pentru târgurile de animale şi produse de origine animală şi pentru producătorii de alimente din carne, precum şi pentru spaţii de vânzare, pieţe şi expoziţii


    Prv - Chimioprofilaxia persoanelor expuse, în conformitate cu recomandările medicale şi cu aprobarea MS


    Prv - Vaccinarea persoanelor expuse cu un vaccin special, numai cu aprobarea MS


    Măsuri de implementare şi control

    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Activarea şi consolidarea capacităţii de acţiune a CMSU şi ANSVSA


    Org - Activarea CMSU al MS

    Org - Acţiuni de informare reciprocă derulate între MAPDR, ANSVSA şi MS (inclusiv structurile teritoriale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora)


    Org - menţinerea legăturii cu Comitetul Consultativ pentru Sănătate şi Protecţie Animală de la nivelul Uniunii Europene (ANSVSA)


    Org - Activarea CJSU în judeţele atinse de epizootie


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; monitorizarea opiniei publice (structurile specializate MAPDR/ANSVSA)


    Obiectiv: prevenirea răspândirii virusului la animale şi eradicarea lui


    Era - Semnal de alertă a CJSU - orice caz suspect de infecţie; informarea sistematică a MAPDR şi ANSVSA asupra fiecărui caz suspect apărut


    Org - Activarea CJSU în judeţele în care s-au semnalat cazuri de gripă la animale cu tipuri de virus ce pot declanşa o posibilă pandemie


    Org - Iniţierea unei anchete epidemiologice pentru stabilirea cauzelor apariţiei focarelor de boală la animale şi dispunerea măsurilor corespunzătoare


    Era - Izolarea fermelor şi aplicarea măsurilor specifice de control al bolii


    Era - În cazul probabilităţii sau confirmării unui caz de gripă în cadrul unei ferme de păsări sau animale, se vor lua măsuri specifice de eradicare a bolii şi se vor stabili zonele de protecţie şi de supraveghere specifice. În zonele de protecţie şi supraveghere se vor lua măsuri conforme cu reglementările comunitare pentru controlul circulaţiei, sechestrarea păsărilor sau animalelor de curte, sacrificarea şi incinerarea preventivă a păsărilor ori a animalelor din interiorul perimetrului, după caz, şi se va extinde perimetrul de monitorizare.


    Era - Distrugerea sau salubrizarea, după caz, a produselor alimentare din carne provenite de la fermele infectate sau situate în zonele de protecţie şi monitorizare


    Era - Inspectarea şi controlarea fermelor de păsări sau animale situate în zonele de protecţie şi monitorizare


    Era - Activarea la capacitate maximă a laboratoarelor de diagnosticare


    Era - Informarea Comisiei Europene şi a Oficiului Internaţional al Epizootiilor asupra evoluţiei situaţiei


    Era - Întărirea controalelor vamale şi ale poliţiei de frontieră


    Era - Întărirea controalelor privind circulaţia animalelor în timpul transportului intern şi aplicarea de măsuri restrictive, după caz (MAI - ANSVSA)


    Era - Dispoziţii privind întărirea vigilenţei şi respectarea normelor de igienă şi biosecuritate în fermele de păsări sau animale, inclusiv pentru personalul care activează în incinta acestora


    Era - Măsuri de protecţie speciale pentru fermele producătoare de ouă destinate fabricării vaccinurilor


    Era - Monitorizarea speciilor de păsări sau animale autohtone şi migratoare semnalate


    Zoo - În cazul descoperirii unui nou virus gripal cu potenţial pandemic, acesta va fi înregistrat pe lista agenţilor infecţioşi cu grad ridicat de periculozitate; de asemenea, se vor disemina informaţiile privind limitarea condiţiilor de păstrare şi de utilizare a acestuia.


    Obiectiv: prevenirea transmiterii bolii la oameni


    Prv - În caz de confirmare a unui focar de epizootie declanşată de un virus înalt patogen, se vor pune în aplicare măsurile conform procedurilor prestabilite pentru focarele de gripă declanşată de un virus înalt patogen, care prezintă un risc cert de adaptare la om, indiferent că este pe teritoriul României sau în zonele limitrofe, pentru a preveni infectarea personalului care activează în incinta fermelor, a familiilor acestuia şi a inspectorilor veterinari implicaţi.


    Prv - Întărirea măsurilor de igienă în fermele de păsări sau animale contaminate sau cu risc de infectare


    Prv - Stabilirea unei supravegheri medicale permanente pentru persoanele expuse


    Obiectiv: informarea populaţiei, a personalului de conducere, a profesioniştilor din domeniu şi a operatorilor economici de profil


    Măsuri în caz de gripă

    Inf - Informarea cetăţenilor care călătoresc pe teritoriul României şi a cetăţenilor români stabiliţi în străinătate asupra măsurilor de precauţie în vigoare în ţările atinse de epizootie


    Inf - Informarea personalului, a vânătorilor şi a medicilor veterinari asupra riscurilor gripei şi a normelor de protecţie sanitară în fermele de păsări sau de animale


    Inf - Educarea elevilor, prin intermediul profesorilor şi al personalului sanitar, în privinţa măsurilor de combatere a contaminării de la animalele/păsările infectate (MECI)


    Inf - Informarea populaţiei asupra riscurilor de gripă, a măsurilor de reducere a contagiozităţii şi a consumului de produse alimentare din carne


    Inf - Sensibilizarea mass-mediei în domeniul problematicii gripei


    Inf - Sensibilizarea oficialităţilor în domeniul implementării măsurilor de reducere a focarelor de epizootie şi de combatere a răspândirii bolii


    Măsuri de pregătire în vederea unei pandemii de gripă umană


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale, a cabinetelor din unităţile şi instituţiile de învăţământ asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate ce trebuie utilizate (măşti), precum şi asupra conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă, conform situaţiilor din planul naţional


    Inf - Sensibilizarea instituţiilor publice şi private în domeniul problematicii pandemiei de gripă şi încurajarea pregătirilor în vederea unei pandemii


    Inf - Sensibilizarea oficialităţilor în domeniul riscurilor de pandemie şi al măsurilor necesare


    Inf - Educarea elevilor, prin intermediul profesorilor şi al personalului sanitar, asupra regulilor elementare de igienă pentru prevenirea transmiterii bolilor respiratorii de la om la om (MECI)


    C.4. Situaţia 3A

    Cazuri umane izolate în străinătate, fără transmitere de la om la om


    Perioada de alertă pandemică - Etapa 3 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de analizat pentru fiecare caz.


    Măsurile pentru combaterea epizootiei se găsesc în fişele de situaţie 2A şi 2B.


    Măsuri majore

    Grl - Înfiinţarea unor depozite naţionale de medicamente şi echipamente medicale de protecţie (MS şi celelalte ministere care au în organigramă depozite - MAI, MApN)


    Grl - Înfiinţarea unor depozite (măşti, mănuşi, produse sanitare) în cadrul instituţiilor sanitare şi în alte locuri propice depozitării produselor (MS şi ministerele cu reţele sanitare proprii)


    Grl - Elaborarea de către regiile autonome, companiile naţionale şi operatorii economici sursă de risc, în special cei din sectoarele de activitate economică de importanţă vitală, a planurilor de asigurarea a continuităţii vieţii economice, cu scopul menţinerii serviciilor şi transportului de mărfuri pe o perioadă de timp cât mai îndelungată


    Grl - Creşterea capacităţii de producţie naţională sau de achiziţie a măştilor de protecţie respiratorie


    Grl - Activarea unei reţele de consilieri medicali pentru combaterea gripei în cazul cetăţenilor români stabiliţi în străinătate şi informarea companiilor care angajează persoane expatriate (MS, MAE, MMFPS)


    Grl - Produse sanitare antivirale: introducerea produselor antivirale în formă finală de prezentare, în cazul în care se achiziţionează produse sub formă vrac (MS, ME, prin producătorii naţionali de profil)


    Grl - Producerea unui vaccin adaptat mutaţiilor actuale şi semnarea unui contract cu companiile producătoare pentru producerea viitorului vaccin pandemic


    Grl - Începând cu situaţia 4B se vor desemna şi echipa una sau două platforme aeroportuare pentru primirea avioanelor suspecte de transportul persoanelor infectate, potrivit recomandărilor emise în plan naţional şi internaţional


    Măsuri de implementare şi control


    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Analiza şi actualizarea măsurilor decise anterior


    Org - Creşterea capacităţii operaţionale a CMSU al MS


    Org - Acţiuni de informare reciprocă cu celelalte ministere implicate în managementul situaţiilor de urgenţă determinate de acest tip de risc (inclusiv structurile teritoriale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora), prin CON, centrele operative pentru situaţii de urgenţă şi centrele operaţionale de la nivel teritorial


    Org - Activarea CJSU în judeţele în care s-au semnalat cazuri de gripă umană


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; informarea populaţiei (structurile specializate ale ANSVSA)


    Obiectiv: organizarea unei structuri naţionale de intervenţie în caz de pandemie


    Grl - Difuzarea dispoziţiilor necesare aplicării măsurilor de carantină sau izolare, în conformitate cu recomandările OMS şi cu deciziile aplicabile la nivelul Uniunii Europene; prefecţii îşi vor fundamenta acţiunile stabilite pe plan local pe acest act normativ de câte ori va fi nevoie.


    Grl - Identificarea la nivel judeţean a instituţiilor de sănătate care urmează să stocheze produse medicale şi echipamente de protecţie


    Grl - Proiectarea la nivel judeţean a unui plan de protecţie şi securizare a instituţiilor de sănătate, a farmaciilor şi cabinetelor medicale şi includerea acestuia în planurile de urgenţă


    Grl - Pregătirea acţiunilor de asociere şi mobilizarea voluntarilor în caz de pandemie


    Grl - Analiza ultimelor descoperiri în domeniul produselor sanitare necesare pe timp de pandemie şi evaluarea resurselor existente (vaccinuri, antivirale, produse care măresc eficacitatea acestora şi altele asemenea)


    Grl - Asigurarea suportului informaţional şi de comunicaţii şi IT pentru crearea unui centru ad-hoc de comandă şi control destinat gestionării crizei în zona geografică unde aceasta se manifestă prin înfiinţarea în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 a unei agenţii specifice tipului de criză, care să acţioneze conform indexului specific determinat de MS, pentru apelurile telefonice în cazul simptomatologiei de gripă (febră, tuse)


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii români din străinătate


    Principiu: este în interesul persoanelor bolnave să fie tratate cu prioritate în ţările sau regiunile în care se află în momentul contaminării, eventual cu sprijinul consilierului medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă. În această situaţie, cu toate că încă nu s-a constatat transmiterea virusului de la om la om, acelaşi consilier medical va decide izolarea persoanelor bolnave şi monitorizarea anturajului acestora din motive de precauţie.


    Rom - Îngrijirea pe loc a cetăţenilor români din ţările atinse de pandemie, fie bolnavi, fie suspecţi de boală, cu sprijinul serviciilor sanitare locale şi, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia. Produsele şi materialele de protecţie vor fi livrate conform indicaţiilor stabilite în prealabil de MS.


    Rom - În funcţie de posibilităţile locale de îngrijire a bolnavilor şi de starea de sănătate a acestora, se poate decide repatrierea fiecărui pacient, în urma acordului comun între MAE (corpul diplomatic), MS şi asigurătorul pacientului, cu menţionarea garantării siguranţei echipajului de zbor şi a echipei de asistenţă medicală; înainte de decolare este necesară informarea MS şi MAI pentru organizarea primirii şi spitalizării pacienţilor.


    Obiectiv: detectarea şi semnalarea cazurilor de gripă la om pe teritoriul naţional


    Det - Monitorizarea continuă clinico-epidemiologică la nivel naţional (CNSBT, BESAP)


    Det - Difuzarea procedurilor şi dispoziţiilor de primire a persoanelor suspecte de infecţie în unităţile sanitare, în serviciile medicale din aeroporturi, la cabinetele medicale de la locul de muncă şi în unităţile naţionale specializate în tratarea cazurilor de gripă


    Det - Întărirea reţelelor de monitorizare de la toate nivelurile


    Det - În caz de suspiciune de gripă, sesizarea imediată a structurilor de monitorizare clinico-epidemiologică (CNSBT şi BESAP) şi informarea MS, prin centrul operativ pentru situaţii de urgenţă


    Det - Trimiterea de probe biologice către laboratoarele abilitate pentru tratarea virusului sau la centrele naţionale de referinţă, în caz de gripă, pentru confirmarea infecţiei; imediat după confirmare se vor lua măsuri de informare a OMS şi a Comisiei Europene prin intermediul CNSBT şi BESAP.


    Obiectiv: tratarea cazurilor susceptibile de infecţie, a bolnavilor şi a persoanelor care intră în contact cu aceştia


    Cas - Tratarea bolnavilor detectaţi pe drumul de întoarcere în România conform procedurilor prestabilite


    Obiectiv: informarea populaţiei, a oficialităţilor, profesioniştilor din domeniu şi a operatorilor economici


    Măsuri de combatere a gripei

    Inf - Informarea călătorilor şi a persoanelor expatriate asupra precauţiilor în vigoare în ţările atinse de epizootie


    Inf - Educarea elevilor cu ajutorul profesorilor şi al personalului sanitar în privinţa măsurilor de evitare a contaminării cu virus de gripă de la animalele sau păsările bolnave (MECI, MS)


    Inf - Informarea populaţiei asupra măsurilor de evitare a contaminării în caz de epizootie, a consumului de carne şi asupra riscurilor de a păstra în continuare păsări sau animale în gospodăriile proprii


    Măsuri de pregătire în vederea unei pandemii de gripă umană


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale, a cabinetelor din unităţile şi instituţiile de învăţământ asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate ce trebuie utilizate (măşti), precum şi asupra conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă, conform situaţiilor din planul naţional


    Inf - Sensibilizarea instituţiilor publice şi private în domeniul problematicii pandemiei de gripă şi încurajarea pregătirilor în vederea unei pandemii


    Inf - Sensibilizarea oficialităţilor în domeniul riscurilor pandemiei de gripă şi al măsurilor adecvate ce trebuie adoptate în sens preventiv


    Inf - Educarea elevilor prin intermediul profesorilor şi al personalului sanitar asupra regulilor elementare de igienă pentru prevenirea transmiterii bolilor respiratorii de la om la om


    C.5. Situaţia 3B

    Cazuri umane izolate în România, fără transmitere de la om la om


    Perioada de alertă pandemică - Faza 3 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de analizat pentru fiecare caz.


    Măsurile pentru combaterea epizootiei se găsesc în fişele de situaţie 2A şi 2B.


    Această situaţie corespunde fie cazurilor importate, fie celor legate de un focar de epizootie izbucnit pe teritoriul naţional. Natura bolii nu se schimbă pe parcurs. Viaţa populaţiei nu ar trebui să înregistreze tulburări majore, dar nu trebuie să subestimăm reacţiile psihologice ale oamenilor şi apariţia unui număr mare de alarme false care vor conduce la mobilizarea resurselor sanitare existente.


    Măsuri majore

    Org - Organizarea unei şedinţe extraordinare a CNSU în caz de confirmare sau de probabilitate ridicată a declanşării pandemiei de gripă; MS preia controlul operaţional al activităţii pe plan naţional.


    Eru - Aplicarea unor măsuri tip barieră de control sanitar şi al circulaţiei, în scopul menţinerii virusului în perimetrul contaminat şi protecţiei zonelor neafectate


    Grl - Creşterea capacităţii de producţie a măştilor de protecţie respiratorie în industria autohtonă şi derularea procedurilor de achiziţie a acestora din import


    Grl - Produse sanitare antivirale: introducerea produselor antivirale în formă finală de prezentare, în cazul în care acestea au fost achiziţionate sub formă vrac


    Grl - Producerea unui vaccin adaptat mutaţiilor actuale şi semnarea unui contract cu companiile producătoare pentru producerea viitorului vaccin pandemic


    Grl - Începând cu situaţia 4B se vor desemna şi echipa una sau două platforme aeroportuare pentru primirea avioanelor suspecte de transportul persoanelor infectate.


    Grl - Aplicarea măsurilor de securizare a depozitelor de produse sanitare şi echipamente de protecţie la nivel teritorial (CJSU)


    Grl - Analiza ultimelor descoperiri în domeniul produselor sanitare necesare pe timp de pandemie şi evaluarea resurselor existente (vaccinuri, antivirale, produse care măresc eficacitatea acestora şi altele asemenea)


    Măsuri de implementare şi control

    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Examinarea menţinerii sau a eliminării măsurilor decise anterior


    Org - MS dispune creşterea capacităţii de acţiune a tuturor instituţiilor sanitare din sistemul public sau privat de sănătate.


    Org - Creşterea schimbului reciproc de informaţii între instituţiile implicate în managementul acestui tip de risc, prin centrele operative pentru situaţii de urgenţă


    Org - CMSU al MS se întruneşte săptămânal.


    Org - Menţinerea permanentă a legăturii cu Comitetul Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală de la nivelul Uniunii Europene (ANSVSA)


    Org - Creşterea capacităţii de acţiune a CJSU în judeţele atinse de pandemie; în localităţile unde sunt confirmate focare de infecţie, instituirea permanenţei la primării


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; monitorizarea opiniei publice (CNCIP, CJCIP din CNSU şi CJSU)


    Obiectiv: detectarea şi semnalarea cazurilor de gripă la om pe teritoriul naţional


    Det - Difuzarea procedurilor şi dispoziţiilor de primire a persoanelor suspecte de infecţie în unităţile sanitare, în serviciile medicale din aeroporturi, la cabinetele medicale de la locul de muncă şi în unităţile naţionale specializate în tratarea cazurilor de gripă


    Det - În caz de suspiciune de gripă, sesizarea imediată a structurilor de monitorizare clinico-epidemiologică (CNSBT şi BESAP) şi informarea MS, prin centrul operativ pentru situaţii de urgenţă


    Det - Trimiterea de probe biologice către laboratoarele abilitate pentru tratarea virusului sau la centrele naţionale de referinţă, în caz de gripă, pentru confirmarea infecţiei; imediat după confirmare se vor lua măsuri de informare a OMS şi a Comisiei Europene prin intermediul CNSBT şi BESAP.


    Obiectiv: tratarea cazurilor susceptibile de infecţie, a bolnavilor şi a persoanelor care intră în contact cu aceştia


    Cas - Organizarea activităţilor de primire a pacienţilor (de preferat în spitale)


    Cas - Tratarea pacienţilor infectaţi şi a celor suspectaţi de infectare conform procedurilor prestabilite în cazul apariţiei unor noi cazuri de infecţie cu subtipuri virale fără transmitere de la om la om


    Cas - Tratarea bolnavilor detectaţi pe drumul de întoarcere în România conform procedurii prestabilite


    Cas - În situaţia în care apariţia cazurilor de gripă la oameni este legată de existenţa unui focar de epizootie în România, se vor pune în aplicare procedurile prestabilite pentru focarele de gripă cu virus înalt patogen şi risc ridicat de transmitere de la om la om, pe întreg teritoriul naţional.


    Obiectiv: prevenirea răspândirii virusului la oameni şi eradicarea lui


    Eru - Monitorizarea persoanelor care intră în contact direct cu bolnavii şi a persoanelor care au intrat în contact cu păsările sau animalele infectate


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii români din străinătate


    Principiu: este în interesul persoanelor bolnave să fie tratate cu prioritate în ţările sau regiunile în care se află în momentul contaminării, eventual cu sprijinul unui consilier medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă. În această situaţie, cu toate că încă nu s-a constatat transmiterea virusului de la om la om, acelaşi consilier medical va decide izolarea persoanelor bolnave şi monitorizarea anturajului acestora din motive de precauţie.


    Rom - Îngrijirea pe loc a cetăţenilor români din ţările atinse de pandemie, fie bolnavi, fie suspecţi de boală, cu sprijinul serviciilor sanitare locale şi, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia. Produsele şi materialele de protecţie vor fi livrate conform indicaţiilor stabilite în prealabil de MS.


    Rom - În funcţie de posibilităţile locale de îngrijire a bolnavilor şi de starea de sănătate a acestora, se poate decide repatrierea fiecărui pacient, în urma acordului comun între MAE (corpul diplomatic), MS şi asigurătorul pacientului, cu menţionarea garantării siguranţei echipajului de zbor şi a echipei de asistenţă medicală; înainte de decolare este necesară informarea MS şi MAI pentru organizarea primirii şi spitalizării pacienţilor.


    Obiectiv: organizarea unei structuri naţionale de intervenţie în caz de pandemie


    Grl - Înfiinţarea unor depozite (măşti, produse sanitare) în cadrul instituţiilor sanitare şi în alte locuri propice depozitării produselor


    Grl - Înfiinţarea unor depozite naţionale de medicamente şi echipamente medicale de protecţie


    Grl - Difuzarea dispoziţiilor necesare aplicării măsurilor de carantină sau izolare, în conformitate cu recomandările OMS şi cu deciziile aplicabile la nivelul Uniunii Europene; prefecţii îşi vor fundamenta acţiunile stabilite pe plan local pe acest act normativ de câte ori va fi nevoie.


    Grl - Elaborarea de către operatorii economici, în special cei din sectoarele de activitate economică de importanţă vitală, a planurilor de asigurare a continuităţii vieţii economice, în scopul menţinerii serviciilor şi transportului de mărfuri pe o perioadă de timp cât mai îndelungată. Pregătirea echipamentelor de protecţie pentru personalul propriu


    Grl - Activarea unei reţele de consilieri medicali pentru combaterea gripei în cazul cetăţenilor români stabiliţi în străinătate şi informarea companiilor care angajează persoane expatriate (MAE, MMFPS)


    Grl - Securizarea antivirală a produselor biologice (sânge, ţesuturi şi altele asemenea)


    Grl - Pregătirea acţiunilor de asociere şi mobilizarea voluntarilor în caz de pandemie


    Grl - Asigurarea suportului informaţional şi de comunicaţii şi IT pentru crearea unui centru ad-hoc de comandă şi control destinat gestionării crizei în zona geografică unde aceasta se manifestă prin înfiinţarea în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 a unei agenţii specifice tipului de criză, care să acţioneze conform indexului specific determinat de MS, pentru apelurile telefonice în cazul simptomatologiei de gripă (febră, tuse) - (STS)


    Obiectiv: informarea populaţiei, a oficialităţilor, profesioniştilor din domeniu şi a societăţilor comerciale


    Inf - Educarea elevilor cu ajutorul profesorilor şi al personalului sanitar în privinţa măsurilor de evitare a contaminării cu virus de gripă de la animalele sau păsările bolnave (MECI, MS)


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale, a cabinetelor din unităţile şi instituţiile de învăţământ asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate ce trebuie utilizate (măşti), precum şi asupra conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă, conform situaţiilor din planul naţional


    Inf - Informarea populaţiei asupra situaţiei actuale şi a măsurilor de protecţie împotriva virusului de gripă


    Inf - Informarea regulată a mass-mediei asupra situaţiei de pandemie şi a măsurilor destinate populaţiei pentru limitarea transmiterii virusului


    Inf - Sensibilizarea instituţiilor publice şi private în domeniul problematicii pandemiei de gripă şi încurajarea pregătirilor în vederea unei pandemii


    Inf - Educarea elevilor prin intermediul profesorilor şi al personalului sanitar asupra regulilor elementare de igienă pentru prevenirea transmiterii bolilor respiratorii de la om la om


    C.6. Situaţia 4A

    Cazuri umane grupate limitate şi localizate în străinătate


    Perioada de alertă pandemică - Faza 4 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de analizat pentru fiecare caz.


    Măsurile pentru combaterea epizootiei se găsesc în fişele de situaţie 2A şi 2B.


    Această situaţie, dacă este vorba de o mutaţie a virusului de gripă, trebuie considerată drept un semnal de alarmă. Cea mai eficientă strategie în acest caz constă în colaborarea la nivel internaţional în scopul evitării exportării virusului şi stabilirea mijloacelor sanitare de localizare a focarului de infecţie.


    Măsuri majore

    Org - Organizarea şedinţei extraordinare a CNSU în caz de confirmare sau de probabilitate ridicată a declanşării pandemiei de gripă


    Pentru zonele contaminate, în funcţie de gravitatea bolii şi de gradul de contagiozitate, se vor aplica următoarele măsuri:


    Amn - Suspendarea transporturilor aeriene, maritime şi terestre către zonele contaminate; în cazul pasagerilor aflaţi în voiaj, după luarea acestei decizii, aceştia vor fi puşi în carantină la intrarea în ţară (capacitate de primire redusă), în conformitate cu recomandările forurilor decizionale de la nivelul Uniunii Europene.


    Amn - În cazul menţinerii transporturilor aeriene spre zonele contaminate, vor fi emise recomandări oficiale privind evitarea călătoriilor spre aceste zone; nu se va accepta repatrierea persoanelor bolnave; persoanele aflate deja în călătorie vor fi puse imediat în carantină la intrarea în ţară (capacitate de primire redusă), în conformitate cu recomandările forurilor decizionale de la nivelul Uniunii Europene.


    Pentru zonele ameninţate de pandemie:


    Amn - Participarea la întâlnirile de urgenţă ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru analizarea măsurilor ce trebuie luate la nivel comunitar (limitarea eliberării vizelor de intrare în spaţiul Schengen, restricţii pe liniile aeriene, impunerea carantinei la aterizare); informarea statelor membre şi a Comisiei Europene cu privire la tipul şi durata măsurilor de control implementate de România (notificare în caz de urgenţă)


    Amn - Toate călătoriile spre aceste zone vor fi descurajate, cu excepţia celor indispensabile.


    Rom - Îngrijirea pe loc a cetăţenilor români din ţările atinse de pandemie, fie bolnavi, fie suspecţi de boală, cu sprijinul serviciilor sanitare locale şi, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia. Produsele şi materialele de protecţie vor fi livrate conform indicaţiilor stabilite în prealabil de MS.


    Rom - Se recomandă întoarcerea în România a studenţilor români din străinătate şi a funcţionarilor statului a căror prezenţă în zonele respective nu este indispensabilă (deciziile pentru zonele contaminate diferă de cele pentru zonele ameninţate de pandemie).


    Coo - Prin acţiunile sale, OMS va ajuta ţările afectate de pandemie în lupta pentru combaterea pandemiei. Se va purta un dialog permanent cu ţările afectate de pandemie, pentru analizarea şi aplicarea măsurilor de izolare adecvate.


    Inf - Activarea unor linii telefonice dedicate populaţiei pentru cazurile de gripă confirmate sau suspicionate de infectare cu virusul gripal (de tip HELP-line) - (MS, MAE)


    Grl - Facilitarea alocărilor resurselor necesare pentru demararea producţiei de vaccin antipandemic de către companiile farmaceutice. Această măsură, care va fi analizată împreună cu firmele producătoare, implică stoparea producţiei de vaccin antigripal sezonier.


    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Măsuri de implementare şi control

    Org - Analiza periodică privind menţinerea sau eliminarea unor măsuri decise anterior


    Org - Consolidarea capacităţii de acţiune a CMSU al MS şi MAI


    Org - MS dispune creşterea capacităţii de acţiune a tuturor instituţiilor sanitare din sistemul public sau privat de sănătate.


    Org - Creşterea schimbului reciproc de informaţii între instituţiile implicate în managementul acestui tip de risc


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale (CNCIP din CNSU)


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii români din străinătate


    Rom - Închiderea unităţilor de învăţământ şi a centrelor culturale române în ţările afectate de pandemie şi în cele vecine, ca urmare a deciziei ambasadorilor


    Rom - În caz de nevoie şi dacă situaţia internaţională o permite, se vor trimite echipe sanitare suplimentare pentru instituţiile diplomatice suprasolicitate.


    Rom - Stabilirea unei unităţi de sprijin pentru turiştii şi cetăţenii români nonrezidenţi care nu mai pot fi repatriaţi la timp


    Rom - Mobilizarea personalului misiunilor diplomatice pentru informarea cetăţenilor români din străinătate asupra evoluţiei situaţiei de criză. Acordarea asistenţei consulare persoanelor îndoliate


    Rom - Stabilirea, în funcţie de resursele locale, a mijloacelor de protecţie individuală şi de îngrijire pentru personalul profesionist, la solicitarea acestuia


    Rom - Creşterea graduală a capacităţii de răspuns a CMSU al MAE


    Rom - Transmiterea de către misiunile diplomatice la CMSU al MAE, utilizând canalele oficiale, a efectivului actualizat de cetăţeni români din străinătate


    Obiectiv: reducerea riscurilor de importare a maladiei


    Amn - Întărirea controlului sanitar la punctele de trecere a frontierei


    Amn - Constituirea unui sistem de evidenţă a datelor pasagerilor la intrare în ţară, care să permită localizarea ulterioară a acestora


    Obiectiv: detectarea şi semnalarea cazurilor umane pe teritoriul naţional


    Det - Intensificarea monitorizării clinico-epidemiologice (CNSBT şi BESAP)


    Det - Difuzarea procedurilor şi dispoziţiilor de primire a persoanelor suspecte de infecţie în unităţile sanitare, în serviciile medicale din aeroporturi, la cabinetele medicale de la locul de muncă şi în unităţile naţionale specializate în tratarea cazurilor de gripă


    Det - În caz de suspiciune de gripă, sesizarea imediată a structurilor de monitorizare clinico-epidemiologică (CNSBT şi BESAP) şi informarea MS, prin centrul operativ pentru situaţii de urgenţă


    Det - Sesizarea imediată în cazul suspiciunii infectării cu virusul gripei a centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al MS, prin reţeaua locală/judeţeană de centre operative constituite şi operaţionalizate


    Det - Trimiterea de probe biologice către laboratoarele abilitate pentru tratarea virusului sau la centrele naţionale de referinţă, în caz de gripă, pentru confirmarea infecţiei; imediat după confirmare se vor lua măsuri de informare a OMS şi a Comisiei Europene prin intermediul CNSBT şi BESAP.


    Obiectiv: tratarea cazurilor susceptibile de infecţie, a bolnavilor şi a persoanelor care intră în contact cu aceştia


    Cas - Necesitatea îngrijirii bolnavilor existenţi şi a cazurilor suspecte de boală conform procedurilor prestabilite de acţiune, în caz de apariţie a unei mutaţii de virus de gripă cu transmitere la om


    Cas - Tratarea bolnavilor identificaţi cu ocazia revenirii în România, conform procedurilor prestabilite şi diseminate de MS


    Obiectiv: organizarea structurii naţionale de intervenţie în caz de pandemie


    Grl - Verificarea în prealabil a destinaţiei produselor sanitare şi a echipamentelor de protecţie în România; asigurarea completării cu medicamente şi echipamente de protecţie a depozitelor constituite în cadrul misiunilor diplomatice


    Grl - Iniţierea şi promovarea unui act normativ privind aplicarea măsurilor de carantină sau izolare, corespunzătoare fazelor 4 şi 5 OMS, în conformitate cu recomandările şi deciziile aplicabile la nivelul Uniunii Europene; prefecţii îşi vor fundamenta acţiunile stabilite pe plan local pe acest act normativ de câte ori va fi nevoie.


    Grl - Aplicarea vaccinului antipneumococic persoanelor vulnerabile (măsură de protecţie împotriva anumitor tipuri de suprainfecţie bacteriană)


    Grl - Verificarea disponibilităţii în masă a testelor biologice (PCR, teste rapide şi altele asemenea)


    Grl - Achiziţionarea şi constituirea stocurilor de măşti


    Grl - Produse sanitare antivirale: introducerea produselor antivirale în formă finală de prezentare, în cazul în care au fost achiziţionate sub formă vrac


    Grl - Pregătirea în vederea combaterii efectelor pandemiei în rândul personalului din cadrul instituţiilor publice vitale pentru funcţionarea normală a statului (în domeniile ordinii şi siguranţei publice şi economico-financiar)


    Grl - Repartizarea personalului indispensabil pentru funcţionarea structurilor esenţiale şi planificarea substituirii acestuia în număr cât mai mare pe baza unui calcul stabilit în prealabil, potrivit ipotezelor prevăzute în planurile proprii


    Grl - Reorganizarea serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale pentru sprijinirea categoriilor de populaţie vulnerabilă (aziluri de bătrâni, persoane cu dizabilităţi, copii, persoane care locuiesc singure)


    Grl - Organizarea de servicii publice de asistenţă a populaţiei, cu implicarea structurilor existente în domeniul situaţiilor de urgenţă (SVSU, asociaţii de voluntari, ONG)


    Grl - Verificarea măsurilor întreprinse pentru organizarea serviciilor medicale în unităţile sanitare (planul alb şi anexa "Pandemia de gripă")


    Grl - Dispunerea de către prefecţi a măsurilor de securizare a depozitelor de produse sanitare şi echipamente de protecţie constituite


    Grl - Stabilirea prealabilă a produselor sanitare şi echipamentelor de protecţie ce urmează a fi utilizate


    Grl - Analiza ultimelor descoperiri în domeniul produselor sanitare necesare pe timp de pandemie şi evaluarea resurselor existente în acord cu acestea (vaccinuri, antivirale, produse care măresc eficacitatea acestora şi altele asemenea)


    Grl - Asigurarea suportului informaţional şi de comunicaţii şi IT pentru crearea unui centru ad-hoc de comandă şi control destinat gestionării crizei în zona geografică unde aceasta se manifestă prin înfiinţarea în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 a unei agenţii specifice tipului de criză, care să acţioneze conform indexului specific determinat de MS, pentru apelurile telefonice în cazul simptomatologiei de gripă (febră, tuse) - (STS).


    Obiectiv: informarea populaţiei, a oficialităţilor, a profesioniştilor din domeniu şi a operatorilor economici


    Inf - Informarea companiilor care deţin porturi şi aeroporturi internaţionale, a călătorilor, companiilor de turism şi de transport asupra interdicţiilor, restricţiilor şi condiţiilor particulare care se vor pune în aplicare pentru transportul internaţional


    Inf - Informarea cetăţenilor români din străinătate asupra principiului de tratare pe loc a cazurilor posibile de boală şi a bolnavilor în ţările afectate de pandemie, precum şi asupra condiţiilor de livrare a produselor şi materialelor de protecţie, utilizând linii tip HELP-line


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate (măşti) şi a conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă


    Inf - Informarea operatorilor economici publici şi privaţi asupra evoluţiei situaţiei şi a măsurilor întreprinse, utilizând toate canalele de comunicare disponibile în plan teritorial


    Inf - Educarea elevilor, prin intermediul profesorilor şi al personalului sanitar, asupra regulilor elementare de igienă pentru prevenirea transmiterii bolilor respiratorii de la om la om


    C.7. Situaţia 4B

    Cazuri grupate umane în România, delimitate şi localizate


    Perioada de alertă pandemică - Faza 4 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de analizat pentru fiecare caz.


    Măsurile pentru combaterea epizootiei se găsesc în fişele de situaţie 2A şi 2B.


    Apariţia cazurilor grupate în România, indiferent de originea lor, duce la suspectarea transmiterii bolii de la om la om, ceea ce constituie un eveniment de importanţă majoră. Dacă apariţia cazurilor grupate corespunde cu o mutaţie a virusului de gripă, ea poate fi urmată de o răspândire rapidă a virusului sau, într-un scenariu mai dramatic, de o situaţie de pandemie de gripă. În cadrul acestei etape sunt posibile localizarea focarelor de infecţie şi, în acelaşi timp, aplicarea măsurilor necesare pentru evitarea răspândirii virusului pe teritoriul ţării şi în afara graniţelor.


    Măsuri majore

    Măsuri organizatorice

    Org - Organizarea unei şedinţe extraordinare a CNSU în cazul confirmării sau probabilităţii ridicate a declanşării pandemiei de gripă. Controlul operaţional al acţiunilor va fi exercitat de către MS - pentru problemele de natură medicală - şi există posibilitatea preluării conducerii şi coordonării globale a acţiunilor de intervenţie de către MAI potrivit hotărârii CNSU (mai ales în cazul în care gestionarea aspectelor legate de ordinea şi siguranţa publică sau cele privind continuitatea vieţii socioeconomice devin o prioritate).


    Org - Activarea grupurilor de suport tehnic din cadrul CJSU şi analiza măsurilor dispuse anterior şi a celor necesare pentru perioada următoare


    Măsuri de delimitare a focarelor de infecţie


    Eru - Aplicarea unor măsuri tip barieră de control sanitar şi al circulaţiei pe teritoriul naţional, în scopul izolării virusului în perimetrul delimitat şi protejarea zonelor neafectate


    Eru - Participarea la şedinţele de urgenţă ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru analizarea măsurilor ce urmează a fi implementate la nivel comunitar; consultarea statelor membre şi a Comisiei Europene în ceea ce priveşte natura şi diversitatea domeniilor de aplicare a măsurilor de control stabilite de România; informarea OMS şi a Comisiei Europene asupra măsurilor stabilite deja (prin sistemul EWRS, la iniţiativa CMSU al MS)


    Eru - În cazul eşecului acţiunilor de izolare a virusului în perimetrul delimitat, MS propune CNSU emiterea recomandărilor de profilaxie cu antivirale pentru populaţia aflată în zonele de proximitate


    Eru - Întreruperea sau suspendarea temporară a transportului aerian, maritim şi terestru către exterior, conform recomandărilor şi deciziilor aplicabile la nivelul Uniunii Europene. Rutele indispensabile se vor menţine în funcţie de posibilităţi.


    Măsuri majore de pregătire în vederea pandemiei, care trebuie analizate în prealabil


    Grl - Emiterea actului normativ, la propunerea MS, privind aplicarea măsurilor de carantină sau de izolare prevăzute în etapele 4 sau 5 ale OMS, potrivit recomandărilor furnizate la nivelul Uniunii Europene; prefecţii de judeţ se vor folosi de acest decret de câte ori va fi nevoie.


    Grl - Implementarea măsurilor de securitate pentru depozitele de medicamente şi echipamente de protecţie, pentru instituţiile sanitare, farmacii şi pentru medicii din cabinete private


    Grl - Înfiinţarea unor centre de coordonare socială şi medicală la nivel teritorial


    Grl - Utilizarea rezervelor de vaccin antigripal prepandemic în funcţie de evoluţia cercetărilor şi/sau de eficacitatea deja constatată şi de concluziile ultimelor expertize în domeniu.


    Grl - Analiza ultimelor descoperiri în domeniul produselor sanitare necesare pe timp de pandemie şi evaluarea resurselor existente în concordanţă cu acestea (vaccinuri, antivirale, produse care măresc eficacitatea acestora şi altele asemenea)


    Grl - Alocarea în regim de urgenţă a resurselor financiare necesare achiziţionării stocurilor de vaccin antipandemic. În plan teritorial, fundamentarea rapidă a propunerilor de achiziţionare.


    Această măsură, care va fi analizată împreună cu firmele producătoare, implică stoparea producţiei de vaccin antigripal sezonier.


    Grl - Asigurarea suportului informaţional şi de comunicaţii şi IT pentru crearea unui centru ad-hoc de comandă şi control destinat gestionării crizei în zona geografică unde aceasta se manifestă prin înfiinţarea în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 a unei agenţii specifice tipului de criză, care să acţioneze conform indexului specific determinat de MS, pentru apelurile telefonice în cazul simptomatologiei de gripă (febră, tuse) - (STS).


    Toate strategiile preventive care conţin măsuri de combatere a unei pandemii trebuie finalizate la timp şi monitorizate, a se vedea ansamblul de măsuri "Grl" de la situaţia 4 B.


    Măsuri aplicabile numai în zonele contaminate


    Cas - Adaptarea sistemului de "medic de familie" şi stabilirea unor măsuri administrative pentru a oferi bolnavilor o îngrijire adecvată


    Cas - Închiderea grădiniţelor, a unităţilor de educaţie şi învăţământ, a internatelor şi a căminelor pentru copii


    Inc - În timpul fazei iniţiale a valului pandemic şi în funcţie de virulenţa virusului şi de nevoile locale, întreruperea sau reducerea semnificativă a transportului public, deoarece reprezintă locuri propice de răspândire a virusului


    Inc - Suspendarea activităţilor colective: spectacole, competiţii sportive, târguri şi expoziţii şi altele asemenea şi adaptarea programului activităţilor religioase. Reanalizarea oportunităţii emiterii avizelor pentru organizarea manifestaţiilor publice de protest, iar în cazul instituirii stării de urgenţă, sistarea acestora şi a grevelor.


    Inc - Restricţionarea vizitelor şi/sau controlul accesului în unităţile medicale de orice natură, aziluri, centre de primire, penitenciare, centre sociale şi sociomedicale şi altele asemenea


    Inc - Personalul medical, cei care au grijă de persoanele bolnave sau cei care intră în contact direct cu bolnavii în mod repetat trebuie să poarte măşti de protecţie respiratorie tip FPP2, iar personalul specializat de intervenţie şi bolnavii trebuie să poarte măşti de protecţie. CNSU va emite, în baza propunerii MS, recomandări privind purtarea măştilor de protecţie respiratorie în spaţiile publice ca măsură de precauţie.


    Măsuri de implementare şi control

    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Examinarea menţinerii măsurilor decise anterior şi inventarierea celor necesar a fi întreprinse în perioada următoare


    Org - Ridicarea capacităţii de acţiune a structurilor implicate în managementul situaţiei de risc, prin punerea în aplicare a planurilor proprii de măsuri


    Org - Coordonarea şi controlul acţiunilor operaţionale se exercită de către MAI sau MS, în funcţie de hotărârea CNSU.


    Org - ME, MFP, MIMMCMA şi MMFPS pun în aplicare planurile de asigurare a continuităţii vieţii economice elaborate anterior.


    Org - Creşterea schimbului reciproc de informaţii între instituţiile implicate în managementul acestui tip de risc, prin centrele operative pentru situaţii de urgenţă


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; monitorizarea opiniei publice (CNCIP din CNSU)


    Obiectiv: detectarea şi semnalarea cazurilor umane de pe teritoriul naţional


    Det - Intensificarea monitorizării clinico-epidemiologice (CNSBT şi BESAP)


    Det - Difuzarea procedurilor şi dispoziţiilor de primire a persoanelor suspecte de infecţie în unităţile sanitare, în serviciile medicale din aeroporturi, la cabinetele medicale de la locul de muncă şi în unităţile naţionale specializate în tratare a cazurilor de gripă


    Det - În caz de suspiciune de gripă, sesizarea imediată a structurilor de monitorizare clinico-epidemiologică (CNSBT şi BESAP) şi informarea MS, prin centrul operativ pentru situaţii de urgenţă


    Det - Sesizarea imediată în cazul suspiciunii infectării cu virusul gripei a centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al MS, prin reţeaua locală/judeţeană de centre operative constituite şi operaţionalizate


    Det - Trimiterea de probe biologice către laboratoarele abilitate pentru tratarea virusului sau la centrele naţionale de referinţă, în caz de gripă, pentru confirmarea infecţiei; imediat după confirmare se vor lua măsuri de informare a OMS şi a Comisiei Europene prin intermediul CNSBT şi BESAP


    Obiectiv: prevenirea răspândirii virusului la oameni şi eradicarea lui


    Eru - Informarea OMS şi a Comisiei Europene asupra apariţiei cazurilor grupate în România prin intermediul CNSBT şi BESAP


    Eru - Dacă se suspectează apariţia de noi cazuri umane, prefectul va asigura informarea imediată a centrului operativ al MS şi CNSU, prin CON.


    Obiectiv: tratarea cazurilor susceptibile de infecţie, a bolnavilor şi a persoanelor care intră în contact cu aceştia


    Cas - Organizarea activităţilor de primire a pacienţilor (de preferat în spitale)


    Cas - Necesitatea îngrijirii bolnavilor existenţi şi a cazurilor suspecte de boală conform procedurilor de acţiune stabilite în prealabil, în caz de apariţie a unei mutaţii de virus de gripă cu transmitere la om


    Cas - Necesitatea îngrijirii bolnavilor identificaţi la întoarcerea în România, conform procedurii prestabilite


    Cas - În situaţia în care apariţia cazurilor grupate de gripă la oameni este cauzată de existenţa unui focar de epizootie în România, pe teritoriul naţional se vor pune în aplicare procedurile prestabilite pentru focarele de gripă cu virus înalt patogen şi risc ridicat de transmitere de la om la om.


    Obiectiv: organizarea unei structuri naţionale de intervenţie în caz de pandemie


    Grl - Verificarea în prealabil a disponibilităţii produselor sanitare şi a echipamentelor de protecţie în România; consolidarea stocurilor de medicamente şi echipamente de protecţie din depozitele misiunilor diplomatice


    Grl - Aplicarea vaccinului antipneumococic la persoanele care prezintă un risc accentuat de suprainfecţie bacteriană


    Grl - Verificarea disponibilităţii testelor biologice pentru depistarea cazurilor de infecţie în masă


    Grl - Creşterea producţiei de măşti (MS/ME, prin operatorii economici specializaţi)


    Grl - Produse sanitare antivirale: introducerea produselor antivirale în formă finală de prezentare, în cazul achiziţionării acestora în formă vrac


    Grl - Actualizarea şi pregătirea pentru implementare a planurilor de asigurare a continuităţii activităţii pentru autorităţile administraţiei publice, regii autonome, companii naţionale şi operatori economici sursă de risc


    Grl - Repartizarea personalului indispensabil pentru funcţionarea structurilor esenţiale şi planificarea substituirii acestora în număr cât mai mare pe baza unui calcul stabilit în prealabil


    Grl - Reorganizarea serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale pentru sprijinirea categoriilor de populaţie vulnerabilă (aziluri de bătrâni, persoane cu dizabilităţi, copii, persoane care locuiesc singure)


    Grl - Organizarea de servicii publice de asistenţă a populaţiei, cu implicarea structurilor existente în domeniul situaţiilor de urgenţă (SVSU, asociaţii de voluntari, ONG)


    Grl - Verificarea măsurilor întreprinse pentru organizarea serviciilor medicale în unităţile sanitare (planul alb şi anexa "Pandemia de gripă")


    Grl - Asigurarea securizării antivirale a produselor biologice (sânge, ţesuturi şi altele asemenea)


    Men - La nivelul localităţilor, operatorii economici responsabili cu eliminarea deşeurilor menajere asigură:


    - identificarea unităţilor de depozitare provizorie;


    - achiziţionarea şi distribuirea sacilor de plastic (cu sfoară) la domiciliul persoanelor bolnave pentru depozitarea deşeurilor menajere.


    La nivelul unităţilor de îngrijire medicală şi spitale:


    - se va verifica dacă firmele producătoare au suficiente rezerve de cutii de carton tip ADR pentru depozitarea deşeurilor biologice sau dacă pot produce cantităţi suficiente cât mai repede posibil;


    - se vor identifica, cu ajutorul colectivităţilor locale, spaţiile adecvate de depozitare care pot fi folosite pentru depozitarea deşeurilor biologice într-o situaţie de criză.


    Obiectiv: informarea populaţiei, a oficialităţilor, profesioniştilor din domeniu şi a societăţilor comerciale


    Inf - Informarea companiilor care deţin porturi şi aeroporturi internaţionale, a călătorilor, companiilor de turism şi de transport asupra interdicţiilor, restricţiilor şi condiţiilor particulare care se vor pune în aplicare pentru transportul internaţional


    Inf - Informarea cetăţenilor români din străinătate asupra principiului de tratare pe loc a cazurilor posibile de boală şi a bolnavilor în ţările afectate de pandemie, precum şi asupra condiţiilor de livrare a produselor şi materialelor de protecţie, activând şi utilizând linii tip HELP-line


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate (măşti) şi a conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă


    Inf - Informarea regulată a presei şi a publicului asupra zonelor contaminate din România, a situaţiei din aceste zone şi a măsurilor de precauţie adecvate


    Inf - Informarea operatorilor economici publici şi privaţi asupra evoluţiei situaţiei şi a măsurilor întreprinse, utilizând toate canalele de comunicare disponibile în plan teritorial


    Măsuri specifice pentru zonele contaminate


    Org - Consolidarea capacităţii de acţiune a CJSU în judeţele afectate de pandemie, prin suplimentarea personalului de specialitate din compunerea grupurilor de suport tehnic


    Cas - Aplicarea prevederilor actului normativ emis de Guvern privind măsurile de izolare şi cele eventuale de carantină, conform recomandărilor şi deciziilor aplicabile la nivelul Uniunii Europene


    Cas - Aplicarea procedurilor specifice pentru transportul bolnavilor, analizele de laborator şi altele asemenea


    Cas - Implementarea anexei "Pandemia de gripă" din planurile albe ale unităţilor sanitare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative <LLNK 12008 2021 50GF01   0 9>nr. 2.021/<LLNK 12008   691 50HA01   0 8>691/2008


    Inc - Protejarea persoanelor din anturajul primelor cazuri de infecţie; măsuri de izolare; purtarea măştilor respiratorii; îngrijirea persoanelor care intră în contact cu bolnavii


    Inc - Apel pentru aplicarea individuală a normelor standard de igienă (spălarea mâinilor şi altele asemenea)


    Inc - Deplasările individuale se vor face numai în caz de nevoie, apel la simţul civic


    Eru - Măsuri specifice de îngrijire a persoanelor care intră în contact cu bolnavii (carantină la domiciliu şi, eventual, tratament profilactic cu neuraminidază)


    Men - Apel la voluntariat cu sprijinul asociaţiilor existente, în limita posibilului; aplicarea statutului de colaborator ocazional în serviciul public pentru voluntarii care figurează în aceste asociaţii şi/sau pentru cei desemnaţi de o autoritate administrativă locală


    Men - La iniţiativa autorităţilor locale se va face recensământul populaţiei (persoane izolate şi persoane fără domiciliu stabil...) şi al nevoilor acesteia (livrarea de alimente, medicamente, produse indispensabile şi altele asemenea)


    Men - Sprijinirea materială şi financiară de către consiliile locale şi asociaţiile de voluntari a persoanelor rămase fără ajutor din cauza epidemiei


    Men - Asigurarea consilierii psihologice pentru familiile victimelor, prin intermediul serviciilor de asistenţă socială


    Men - Îngrijirea copiilor izolaţi şi a persoanelor imobilizate necontaminate


    Eva - Stabilirea şi difuzarea unei sinteze zilnice a situaţiei de către fiecare minister, pe baza unor indicatorilor operaţionali şi de capacitate stabiliţi în prealabil; monitorizarea permanentă, în scopul anticipării dificultăţilor ce pot surveni pe parcurs şi asocierea tuturor operatorilor relevanţi din sectorul aferent


    Eva - Previziuni actualizate zilnic, dacă este posibil, asupra evoluţiei pandemiei, pe baza datelor furnizate de unităţile sanitare şi recensământul deceselor


    Eva - Colectarea şi centralizarea parametrilor şi indicatorilor de monitorizare a situaţiei sanitare, analiza acestora şi adaptarea corespunzătoare a concepţiei de intervenţie în caz de pandemie


    Eva - Monitorizarea raportului consum/aprovizionare pentru produsele medicale şi echipamentele de protecţie şi igienă


    Eva - Informarea populaţiei din zonele contaminate asupra închiderii grădiniţelor şi a unităţilor de educaţie şi învăţământ


    Eva - Apel la solidaritate şi informarea populaţiei din zonele contaminate asupra conduitei adecvate în caz de pandemie


    C.8. Situaţia 5A

    Focare de boală grupate şi necontrolate, izbucnite în străinătate


    Perioadă de alertă pandemică - Etapa 5 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de analizat pentru fiecare caz


    Măsurile pentru combaterea epizootiei le vom găsi în fişele de situaţie 2A şi 2B


    Această etapă poate constitui declanşarea unei pandemii. Fără a fi nevoie de o confirmare din partea OMS, ea este dovada clară a unei mutaţii în structura virusului şi impune mobilizarea autorităţilor pentru a împiedica pătrunderea bolii pe teritoriul naţional şi pentru a pregăti ţara în vederea unei pandemii de gripă.


    Măsuri majore

    Măsuri organizatorice

    Org - Organizarea unei şedinţe extraordinare a CNSU în cazul confirmării sau probabilităţii ridicate a declanşării pandemiei de gripă. Controlul operaţional al acţiunilor va fi exercitat de către MS - pentru problemele de natură medicală - şi există posibilitatea preluării conducerii şi coordonării globale a acţiunilor de intervenţie de către MAI, potrivit hotărârii CNSU (mai ales în cazul în care gestionarea aspectelor legate de ordinea şi siguranţa publică sau cele privind continuitatea vieţii socioeconomice devin o prioritate).


    Org - Activarea grupurilor de suport tehnic din cadrul CJSU şi analiza măsurilor dispuse anterior şi a celor necesare pentru perioada următoare


    Măsuri de delimitare a importării bolii


    Pentru ţările afectate de pandemie prin transmiterea bolii de la om la om, în funcţie de gravitatea şi gradul de contagiozitate al bolii, se vor lua următoarele măsuri:


 

 

    Amn - Suspendarea transportului aerian, maritim şi terestru cu ţările afectate de pandemie; în cazul pasagerilor aflaţi în voiaj după luarea acestei decizii, aceştia vor fi izolaţi la intrarea în ţară (capacitate de primire redusă). Măsura se va aplica numai în concordanţă cu deciziile luate la nivelul Uniunii Europene.


    Amn - Suspendarea eliberării vizelor de România pentru ţările atinse de pandemie


    Rom - Stabilirea unei unităţi de sprijin de către MAI pentru turiştii şi cetăţenii români nonrezidenţi care nu mai pot fi repatriaţi la timp


   Pentru ţările învecinate cu ţările afectate de pandemie


    Amn - Descurajarea oficială a călătoriilor, cu excepţia celor indispensabile


    Rom - Limitarea efectivului funcţionarilor publici ai statului la posturile strict necesare


    Rom - Prezentarea de către MS şi MAE a avantajelor şi riscurilor pe care le presupune emiterea unei recomandări oficiale, către cetăţenii români din străinătate, de a părăsi ţările învecinate cu cele atinse de pandemie


    Amn - Participarea la şedinţele de urgenţă ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru analizarea măsurilor ce trebuie luate la nivel comunitar (limitarea eliberării vizelor de intrare în spaţiul Schengen, restricţii pe liniile aeriene, impunerea carantinei la aterizare,...); informarea statelor membre şi a Comisiei Europene cu privire la tipul şi durata măsurilor de control implementate de România (notificare în caz de urgenţă)


    Amn - Intensificarea controlului sanitar la punctele de trecere a frontierei


    Amn - Instituirea unui sistem de înregistrare a datelor la intrare în ţară a pasagerilor, care să permită localizarea ulterioară a acestora


    Amn - Măsurile de tratament profilactic se aplică şi pentru cetăţenii români care locuiesc în ţările învecinate cu ţările atinse de pandemie


    Amn - Înainte de părăsirea ţării învecinate cu ţara afectată de pandemie se efectuează control sanitar.


    Principiu de acţiune: în străinătate, în interesul persoanelor bolnave, îngrijirea medicală este asigurată cu prioritate pe loc, în ţara sau regiunea unde se află bolnavul în acel moment, cu ajutorul mijloacelor de protecţie şi tratament din cadrul corpului diplomatic din ţara respectivă sau al consilierului medical responsabil cu gripa.


    Măsuri majore de pregătire în eventualitatea unei pandemii, de examinat în prealabil


    Grl - Emiterea actului normativ, la propunerea MS, privind aplicarea măsurilor de carantină sau de izolare prevăzute în etapele 4 sau 5 ale OMS, potrivit recomandărilor furnizate la nivel UE; prefecţii de judeţ se vor folosi de acest decret de câte ori va fi nevoie


    Grl - Implementarea măsurilor de securitate pentru depozitele de medicamente şi echipamente de protecţie, pentru instituţiile sanitare, farmacii şi pentru medicii din cabinete private


    Grl - Utilizarea rezervelor de vaccin antigripal prepandemic în funcţie de evoluţia cercetărilor şi/sau de eficacitatea deja constatată şi de concluziile ultimelor expertize în domeniu


    Grl - Analiza ultimelor descoperiri în domeniul produselor sanitare necesare pe timp de pandemie şi evaluarea resurselor existente în concordanţă cu acestea (vaccinuri, antivirale, produse care măresc eficacitatea acestora şi altele asemenea).


    Grl - Alocarea în regim de urgenţă a resurselor financiare necesare achiziţionării stocurilor de vaccin antipandemic şi demararea producţiei de către companiile autohtone. În plan teritorial, fundamentarea rapidă a propunerilor de achiziţionare


    Toate măsurile de pregătire în vederea unei pandemii (măsurile Grl de mai sus) trebuie finalizate la termen şi monitorizate.


    Măsuri de îngrijire a pacienţilor

    Cas - Organizarea activităţilor de primire a pacienţilor (de preferat în spitale)


    Cas - Necesitatea îngrijirii bolnavilor existenţi şi a cazurilor suspecte de boală conform protocolului de acţiune stabilit în prealabil, în caz de apariţie a unei mutaţii de virus de gripă cu transmitere la om


    Cas - Necesitatea îngrijirii bolnavilor identificaţi pe drumul de întoarcere în România conform procedurilor prestabilite


    Rom - Îngrijirea pe loc a cetăţenilor români din ţările atinse de pandemie, fie bolnavi sau suspecţi de boală, cu sprijinul serviciilor sanitare locale şi, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical responsabil cu gripa ataşat corpului diplomatic din ţara respectivă şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia. Produsele şi materialele de protecţie vor fi livrate conform indicaţiilor stabilite în prealabil de MS şi MAE.


    Măsuri de informare

    Inf - Informarea publicului larg asupra situaţiei actuale, a regulilor ce trebuie respectate şi a conduitei de adoptat pe timp de pandemie; în plus, notificarea imediată a populaţiei asupra tuturor simptomelor de gripă şi a agravării acestora; apel la solidaritate între vecini


    Măsuri de implementare şi control

    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Examinarea menţinerii măsurilor decise anterior şi inventarierea celor necesar a fi întreprinse în perioada următoare


    Org - Ridicarea capacităţii de acţiune a structurilor implicate în managementul situaţiei de risc, prin punerea în aplicare a planurilor proprii de măsuri


    Org - Coordonarea şi controlul acţiunilor operaţionale se exercită de către MAI sau MS, în funcţie de hotărârea CNSU


    Org - ME, MFP, MIMMCMA şi MMFPS pun în aplicare planurile de asigurare a continuităţii vieţii economice elaborate anterior


    Org - Creşterea schimbului reciproc de informaţii între instituţiile implicate în managementul acestui tip de risc, prin centrele operative pentru situaţii de urgenţă


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; monitorizarea opiniei publice (CNCIP din CNSU)


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii români din străinătate


    Rom - Închiderea unităţilor de învăţământ şi a centrelor culturale române în ţările afectate de pandemie şi în cele vecine, ca urmare a deciziei ambasadorilor


    Rom - În caz de nevoie şi dacă situaţia internaţională o permite, se vor trimite echipe sanitare suplimentare pentru instituţiile diplomatice suprasolicitate.


    Rom - Stabilirea unei unităţi de sprijin pentru turiştii şi cetăţenii români nonrezidenţi care nu mai pot fi repatriaţi la timp


    Rom - Mobilizarea personalului misiunilor diplomatice pentru informarea cetăţenilor români din străinătate asupra evoluţiei situaţiei de criză. Acordarea asistenţei consulare persoanelor îndoliate


    Rom - Stabilirea, în funcţie de resursele locale, a mijloacelor de protecţie individuală şi de îngrijire pentru personalul profesionist, la solicitarea acestuia


    Rom - Creşterea graduală a capacităţii de răspuns a CMSU al MAE


    Rom - Transmiterea de către misiunile diplomatice la CMSU al MAE, utilizând canalele oficiale, a efectivului actualizat de cetăţeni români din străinătate


    Obiectiv: detectarea şi semnalarea cazurilor umane din teritoriu


    Det - Intensificarea monitorizării clinico-epidemiologice (CNSBT şi BESAP)


    Det - Difuzarea procedurilor şi dispoziţiilor de primire a persoanelor suspecte de infecţie în unităţile sanitare, în serviciile medicale din aeroporturi, la cabinetele medicale de la locul de muncă şi în unităţile naţionale specializate în tratarea cazurilor de gripă


    Det - În caz de suspiciune de gripă, sesizarea imediată a structurilor de monitorizare clinico-epidemiologică (CNSBT şi BESAP) şi informarea MS, prin centrul operativ pentru situaţii de urgenţă


    Det - Sesizarea imediată în cazul suspiciunii infectării cu virusul gripei a centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al MS, prin reţeaua locală/judeţeană de centre operative constituite şi operaţionalizate


    Det - Trimiterea de probe biologice către laboratoarele abilitate pentru tratarea virusului sau la centrele naţionale de referinţă în caz de gripă pentru confirmarea infecţiei; imediat după confirmare, se vor lua măsuri de informare a OMS şi a Comisiei Europene prin intermediul CNSBT şi BESAP.


    Obiectiv: tratarea cazurilor susceptibile de infecţie, a bolnavilor şi a persoanelor care intră în contact cu aceştia


    Cas - Suspendarea sistemului de "medic de familie" şi stabilirea unor măsuri administrative pentru a oferi bolnavilor o îngrijire adecvată


    Cas - Punerea în aplicare a planurilor de livrare a produselor de sănătate şi a echipamentelor de protecţie


    Obiectiv: organizarea unei structuri naţionale de intervenţie în caz de pandemie


    Grl - Verificarea în prealabil a disponibilităţii produselor sanitare şi a echipamentelor de protecţie în România; consolidarea stocurilor de medicamente şi echipamente de protecţie din depozitele misiunilor diplomatice


    Grl - Aplicarea vaccinului antipneumococic la persoanele care prezintă un risc accentuat de suprainfecţie bacteriană


    Grl - Verificarea disponibilităţii în masă a testelor biologice pentru depistarea cazurilor de infecţie în masă


    Grl - Creşterea producţiei de măşti (MS/ME, prin operatorii economici specializaţi)


    Grl - Produse sanitare antivirale: introducerea produselor antivirale în formă finală de prezentare, în cazul achiziţionării acestora în formă vrac


    Grl - Actualizarea şi pregătirea pentru implementare a planurilor de asigurare a continuităţii activităţii pentru autorităţile administraţiei publice, regii autonome, companii naţionale şi operatori economici sursă de risc


    Grl - Repartizarea personalului indispensabil pentru funcţionarea structurilor esenţiale şi planificarea substituirii acestora în număr cât mai mare pe baza unui calcul stabilit în prealabil


    Grl - Reorganizarea serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale pentru sprijinirea categoriilor de populaţie vulnerabilă (aziluri de bătrâni, persoane cu dizabilităţi, copii, persoane care locuiesc singure)


    Grl - Organizarea de servicii publice de asistenţă a populaţiei, cu implicarea structurilor existente în domeniul situaţiilor de urgenţă (SVSU, asociaţii de voluntari, ONG)


    Grl - Verificarea măsurilor întreprinse pentru organizarea serviciilor medicale în unităţile sanitare (planul alb şi anexa "Pandemia de gripă")


    Grl - Asigurarea securizării antivirale a produselor biologice (sânge, ţesuturi şi altele asemenea)


    Grl - Adaptarea Strategiei de vaccinare antigripală în funcţie de caracteristicile virusului, de persoanele cele mai susceptibile de a transmite virusul şi de persoanele cele mai afectate de pandemie (în funcţie de vârstă, starea de sănătate şi altele asemenea)


    Grl - Analiza ultimelor descoperiri în domeniul produselor sanitare necesare pe timp de pandemie şi evaluarea resurselor existente (vaccinuri, antivirale, produse care măresc eficacitatea acestora şi altele asemenea)


    Men - La nivelul localităţilor, operatorii economici responsabili cu eliminarea deşeurilor menajere asigură:


    - identificarea unităţilor de depozitare provizorie;


    - achiziţionarea şi distribuirea sacilor de plastic (cu sfoară) la domiciliul persoanelor bolnave pentru depozitarea deşeurilor menajere.


    La nivelul unităţilor de îngrijire medicală şi spitale:


    - se va verifica dacă firmele producătoare au suficiente rezerve de cutii de carton tip ADR pentru depozitarea deşeurilor biologice sau dacă pot produce cantităţi suficiente cât mai repede posibil;


    - identificarea, cu ajutorul colectivităţilor locale, a spaţiilor adecvate de depozitare care pot fi folosite pentru depozitarea deşeurilor biologice într-o situaţie de criză.


    Obiectiv: informarea populaţiei, a oficialităţilor, profesioniştilor din domeniu şi a operatorilor economici


    Inf - Informarea companiilor care deţin porturi şi aeroporturi internaţionale, a călătorilor, companiilor de turism şi de transport asupra interdicţiilor, restricţiilor şi condiţiilor particulare care se vor pune în aplicare pentru transportul internaţional


    Inf - Informarea cetăţenilor români din străinătate asupra principiului de tratare pe loc a cazurilor posibile de boală şi a bolnavilor în ţările afectate de pandemie, precum şi asupra condiţiilor de livrare a produselor şi materialelor de protecţie, activând şi utilizând linii tip HELP-line


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate (măşti) şi a conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă


    Inf - Informarea regulată a presei şi publicului asupra zonelor contaminate din România, a situaţiei în aceste zone şi a măsurilor de precauţie adecvate


    Inf - Informarea operatorilor economici publici şi privaţi asupra evoluţiei situaţiei şi a măsurilor întreprinse, utilizând toate canalele de comunicare disponibile în plan teritorial


    Inf - Educarea copiilor, tinerilor, elevilor şi profesorilor asupra regulilor elementare de igienă pentru prevenirea transmiterii bolilor respiratorii de la om la om


    C.9. Situaţiile 5B/6

    La 5 B, focare de boală grupate şi necontrolate izbucnesc în România:


    Această situaţie echivalează cu declanşarea pandemiei pe teritoriul naţional şi justifică analiza unor măsuri identice cu cele de la situaţia pandemică 6.


    Pandemia de gripă


    Perioadă de alertă pandemică - Faza 5 OMS


    Perioada pandemică - Faza 6 OMS


    Măsurile preconizate constituie propuneri de analizat pentru fiecare caz


    Măsuri majore la declanşarea pandemiei


    Măsuri organizatorice

    Org - Organizarea unei şedinţe extraordinare a CNSU în cazul confirmării sau probabilităţii ridicate a declanşării pandemiei de gripă. Controlul operaţional al acţiunilor va fi exercitat de către MS - pentru problemele de natură medicală şi există posibilitatea preluării conducerii şi coordonării globale a acţiunilor de intervenţie de către MAI, potrivit hotărârii CNSU (mai ales în cazul în care gestionarea aspectelor legate de ordinea şi siguranţa publică sau cele privind continuitatea vieţii socioeconomice devin o prioritate).


    Org - În cazul instituirii stării de urgenţă conducerea acţiunilor este realizată de către ministrul administraţiei şi internelor, prin ordine şi ordonanţe militare.


    Org - Punerea în aplicare a planurilor interinstituţionale elaborate pentru perioada stării de urgenţă


    Grl - Implementarea planurilor de asigurare a continuităţii activităţii pentru autorităţile administraţiei publice, regii autonome, companii naţionale şi operatori economici sursă de risc


    Grl - Consolidarea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială a persoanelor vulnerabile, aflate în subordinea consiliilor locale (aziluri de bătrâni, persoane cu dizabilităţi, copii, persoane care locuiesc singure şi altele asemenea)


    Grl - Creşterea capacităţii operaţionale a serviciilor publice de asistenţă a populaţiei, prin alertarea şi implicarea în acţiunile de acest gen a personalului serviciilor publice/private pentru situaţii de urgenţă, asociaţiilor sociale şi profesionale, voluntarilor şi altele asemenea


    Măsuri de limitare a importării bolii


    Cazurile de boală sau de posibilă infectare în rândul cetăţenilor români din străinătate sunt tratate pe loc, în ţările respective, cu sprijinul unităţilor sanitare locale sau, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical de pe lângă ataşatul diplomatic al ţării respective şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia


    Măsurile de reducere a riscurilor de importare a bolii se vor aplica şi pe timp de pandemie, chiar dacă există deja cazuri de boală pe teritoriul României. Scopul acestor măsuri este de a întârzia evoluţia pandemiei de la câteva zile la două sau 3 săptămâni:


    - pentru a permite organizarea structurilor de intervenţie astfel încât consecinţele pandemiei să fie reduse la minimum posibil (organizarea serviciilor de ambulanţă, SMURD, unităţilor sanitare şi altele asemenea);


    - pentru a câştiga mai mult timp necesar finalizării medicamentelor antivirale, producţiei de vaccinuri pandemice, fabricării măştilor şi vaccinării preventive în caz de pandemie, timp necesar pentru dobândirea unui oarecare grad de imunitate şi altele asemenea;


 

    - pentru a evidenţia punctul culminant al valului pandemic şi a reduce astfel presiunea asupra serviciilor sanitare.


    Amn - Controlul frontierelor poate fi eficient dacă este aplicat din timp; acest lucru implică o coordonare la nivel european. Menţinerea liniilor de transport esenţiale


    Amn - Toate zborurile care intră în ţară după decizia de întrerupere vor fi puse în carantină, atât echipajul, cât şi pasagerii (deşi capacitatea de primire este destul de redusă), potrivit deciziilor aplicabile la nivelul Uniunii Europene


    Amn - Întreruperea curselor internaţionale de pasageri, în special a celor aeriene, vectori importanţi în transmiterea pandemiei*3).


---------

    *3) Modelele de măsuri prezentate corespund, pe o scală a evoluţiei bolii, unei întârzieri a punctului culminant al pandemiei de aproximativ una sau două săptămâni, dacă se va reduce fluxul de zboruri internaţionale de pasageri cu 90%, şi de 3 săptămâni, dacă se va reduce cu 99%; eficienţa acestor măsuri va fi cu atât mai mare cu cât ele se vor aplica începând cu ţările afectate de pandemie. Măsura se va aplica numai la recomandarea sau în urma deciziilor formulate la nivelul Uniunii Europene.


 

    Aplicarea strategiei sanitare

    Cas - Aplicarea strategiei sanitare stabilite de către MS, indicând consecinţele tratării altor patologii (ierarhizare), precizând metoda de utilizare a antiviralelor şi propunând folosirea resurselor limitate în funcţie de priorităţi


    Cas - Aplicarea actului normativ emis de Guvern privind măsurile de izolare şi, eventual, de carantină)


    Cas - Suspendarea sistemului de "medic de familie" şi stabilirea unor măsuri administrative pentru a oferi bolnavilor o îngrijire adecvată


    Cas - Organizarea unui serviciu de ambulanţă adaptat noilor situaţii


    Grl - Utilizarea rezervelor de vaccin antigripal prepandemic în funcţie de evoluţia cercetărilor şi/sau de eficacitatea deja constatată, în funcţie de concluziile ultimelor expertize în domeniu


    Grl - Alocarea în regim de urgenţă a resurselor financiare necesare achiziţionării stocurilor de vaccin antipandemic şi demararea producţiei de către companiile autohtone. În plan teritorial, fundamentarea rapidă a propunerilor de achiziţionare


    Grl - Asigurarea suportului informaţional şi de comunicaţii şi IT pentru crearea unui centru ad-hoc de comandă şi control destinat gestionării crizei în zona geografică unde aceasta se manifestă prin înfiinţarea în Sistemul naţional pentru apel unic de urgenţă - 112 a unei agenţii specifice tipului de criză, care să acţioneze conform indexului specific determinat de MS, pentru apelurile telefonice în cazul simptomatologiei de gripă (febră, tuse) - (STS)


    Măsuri tip barieră de încetinire şi reducere a evoluţiei bolii


    Amn - Adaptarea sistemului de "medic de familie" şi stabilirea unor măsuri administrative pentru a oferi bolnavilor o îngrijire adecvată


    Amn - Închiderea grădiniţelor, a unităţilor de educaţie şi învăţământ, a internatelor şi a căminelor pentru copii


    Amn - În timpul fazei iniţiale a valului pandemic şi în funcţie de virulenţa virusului şi de nevoile locale, întreruperea sau reducerea semnificativă a transportului public, deoarece reprezintă locuri propice de răspândire a virusului


    Amn - Suspendarea activităţilor colective: spectacole, competiţii sportive, târguri şi expoziţii şi altele asemenea, precum şi adaptarea programului activităţilor religioase. Reanalizarea oportunităţii emiterii avizelor pentru organizarea manifestaţiilor publice de protest, iar în cazul instituirii stării de urgenţă sistarea acestora şi a grevelor


    Amn - Restricţionarea vizitelor şi/sau controlul accesului în unităţile medicale de orice natură, aziluri, centre de primire, penitenciare, centre sociale şi sociomedicale şi altele asemenea


    Amn - Protecţia colectivităţilor necontaminate din afara ţării; restricţionarea transportului în comun


    Amn - În funcţie de situaţie, susţinerea sau restricţionarea exodului populaţiei urbane şi/sau deplasări transregionale în masă


    Amn - Deplasările individuale se vor face numai în caz de nevoie, apel la simţul civic.


    Măsuri de îngrijire a populaţiei

    Cas - Îngrijirea medicală a persoanelor atinse de gripă şi a anturajului acestora conform procedurii prestabilite în caz de pandemie


    Rom - Îngrijirea pe loc a cetăţenilor români din ţările atinse de pandemie, fie bolnavi sau suspecţi de boală, cu sprijinul serviciilor sanitare locale şi, în caz de nevoie, cu sprijinul consilierului medical de gripă ataşat postului diplomatic din ţara respectivă şi al mijloacelor puse la dispoziţia acestuia. Produsele şi materialele de protecţie vor fi livrate conform indicaţiilor stabilite în prealabil.


    Măsuri de informare

    Inf - Informarea publicului larg asupra situaţiei actuale, a regulilor ce trebuie respectate şi a conduitei de adoptat pe timp de pandemie; în plus, aducerea imediată la cunoştinţa populaţiei asupra tuturor simptomelor de gripă şi a agravării acestora; apel la solidaritate între vecini


    Măsuri de implementare şi control

    Strategie şi măsuri sanitare

    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Examinarea menţinerii măsurilor decise anterior şi inventarierea celor necesar a fi întreprinse în perioada următoare


    Org - Ridicarea capacităţii de acţiune a structurilor implicate în managementul situaţiei de risc, prin punerea în aplicare a planurilor proprii de măsuri


    Org - Coordonarea şi controlul acţiunilor operaţionale se exercită de către MAI sau MS, în funcţie de hotărârea CNSU


    Org - ME, MFP, MIMMCMA şi MMFPS pun în aplicare planurile de asigurare a continuităţii vieţii economice elaborate anterior


    Org - Creşterea schimbului reciproc de informaţii între instituţiile implicate în managementul acestui tip de risc, prin centrele operative pentru situaţii de urgenţă


    Org - Coordonarea şi conducerea nemijlocită a acţiunilor la nivel regional/zonal se asigură de către comandantul acţiunii - persoana împuternicită de ministrul administraţiei şi internelor.


    Org - Asigurarea stocurilor necesare de vaccin antiviral pandemic


    Org - Punerea în aplicare a planurilor de livrare a produselor medicale şi echipamentelor de protecţie


    Org - Protejarea personalului de intervenţie


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; monitorizarea opiniei publice (CNCIP din cadrul CNSU)


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii români din străinătate


    Rom - În caz de nevoie şi dacă situaţia internaţională o permite, se vor trimite echipe sanitare suplimentare pentru misiunile diplomatice suprasolicitate.


    Rom - Stabilirea unei unităţi de sprijin pentru turiştii şi cetăţenii români nerezidenţi care nu mai pot fi repatriaţi la timp


    Rom - Mobilizarea corpurilor diplomatice pentru informarea cetăţenilor români din străinătate asupra evoluţiei situaţiei de criză. Persoanele îndoliate şi sinistraţii vor primi ajutor adecvat.


    Obiectiv: tratarea cazurilor susceptibile de infecţie, a bolnavilor şi a persoanelor care intră în contact cu aceştia


    Cas - Îngrijirea pacienţilor care necesită supraveghere permanentă sau internarea la reanimare, conform procedurilor prestabilite


    Cas - Aplicarea unei strategii specifice pentru transportul bolnavilor, analizele de laborator şi altele asemenea


    Cas - Implementarea anexei "Pandemia de gripă" din planurile albe ale unităţilor medicale


    Cas - Prefecţii vor pune în aplicare planurile albe complete, ca instrumente de coordonare a personalului medical într-o situaţie de criză


    Cas - Intrarea în funcţiune, după caz, a unor centre intermediare de regrupare a pacienţilor izolaţi la domiciliu, dar care nu necesită spitalizare, în locaţiile identificate în prealabil; în cadrul acestor centre, care nu pot asigura aceleaşi servicii oferite de centrele de sănătate, pacienţii vor beneficia de acelaşi sistem de îngrijiri medicale ca şi cei izolaţi la domiciliu prin vizite medicale regulate; se va recurge la spitalizare doar în cazul agravării bolii


    Cas - Punerea în aplicare a planurilor de livrare a produselor de sănătate şi a echipamentelor de protecţie


    Obiectiv: reducerea transmiterii bolii de la om la om pe teritoriul naţional


    Inc - Protejarea persoanelor din anturajul primelor cazuri de infecţie; măsuri de izolare; purtarea măştilor respiratorii; îngrijirea persoanelor care intră în contact cu bolnavii


    Inc - Apel pentru aplicarea individuală a normelor standard de igienă precum spălarea mâinilor, şi altele asemenea


    Inc - Personalul medical, cei care au grijă de persoanele bolnave sau cei care intră în contact direct cu bolnavii în mod repetat, precum şi personalul profesionist implicat în intervenţie trebuie să poarte măşti de protecţie respiratorie tip FPP 2, iar bolnavii trebuie să poarte măşti de protecţie; se recomandă ca şi persoanele sănătoase să poarte masca de protecţie în spaţiile publice, ca măsură de precauţie


    Inc - Aplicarea unor măsuri specifice de protecţie pentru penitenciare


    Obiectiv: organizarea unei structuri naţionale de intervenţie în caz de pandemie


    Grl - Adaptarea Strategiei de vaccinare antigripală în funcţie de caracteristicile virusului, de persoanele cele mai susceptibile de a transmite virusul şi de persoanele cele mai afectate de pandemie (în funcţie de vârstă, starea de sănătate şi altele asemenea)


    Grl - Analiza ultimelor descoperiri în domeniul produselor sanitare necesare pe timp de pandemie şi evaluarea resurselor existente precum: vaccinuri, antivirale, produse care măresc eficacitatea acestora şi altele asemenea


    Obiectiv: informarea populaţiei, a oficialităţilor, a profesioniştilor din domeniu şi a operatorilor economici


    Inf - Informarea companiilor care deţin porturi şi aeroporturi internaţionale, a călătorilor, companiilor de turism şi de transport asupra interdicţiilor, restricţiilor şi condiţiilor particulare care se vor pune în aplicare pentru transportul internaţional


    Inf - Informarea cetăţenilor români din străinătate asupra principiului de tratare pe loc a cazurilor posibile de boală şi a bolnavilor în ţările afectate de pandemie, precum şi asupra condiţiilor de livrare a produselor şi materialelor de protecţie, activând şi utilizând linii tip HELP-line


    Inf - Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale, asupra procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate (măşti) şi a conduitei adecvate în caz de pandemie de gripă


    Inf - Informarea regulată a presei şi a publicului asupra zonelor contaminate din România, a situaţiei în aceste zone şi a măsurilor de precauţie adecvate


    Inf - Informarea operatorilor economici publici şi privaţi asupra evoluţiei situaţiei şi a măsurilor întreprinse, utilizând toate canalele de comunicare disponibile în plan teritorial


    Obiectiv: menţinerea activităţilor esenţiale


    Men - Instituţiile şi ministerele vor aduna datele necesare de la operatori economici, platforme de distribuţie şi centre de aprovizionare, informaţii necesare pentru orientarea resurselor în funcţie de repartizarea stocurilor disponibile pe zone.


    Men - Persoanele care prezintă simptome de gripă vor respecta cu stricteţe consemnarea la domiciliu şi regulile impuse de către sistemul medical


    Men - Fiecare minister va verifica coerenţa măsurilor aplicate de agenţii socioeconomici cu strategia globala adoptată de guvern


    Men - Activarea celulelor zonale de monitorizare a activităţilor locale şi a operaţiunilor de aprovizionare din cadrul centrului operaţional zonal


    Men - Apel pentru implementarea măsurilor de distanţare socială: munca la domiciliu, reducerea şedinţelor de lucru, teleconferinţe, reducerea deplasărilor în interes de serviciu


    Men - Mobilizarea şi implicarea persoanelor vindecate sau imune la virus în activităţile esenţiale şi pentru îngrijirea persoanelor bolnave


    Măsuri specifice de lucru

    Men - Aplicarea unor metode de organizare alternative:


    - dezvoltarea lucrului la domiciliu şi a teleconferinţelor;


    - multiplicarea resurselor, alocarea de sarcini suplimentare care nu ţin neapărat de specializarea personalului de lucru, mobilizarea persoanelor disponibilizate în urma închiderii firmelor;


    - mobilizarea studenţilor cu experienţă, a poliţiştilor în rezervă, a voluntarilor şi a persoanelor vindecate;


    - solidaritate locală;

    - dublarea echipelor esenţiale în locaţii diferite;


    - relocarea activităţilor în zone mai puţin afectate şi altele asemenea.


    Men - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) publică posturi disponibile menite să reorienteze salariaţii spre domeniile de activitate prioritare pe timp de criză


    Men - Implementarea unor reglementări cu privire la şomajul parţial


    Reglementări juridice specifice

    Men - Gestionarea repartizării surselor de energie, a materiilor prime, a produselor industriale şi a mijloacelor necesare pentru asigurarea proviziilor


    Men - Aplicarea controlului preţurilor la recomandarea MFP


    Men - Rechiziţionarea bunurilor şi serviciilor, după caz


    Men - Ministerele, consiliile judeţene şi consiliile locale vor pune la dispoziţia populaţiei centre funcţionale precum unităţi de învăţământ, centre sportive, tabere şi altele asemenea, pentru satisfacerea nevoilor prioritare în combaterea epidemiei sau menţinerea continuităţii vieţii economice pe plan naţional/teritorial.


    Men - Purtarea măştilor respiratorii este imperios necesară în zonele delimitate.


    Securizarea instalaţiilor vulnerabile sau periculoase


    Men - Pentru instalaţiile care nu pot fi oprite (inclusiv anumite laboratoare de cercetare) se vor aplica măsuri preventive de securitate, cum ar fi lucrări de întreţinere pe loc sau utilizarea unor echipe de montaj.


    Men - Securizarea instalaţiilor identificate în prealabil, care dacă ar funcţiona cu personal limitat ar pune în pericol siguranţa populaţiei; se iau în considerare întârzierile provocate de întreruperile activităţilor industriale care trebuie să funcţioneze permanent; planificarea modificărilor care vizează personalul de lucru consemnat la domiciliu la începutul situaţiei de criză.


    Priorităţi specifice

    Men - Reţelele de comandă şi comunicare din cadrul ministerelor: menţinere la capacitate maximă de funcţionare (centre operative sau puncte de comandă)


    Men - MApN: continuarea misiunilor specifice de apărare a teritoriului naţional şi a obiectivelor militare strategice; misiuni de cooperare civil-militară pentru a asigura continuitatea activităţii guvernamentale, siguranţa populaţiei şi serviciile de asistenţă socială


    Men - Ordine publică: executarea misiunilor specifice se va face în ordinea priorităţilor definite şi actualizate de MAI, ţinând cont şi de solicitările ministerelor implicate (protecţia spitalelor, a depozitelor de echipamente, medicamente şi echipamente de protecţie şi produse sanitare).


    Men - Justiţie: continuarea activităţilor specifice esenţiale pentru menţinerea ordinii publice; administrarea penitenciarelor, îngrijirea şi monitorizarea persoanelor aflate sub jurisdicţia Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (MJLC)


    Men - Producţia şi transportul de energie: producţia va continua, dar la un nivel redus; serviciile de securitate vor funcţiona la capacitate maximă; aprovizionarea transporturilor prioritare; aprovizionare cu combustibil domestic, destinat încălzirii locuinţelor


    Men - Aprovizionarea cu alimente: aprovizionarea populaţiei prin intermediul comerţului alimentar şi al platformelor de distribuţie; colectarea laptelui şi a produselor din lapte; furaje pentru animale


    Men - Sisteme financiare şi modalităţi de plată:


    - aprovizionarea băncilor şi bancomatelor; plata şomajului în special prin poştă;


    - menţinerea transferurilor bancare, a pieţelor financiare şi a burselor.


    Men - Comunicarea electronică: 1) legături guvernamentale; 2) legături stabilite pentru activităţile esenţiale, în special cele indispensabile pentru sănătatea şi siguranţa populaţiei


    Men - Operatorii economici din industria farmaceutică şi medicală: producţia de articole medicale indispensabile şi de echipamente medicale; aprovizionarea sistemului sanitar


    Men - Producţia materialelor de protecţie, a articolelor de menaj şi de igienă: măşti de toate tipurile, mănuşi de unică folosinţă, ochelari de protecţie, produse decontaminante şi dezinfectante, săpun, şerveţele de unică folosinţă


    Men - Audiovizual: informarea populaţiei asupra pandemiei, menţinerea mijloacelor de comunicare audiovizuale


    Men - Transporturi: infrastructuri şi reţele; servicii de control, reglementare şi menţinere în funcţiune; planificarea transporturilor prioritare (produse alimentare, medicale, tuburi de oxigen, produse de tratare a apei, hidrocarburi, deşeuri biomedicale


    Men - Asigurarea funcţionării neîntrerupte a instalaţiilor de epurare şi distribuire a apei potabile


    Men - Menţinerea sistemelor informatice de orice tip (reţele, calculatoare)


    Men - Redirecţionarea rutelor de transport (terestre, căi ferate, maritime, fluviale), în funcţie de priorităţi Măsuri specifice Ministerului Apărării Naţionale


    Men - Mobilizarea militarilor în rezervă din cadrul rezervei militare operaţionale pentru a asigura cu prioritate funcţionarea ministerului


    Men - Reducerea mobilizării trupelor din cadrul detaşamentelor militare în exerciţiul funcţiunii sau misiuni internaţionale


    Men - Reducerea sau suspendarea activităţilor dispensabile, precum exerciţii, stagii, misiuni şi altele asemenea


    Men - Stabilirea unor reguli specifice pentru escale, marşuri de pe un front pe altul şi pentru exerciţiile cu caracter multinaţional


    Măsuri specifice pentru serviciile de urgenţă profesioniste


    Men - Acoperirea operaţională a tuturor acţiunilor specifice de acordare a primului ajutor prin desfăşurarea de acţiuni de relocare a personalului; menţinerea organizării serviciilor de prim ajutor calificat


    Măsuri specifice pentru serviciile funerare


    Men - Aplicarea dispoziţiilor specifice cu accent pe următoarele acţiuni:


    - persoanele decedate să fie îngropate pe loc;


    - suspendarea procedurilor legale care pot întârzia procesul înhumării;


    - adaptarea autorizaţiilor necesare operaţiunilor care succedă un deces;


    - limitarea regimului de monitorizare a operaţiunilor funerare şi a timpului consacrat examinării cauzelor decesului;


    - interzicerea serviciilor de tanatopraxie;


    - mobilizarea mijloacelor de sprijin prestabilite şi adaptate situaţiei de pandemie.


    Măsuri specifice pentru distribuirea produselor alimentare, a sticlelor de apă, a produselor de menaj şi de igienă


    Men - În caz de prelungire semnificativă a situaţiei de criză, populaţia este încurajată să îşi facă provizii de alimente neperisabile şi de apă îmbuteliată în sticlă; de asemenea, se încurajează cumpărarea proviziilor în cantităţi mari, deoarece cumpărăturile frecvente pot provoca o afluenţă nedorită a populaţiei, mai ales pe timp de pandemie; în cazul în care se preconizează o situaţie de criză de scurtă durată, se vor descuraja cumpărăturile masive care pot conduce la lipsuri nejustificate de alimente.


    Măsuri specifice pentru instituţiile şi unităţile de învăţământ


    Men - Analizarea posibilităţilor de difuzare a orelor de curs prin intermediul transmisiilor audio şi video (sistemul e-learning).


    Măsuri specifice pentru relaţiile de bună vecinătate şi sprijin în viaţa de zi cu zi


    Men - Autorităţile locale vor implementa, aplica şi încadra acţiunile de solidaritate între vecini, cu ajutorul colectivităţilor locale, pentru a ajuta persoanele izolate, imobilizate sau familiile care au unul sau mai mulţi membri bolnavi şi sunt nevoite să rămână la domiciliu pentru a le oferi îngrijirea necesară; valorificarea listelor de bătrâni şi persoane cu dizabilităţi izolate, liste actualizate de către primari


    Men - Apel la voluntariat cu sprijinul asociaţiilor existente; aplicarea statutului de colaborator ocazional în serviciul public pentru voluntarii care figurează în aceste asociaţii şi/sau pentru cei desemnaţi de o autoritate administrativă locală


    Men - La iniţiativa autorităţilor judeţene/locale se va face recensământul populaţiei (persoane izolate şi persoane fără domiciliu stabil) şi al nevoilor acesteia (livrarea de alimente, medicamente, produse indispensabile).


    Men - Sprijinirea materială şi financiară, de către consiliile locale şi asociaţiile de voluntari, a persoanelor rămase fără ajutor din cauza epidemiei


    Men - Stabilirea metodelor de acoperire a datoriilor şi creanţelor aferente serviciilor esenţiale, metode adaptate situaţiei curente


    Men - Asigurarea consilierii psihologice pentru familiile victimelor, prin intermediul serviciilor de asistenţă socială


    Men - Îngrijirea copiilor izolaţi şi a persoanelor imobilizate necontaminate


    Măsuri specifice de salubrizare şi gestionarea deşeurilor menajere


    Men - La nivelul localităţilor, operatorii economici responsabili cu eliminarea deşeurilor menajere au ca atribuţii:


    - colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere (deşeuri infectate compromise);


    - suspendarea acţiunii de triere a deşeurilor pentru a reduce riscul de infectare pentru personalul care manevrează respectivele instalaţii şi pentru a concentra toate utilajele existente la colectarea şi eliminarea deşeurilor menajere;


    - eliminarea anumitor tipuri de îngrăşăminte naturale, dacă acestea pot provoca răspândirea epidemiei;


    - protejarea agenţilor de colectare a deşeurilor (măşti, mănuşi, ochelari de protecţie);


    - menţinerea staţiilor de epurare în stare de funcţionare.


    Men - La nivelul localităţilor, operatorii economici responsabili cu eliminarea deşeurilor menajere au ca atribuţii:


    - autorizarea/înfiinţarea unor unităţi de depozitare provizorie;


    - achiziţionarea şi distribuirea sacilor de plastic (cu sfoară) la domiciliul persoanelor bolnave, pentru depozitarea deşeurilor menajere.


    La nivelul unităţilor de îngrijire medicală şi spitale:


    - se va verifica dacă firmele producătoare au suficiente rezerve de cutii de carton tip ADR pentru depozitarea deşeurilor biologice sau dacă pot produce cantităţi suficiente cât mai repede posibil;


    - se vor identifica, cu ajutorul colectivităţilor locale, spaţiile adecvate de depozitare care pot fi folosite pentru depozitarea deşeurilor biologice într-o situaţie de criză.


    Măsuri specifice pentru producţia şi transportul energiei (electricitate, hidrocarburi, gaz)


    Men - Implementarea planului de resurse pentru hidrocarburi


    Men - Implementarea imediată, cu ajutorul operatorilor şi al producătorilor, a unui sistem de producţie cu personal redus, prin constituirea unor echipe de schimb "de rezervă", eventual izolate pe baza unui plan de măsuri sanitare.


    Măsuri specifice pentru serviciile de curierat


    Men - Încurajarea înlocuirii mijloacelor clasice prin utilizarea poştei electronice (e-mail)


    Men - Reducerea serviciilor poştale dispensabile (trierea materialelor cu caracter publicitar)


    Men - Întreruperea distribuirii fluturaşilor publicitari pe stradă


    Obiectiv: evaluarea situaţiei şi prognozarea evoluţiei


    Men - Stabilirea şi difuzarea unei sinteze zilnice a situaţiei de către fiecare minister pe baza unor indicatori stabiliţi în prealabil; monitorizare cu scopul anticipării dificultăţilor ce pot surveni pe parcurs şi, în acest scop, asocierea tuturor operatorilor relevanţi din sectorul aferent


    Men - Previziuni actualizate zilnic privind evoluţia pandemiei, pe baza datelor furnizate de centrele medicale şi de recensământul deceselor la domiciliu


    Men - Informarea, prin intermediul instituţiilor diplomatice din ţările afectate, al MAE şi al celulei de criză, asupra mijloacelor şi măsurilor de combatere a pandemiei aplicate în alte ţări


    Men - Colectarea tuturor parametrilor şi indicatorilor de monitorizare a situaţiei sanitare, pentru o mai bună adaptare a organizaţiilor de intervenţie în caz de pandemie


    Men - Monitorizarea raportului consum/aprovizionare pentru produsele medicale şi echipamentele de protecţie şi igienă


    C.10. Situaţia 7

    Sfârşitul valului pandemic sau pauza dintre două valuri pandemice succesive


    În lipsa unor criterii actualizate care să permită distingerea unui sfârşit de val pandemic de sfârşitul unei pandemii, situaţia 7 va fi declanşată doar dacă se observă următoarele particularităţi:


    - OMS anunţă reducerea cazurilor de boală în străinătate;


    - reducerea la nivel naţional a numărului de cazuri de boală sub pragul pandemic, reducere constatată în urma analizei curbei evolutive (pe baza experienţelor din pandemiile trecute, aceasta semnalează sfârşitul unui val pandemic atunci când numărul cazurilor înregistrate pe parcursul unei săptămâni scade sub 10% din numărul de cazuri din săptămâna de vârf a pandemiei). Cu toate acestea, un nou val pandemic poate fi declanşat oricând, într-un interval de timp relativ scurt (de la două săptămâni la câteva luni).


    Reactivarea unităţii de intervenţie şi monitorizare în cazul unui nou val pandemic


    Obiectiv: consolidarea organizării la nivel guvernamental, ministerial şi teritorial


    Org - Analiza şi actualizarea măsurilor decise anterior


    Org - Monitorizarea presei naţionale şi internaţionale; monitorizarea opiniei publice


    Org - Rechemarea personalului din cadrul serviciilor esenţiale, în ceea ce priveşte personalul şi resursele adiacente


    Org - Evaluarea retrospectivă a organizării şi a măsurilor aplicate pe fiecare domeniu de activitate: sănătate, activităţi sociale şi economice şi altele asemenea


    Org - Necesitatea completării/actualizării planului naţional de combatere a pandemiei, la planurile ministeriale şi la ansamblul de planuri cu destinaţie publică sau privată aplicabile pe timp de pandemie


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru ţările afectate de pandemie


    Org - Schimb de informaţii cu ţările afectate de pandemie


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii români din străinătate


    Rom - Mobilizarea personalului misiunilor diplomatice pentru informarea cetăţenilor români din străinătate asupra evoluţiei situaţiei de criză


    Rom - Schimb de informaţii cu companiile locale care angajează cetăţeni români stabiliţi în străinătate


    Rom - Redeschiderea şcolilor şi a centrelor culturale române existente din ţările atinse de pandemie şi cele vecine, în funcţie de deciziile ambasadorilor sau consulilor


    Obiectiv: evaluarea situaţiei şi anticiparea evoluţiei viitoare


    Eva - Monitorizarea indicatorilor socioeconomici şi medicali


    Eva - Informarea MAE, cu ajutorul ansamblului corpurilor diplomatice din ţările atinse de pandemie, asupra situaţiei economice, sociale, geopolitice şi medicale din ţările respective


    Eva - Analiza situaţiei companiilor afectate


    Eva - Analiza situaţiei companiilor de asigurări şi a despăgubirilor, dacă este cazul


    Eva - Analiza situaţiei focarelor de infecţie afectate pe timp de pandemie


    Obiectiv: pregătirea unei structuri de intervenţie în caz de declanşare a unui nou val pandemic


    Grl - Evaluarea şi reaprovizionarea stocurilor insuficiente cu produse medicale şi materiale biomedicale


    Grl - Organizarea unor schimburi de experienţă cu operatorii şi companii producătoare de articole medicale sau sanitare


    Grl - Evaluarea depozitelor de măşti respiratorii şi reaprovizionarea stocurilor existente prin intermediul reţelelor de producţie specializate


    Grl - În cazul cetăţenilor români stabiliţi în străinătate, se va menţine sistemul de monitorizare a reţelei de consilieri medicali pentru gripa şi informarea companiilor angajatoare.


    Grl - Analiza eficacităţii tratamentelor aplicate şi a măsurilor de combatere a gripei (carantină, profilaxie), actualizarea protocolului în fiecare caz


    Grl - Aplicarea sau continuarea procesului de vaccinare a populaţiei. Reaprovizionare cu vaccin antigripal pandemic (cantitate, data expirării, lista persoanelor care trebuie vaccinate cu prioritate)


    Obiectiv: informarea populaţiei, a oficialităţilor, a profesioniştilor din domeniu şi a societăţilor comerciale


    Cu toate că informaţiile oferite vor avea un caracter mai puţin dramatic, astfel facilitând întoarcerea la o viaţă normală, acestea trebuie să aibă drept scop menţinerea stării de alertă în cazul în care boala se poate declanşa din nou. Populaţia trebuie informată asupra măsurilor care vor fi menţinute, adaptate situaţiei sau eliminate definitiv.


    Inf - Informarea companiilor care deţin porturi şi aeroporturi internaţionale, a călătorilor, companiilor de turism şi de transport asupra interdicţiilor, restricţiilor şi condiţiilor particulare care se vor pune în aplicare pentru transportul internaţional


    Inf - Informarea populaţiei asupra măsurilor care vor fi menţinute, adaptate situaţiei sau eliminate definitiv


    Inf - Informarea cadrelor medicale şi a liber-profesioniştilor din domeniul sănătăţii, precum şi a farmaciştilor asupra eliminării, modificării sau menţinerii măsurilor sanitare şi asupra noilor reglementări care urmează a fi implementate


    Inf - Informarea publicului asupra structurilor de sprijin implementate (economice, sociale, psihologice)


    Inf - Informarea presei asupra situaţiei actuale şi a progresului înregistrat în urma măsurilor luate


    Inf - Informarea companiilor publice şi private asupra tuturor măsurilor care le pot afecta activitatea


    Gestionarea activităţilor postcriză şi restabilirea cursului normal de acţiune


    Obiectiv: asistenţă şi sprijin pentru populaţie în vederea reluării activităţilor sociale şi economice obişnuite


    Ass - Organizarea unor forumuri de discuţii despre pandemie şi consecinţele ei pentru populaţie şi personalul implicat, precum personalul medical, de prim ajutor şi altele asemenea


    Ass - Asistenţă şi sprijin pentru focarele atinse de pandemie. Sprijin material pentru persoanele rămase fără resurse. Se acordă sprijin social şi consiliere psihologică persoanelor afectate.


    Ass - Monitorizarea procedurilor de compensare de către companiile de asigurări


    Ass - Colectarea tuturor informaţiilor cu ajutorul serviciilor de stat; informaţii de orice natură care să permită o evaluare exactă a situaţiei socioeconomice şi a curbei evolutive. Identificarea activităţilor ce urmează a fi relansate cu prioritate


    Ass - Pregătirea unei structuri de relansare a proceselor economice


    Ass - Analizarea mecanismelor de susţinere a sectoarelor care întâmpină dificultăţi


    Ass - Mobilizarea progresivă şi organizată a unităţilor speciale de către prefect (centre de coordonare sanitară şi socială, structuri intermediare, planuri albe)


 

 

    ANEXA 1

    -------

la planul-cadru

---------------

 

    Structura-cadru a planului de asigurare a continuităţii activităţii în cazul unei pandemii


 

    I. Introducere:

    - Planul de asigurare a activităţilor de bază, la nivelul unei instituţii sau al unei întreprinderi, în cazul unei pandemii care nu permite continuitatea activităţii la capacitatea ei normală.


    - Structura propusă este una generică şi trebuie adaptată pentru fiecare instituţie în parte.


    - Segmentele ce pot fi grav afectate la nivelul unei instituţii sau întreprinderi, în cursul unei pandemii, includ:


    ● Resursele umane - afectate de absenţa personalului - rata absenteismului poate atinge chiar 50% în perioada de vârf a valului de pandemie. Absenţa personalului se poate datora uneia sau mai multor cauze:


    [] îmbolnăvire;

    [] necesitatea de a rămâne acasă în vederea îngrijirii unor membri de familie bolnavi;


    [] refuzul de a se deplasa la locul de muncă din teama de a se îmbolnăvi;


    [] lipsa mijloacelor de transport;


    [] efectuarea altor activităţi de voluntariat în comunitate;


    [] îngrijirea copiilor, în cazul închiderii şcolilor.


    ● Alţi factori ce pot afecta continuitatea activităţii:


    [] furnizarea unor materiale necesare continuării activităţii;


    [] continuitatea serviciilor şi livrărilor furnizate de firmele/ instituţiile subcontractate;


    [] creşterea cererii pentru anumite tipuri de servicii, precum accesul la internet, utilizarea telefoniei mobile şi fixe şi altele asemenea;


    [] scăderea cererii pentru anumite servicii, precum turism, călătorii şi altele asemenea.


    II. Principiile de întocmire:

    a) O pandemie poate atinge România oricând.


    b) Pandemia poate afecta ţara/regiunea în valuri, fiecare val durând aproximativ 8 săptămâni, vârful atacului fiind atins în cursul celei de a IV-a săptămâni, când se aşteaptă o rată de absenteism de la locul de muncă de până la 50%.


    c) Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale trebuie să asigure către populaţie serviciile de bază necesare şi care nu pot fi întrerupte.


    d) Uzinele a căror funcţionare este necesară şi ar putea deveni un risc dacă securitatea funcţionării este afectată trebuie să asigure operarea în condiţiile de siguranţă sau să decidă eventuala închidere parţială sau totală a activităţii, dacă acest lucru este necesar/posibil, precum centrala nucleară Cernavodă, uzina de apă grea, termocentralele, hidrocentralele şi altele asemenea.


    e) Uzinele/societăţile comerciale a căror funcţionare este necesară în vederea asigurării alimentaţiei populaţiei şi a furnizării unor servicii de bază indispensabile, precum fabricile de pâine, furnizorii de apă, energie şi altele asemenea.


    III. Componentele principale ale planului:


    a) Definirea pragului de activare a planului şi a fiecărei componente a planului, luând în considerare evoluţia situaţiei, cum ar fi:


    (i) nivel de activare 0/pregătire;

    (ii) nivel de activare I, în cazul în care riscul pandemiei este aparent;


    (iii) nivel de activare II, în cazul în care în România sunt cazuri izolate, fără transmitere secundară;


    (iv) nivel de activare III, în cazul în care există transmitere secundară în România;


    (v) nivel de activare IV, în cazul în care încep sa apară absenţe în cadrul personalului, luând în considerare procentul şi categoriile de personal absent;


    (vi) nivel de activare V, în cazul în care personalul revine la locul de muncă şi începe restabilirea activităţii normale.


    b) Stabilirea necesităţii funcţionării instituţiei sau a uzinei şi oportunitatea închiderii parţiale sau totale pe o anumită perioadă de timp


    c) Definirea activităţilor de bază necesare, care nu pot fi întrerupte


    d) Definirea activităţilor critice a căror funcţionare este obligatorie şi necesită măsuri speciale de siguranţă


    e) Definirea activităţilor care pot fi întrerupte pentru o anumită durată de timp


    f) Definirea funcţiilor-cheie care trebuie să fie asigurate permanent în vederea funcţionării instituţiei sau uzinei


    g) Definirea funcţiilor critice care trebuie să fie asigurate permanent pentru siguranţa funcţionării unei uzine


    h) Definirea funcţiilor care pot fi suspendate parţial sau total pentru o anumită perioada de timp


    i) Stabilirea listei persoanelor-cheie şi a înlocuitorilor acestora


    j) Stabilirea listei persoanelor aflate la pensie şi care pot fi rechemate pentru asigurarea unor funcţii-cheie sau a unor activităţi de bază


    k) Stabilirea programului de lucru pentru asigurarea operaţiunilor de bază necesare populaţiei în condiţiile absenţei unei cote de 10%, 20%, 30%, 40% şi 50% din personalul necesar asigurării activităţii


    l) Stabilirea modului de lucru/operare în cazul absenţei unor persoane-cheie care nu pot fi înlocuite şi a căror absenţă poate afecta siguranţa operării unei uzine


    m) Stabilirea măsurilor necesare pentru anularea concediilor de odihnă şi rechemarea personalului aflat în concediu


    n) Stabilirea măsurilor de interzicere a deplasărilor persoanelor-cheie, precum şi a personalului de bază necesar funcţionării instituţiei sau uzinei în zonele afectate


    IV. Funcţii necesare a fi create în timpul unei pandemii sau în perioada premergătoare declarării unei pandemii:


    a) Responsabil de management în caz de gripă pandemică:


    (i) stabilirea unui sistem de monitorizare şi depistare a personalului bolnav sau suspectat de a fi bolnav în contextul unei pandemii, inclusiv contactarea personalului absent în mod neaşteptat;


    (ii) informarea medicului de familie sau a autorităţilor sanitare de îmbolnăvirea personalului şi verificarea dacă lista de contacte a fost stabilită şi dacă măsurile de izolare au fost impuse în caz că ele sunt necesare;


    (iii) verificarea existenţei unei persoane care poate îngriji persoana bolnavă la domiciliu;


    (iv) stabilirea unui proces de reducere a contactelor care nu sunt necesare în cadrul instituţiei sau al uzinei în rândul personalului propriu, precum şi între personalul propriu şi public;


    (v) stabilirea unui proces/unei modalităţi de încurajare a revenirii personalului la lucru după îmbunătăţirea stării lor de sănătate şi trecerea perioadei de carantină;


    (vi) asigurarea existenţei la locul de muncă a unei cantităţi suficiente de materiale necesare igienei personale, a păstrării curăţeniei, precum şi a echipamentelor de protecţie personală pentru personalul care devine bolnav la locul de muncă, precum şi pentru personalul care intră în legătură cu publicul, luându-se în considerare faptul că asigurarea materialelor necesare este dificilă în timpul pandemiei, acestea trebuind sa fie asigurate din timp şi stocate.


    b) Consultant medical:

    (i) instituţia sau uzina trebuie să aibă un consultant medical, dacă nu are personal medical propriu;


    (ii) consultantul medical are rolul de a verifica măsurile luate de responsabilul cu gripa din cadrul instituţiei, precum şi de a asigura sfaturile necesare şi consultarea personalului la nevoie;


    (iii) comunicarea cu personalul instituţiei, oferind explicaţii şi răspunsuri la întrebările acestora.


    V. Alte măsuri specifice instituţiei, considerate necesare să facă parte din planul antipandemic


    Este necesară informarea personalului despre acest plan astfel încât activarea lui şi implementarea măsurilor să fie mai uşoară. Explicaţiile trebuie să sublinieze că acest plan asigură reacţiile pentru unele scenarii care nu sunt obligatorii şi care sunt în unele privinţe exagerate, dar a căror apariţie nu poate fi exclusă.


 

 

    ANEXA 2

    -------

la planul-cadru

---------------

 

                        MATRICEA DE RESURSE


         aparţinând structurilor subordonate/coordonate


       de Ministerul Sănătăţii, precum şi cele aparţinând


     structurilor sanitare ale autorităţilor publice locale


 

*T*

*Font 7*

┌─┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N│     │                                         UNITĂŢI SANITARE                                                          │


│r│     ├──────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────┤


│ │     │      │                             Structura                         │   Resurse umane │ Resurse materiale     │


│c│     │      │     ├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┬────┬─────┬─┬─┼───────────┬────────────┤


│r│JUDEŢ│Tipul │Loca-│Nu-│        Secţii/compartimente cu număr paturi          │Me │As. │Pers.│T│T│ Ambulanţe │   Echip.  


│t│     │      │ţia │măr├─────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬───────┤di │    │au- │E│O│           │ protecţie │

│ │     │      │     │   │UPU/CPU │   ATI   │ Boli │ Profil │Profil │Pedia- │ci │me- │xili-│S│T├─┬─┬─┬───┬─┼─┬──┬───────┤


│ │     │      │     │ca-├────┬────┼────┬────┤infecţ.│chirugical│medical│trie   │ / │di- │ar/ │A│A│A│B│C│ACD│N│M│Mă│Dezin- │


│ │     │      │     │bi-│nr. │nr. │nr. │rez.├───┬───┼───┬──────┼───┬───┼───┬───┤re │cali│ambu-│ │L│ │ │ │   │a│ă│nu│fec-   │


│ │     │      │     │ne-│loc.│loc.│pat │1-2 │nr.│rez│nr.│ rez │nr.│rez│nr.│rez│zi │    │lan- │ │ │ │ │ │   │v│ş│şi│tant   │


│ │     │      │     │te │cons│ven-│ven-│pat │pat│1-2│pat│ 1-2 │pat│1-2│pat│1-2│den│    │ţieri│ │ │ │ │ │   │e│t│ │(litri)│


│ │     │      │     │   │    │til.│til.│    │   │pat│   │ pat │   │pat│   │pat│ţi │    │     │ │ │ │ │ │   │ │i│ │      


├─┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│ │     │CMI   │     │1 │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Total │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │CS    │     │3 │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│1│ALBA ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Total │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Spital│     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │    │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Total │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Ambula│     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     │toriu │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│ │     │      │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│ │     │SAJ   │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │      │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│ │     │SMURD │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


├─┴─────┴──────┴─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│        TOTAL       │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│        JUDEŢ       │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │   0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │0│0│0│0│0│ 0 │0│0│ 0│   0   │


├─┬─────┬──────┬─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│ │     │CMI   │     │1 │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Total │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │CS    │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│2│ARGEŞ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│ │     │Total │     │2 │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Spital│     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │.... │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Total │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │Ambula│     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     │toriu │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │      │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │SAJ   │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │      │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │       │


│ │     ├──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤


│ │     │SMURD │     │   │    │    │    │    │   │   │   │      │   │   │   │   │   │    │     │ │ │ │ │ │   │ │ │ │      


├─┴─────┴──────┴─────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼──┼───────┤

│        TOTAL       │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │   0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │0│0│0│0│0│ 0 │0│0│ 0│   0   │


└────────────────────┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴──┴───────┘

 ..........................

*ST*

 

    NOTĂ:

    1. La rubricile Cabinele medicale individuale (CMI), Centre de sănătate (CS) şi ambulatorii se precizează locaţia fiecărei structuri, numărul de cabinete de consultaţii şi personalul încadrat, iar la rubrica Total se înscrie totalul pe judeţ.


    2. La rubrica Spital se vor trece fiecare spital din judeţ, cu completarea tuturor rubricilor, după caz.


    3. La rubrica SMURD se vor înscrie numai resursele care nu sunt raportate de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti.


 

 

    ANEXA 3

    -------

la planul-cadru

---------------

 

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR


 

                       MATRICEA DE FORŢE ŞI MIJLOACE


    aparţinând structurilor componente ale Ministerului Administraţiei


        şi Internelor şi ale SVSU care pot fi alocate în sprijinul


                acţiunilor operative de combatere a pandemiei


 

*T*

*Font 7*

┌───┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   │     │                            Tipul resursei                                                               


│   │     ├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤


│   │     │       Resurse umane                                   │              Resurse tehnice                     │


│   │     ├───────┬─────┬──────────────────────────────┬────┬─────┼─────────────────────────────────┬────────────────┤


│   │     │       │     │                              │    │     │           Ambulanţe             │Mijloace de tran│


│   │     │       │     │                              │    │     │            (nr.)                │sport (nr./capa-│


│   │     │       │     │                              │    │                                      │citate de tran- │


│   │     │       │     │   Personal specializat       │    │     │                                 │sport-nr. pers.)│


│   │     │       │     │     de intervenţie           │    │     ├──┬──┬──┬────────┬───┬──────┬────┼────┬─────┬─────┤


│   │     │       │     │                              │    │     │ │ │ │Posturi │   │      │    │    │     │    


│   │     │       │     │                              │Alte│     │ │ │ │medicale│TO-│Mijloc│Con-│te- │aeri-│mari-│


│   │     │Perso- │Per- │                              │cate│TOTAL│ │ │ │avansate│TAL│aerian│sul-│res-│ ene │time │


│   │     │nal    │sonal├───────────────┬──────────────┤go- │EFEC-│A │B │C │(se com-│   │(eli- │ta- │tre │     │ şi │


│Nr │Judeţ│medical│para-│ Servicii      │   Ordine     │rii │TIVE │ │ │ │pletează│AMB│copter│ţii │    │     │flu- │


│crt│     │speci- │medi-│pentru situaţii│ Publică     │ de │     │ │ │ │  de    │   │ /   │    │    │     │viale│


│   │     │alizat │cal* │ de urgenţă    │              │per-│     │ │ │ │ IGSU) │   │avion)│    │    │     │     │


│   │     │            ├────┬────┬─────┼────┬────┬────┤so- │     │ │ │ │        │   │      │    │    │     │     │


│   │     │       │     │IGSU│SVSU│SPSU │IGPR│IGJR│IGPF│nal │     │ │ │ │        │   │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│ 0 │   1 │    2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6   │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│13│14│    15 │ 16│ 17   │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │ALBA │    2 │     │    │    │     │    │    │    │    │   2 │ 1│ │ │    3   │ 4 │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │ARGEŞ│    3 │     │    │    │     │    │    │    │    │   3 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │.... │    4 │     │    │    │     │    │   │    │    │   4 │ 1│ 2│ │        │ 3 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │    5 │     │    │    │     │    │    │    │    │   5 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │     3 │ 3 │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │     │    │    │     │    │    │    │    │   0 │ │ │ │        │ 0 │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼───┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │TOTAL│ 14   │ 0 │  0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 │ 2│ 2│ 0│    6   │10 │ 0   │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │


└───┴─────┴───────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──┴──┴──┴────────┴───┴──────┴────┴────┴─────┴─────┘

*ST*

 

 

    ANEXA 4

    -------

la planul-cadru

---------------

 

    MINISTERUL/INSTITUŢIA ............


 

                       MATRICEA DE FORŢE ŞI MIJLOACE


       aparţinând structurilor componente ale Sistemului Naţional


        de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale SVSU care


            pot fi alocate în sprijinul acţiunilor operative


                        de combatere a pandemiei


 

*T*

*Font 7*

┌───┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   │     │                            Tipul resursei                                                        


│   │     ├───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤


│   │     │                Resurse umane                          │              Resurse tehnice              │


│   │     ├───────┬──────────────────────┬─────────────┬──────────┼──────────────────────────┬────────────────┤


│   │     │       │                      │             │          │           Ambulanţe      │Mijloace de tran│


│   │     │       │                      │ Alte        │          │            (nr.)         │sport (nr./capa-│


│   │     │       │                      │ categorii   │          │                          │citate de tran- │


│   │     │       │                      │ de personal │          │                          │sport-nr. pers.)│


│   │     │       │                      │ aparţinând │          ├──┬──┬──┬─────┬──────┬────┼────┬─────┬─────┤


│   │     │       │                      │ Serviciului │          │ │ │ │TOTAL│Mijloc│CON-│te- │aeri-│mari-│


│   │     │Perso- │Personal specializat │ voluntar/   │ TOTAL   │ │ │ │AMB │aerian│SUL-│res-│ ene │time/│


│   │     │nal    │   de intervenţie     │ privat şi   │EFECTIVE │A │B │C │     │(eli- │TA- │tre │     │ şi │


│Nr │Judeţ│medical│ (inclusiv personal   │ ONG-uri     │          │ │ │ │     │copter│ŢII │    │     │flu- │


│crt│     │speci- │   paramedical)*      │             │          │ │ │ │     │/avion│    │    │     │viale│


│   │     │alizat │                      │             │          │ │ │ │     │      │    │    │     │     │


│   │     │       │                      │             │          │ │ │ │     │      │    │    │     │     │


│   │     │       │                      │             │          │ │ │ │     │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│ 0 │   1 │    2 │            3         │      4      │     5   │ 6│ 7│ 8│ 9 │ 10   │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │ALBA │    2 │            2         │             │     4    │ │ │ │     │      │    │   │     │     │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │ARGEŞ│    3 │                      │             │     3    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │.... │    4 │                      │             │     4    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │    5 │                      │             │     5    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0   │ │ │ │     │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0    │ │ │ │     │      │    │   │     │     │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │          │ │ │ │     │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │          │ │ │ │     │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │          │ │ │ │     │      │    │    │     │     │


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │     │       │                      │             │     0    │ │ │ │     │      │    │    │     │    


├───┼─────┼───────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│   │TOTAL│   14 │         2            │      0      │    16   │ 0│ 0│ 0│     │      │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │


└───┴─────┴───────┴──────────────────────┴─────────────┴──────────┴──┴──┴──┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┘

*ST*

 

    NOTĂ: * se va defalca pe specialitate/misiune, după caz.


 

 

    ANEXA 5

    -------

la planul-cadru

---------------

 

    MINISTERUL/INSTITUŢIA ..............


 

                        MATRICEA DE RESURSE MATERIALE


       aparţinând structurilor componente ale Sistemului Naţional


        de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale SVSU care


            pot fi alocate în sprijinul acţiunilor operative


                        de combatere a pandemiei


 

*T*

*Font 7*

┌─┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N│Judeţ│                                               Tipul resursei                                                         


│r│     ├──────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


│ │     │    Resurse sanitare      │      Resurse    │                                Spaţii                                    │


│c│     │   din reţeaua proprie    │     auxiliare   │                                                                          │


│r│     ├─────────────┬───────┬────┼─────┬─────┬─────┼─────────────────────────┬─────────────────┬────┬──────┬──────────┬───────┤


│t│     │ Echipamente │Medica-│De- │Pa- │Pă- │Cear-│     Unitate sanitară    │Spaţii potenţiale│Cor-│Con- │ Spaţii  │Spaţii │


│ │     │de protecţie │ mente │zin-│turi │turi │cea- │                         │de cazare (şcoli,│turi│struc-│ dispo- │ depo- │


│ │     │ (tip/buc) │ anti- │fec-│pli- │(buc)│furi │                         │cămine, şi altele│    │ţii   │ nibile │zitare │


│ │     │             │virale │tant│ante │     │(buc)│                         │    asemenea)    │    │modu- │încălzite │(supra-│


│ │     │             │ (ta- │(li-│(buc)│     │     ├─────────────┬────┬──────┼──────┬──────────┤    │lare │ (supra- │ faţă) │


│ │     │             │ ble- │tri)│     │     │     │     Tip     │Nr. │Nr.   │Nr.   │Suprafaţa │    │mobile│ faţă,   │       │


│ │     ├─────┬───────┤ te)   │    │     │     │     ├──┬──┬───┬───┤to- │paturi│Spaţii│ (m.p.) │    │      │destinaţie│       │


│ │     │Măşti│Mănuşi │       │    │     │     │     │SP│CS│AMB│CMI│tal │TI cu │      │          │    │      │actuală şi│       │


│ │     │     │de exa-│       │    │     │     │     │ │ │   │   │ pa-│venti-│      │          │    │      │ dotare │       │


│ │     │     │minare │       │    │     │     │     │ │ │   │   │turi│laţie │      │          │    │      │utilităţi)│       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│0│ 1 │ 2 │   3   │   4   │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9│10│11 │12 │ 13 │ 14 │ 15 │    16    │ 17 │ 18 │    19    │ 20   │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│1│ALBA │ 3 │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│2│ARGEŞ│ 6 │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│3│.... │     │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│4│     │     │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│5│     │     │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│6│     │     │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│7│     │     │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│8│     │     │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│9│     │     │       │       │    │     │     │     │ │ │   │   │    │      │      │          │    │      │          │       │


├─┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼───┼───┼────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼──────────┼───────┤

│ │TOTAL│ 9 │   0   │    0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│ 0│ 0 │ 0 │ 0 │   0 │      │     0    │    │      │    0     │      


└─┴─────┴─────┴───────┴───────┴────┴─────┴─────┴─────┴──┴──┴───┴───┴────┴──────┴──────┴──────────┴────┴──────┴──────────┴───────┘

*ST*

 

    Notă:

    - SP: spital;

    - CS: centru de sănătate;


    - AMB: ambulatoriu;

    - CMI: cabinet medical individual.

 

 

    ANEXA 6

    -------

la planul-cadru

---------------

 

 

                           DATE

        ce trebuie raportate în cadrul componentei


                de alertă rapidă şi răspuns

 

    - un cod unic de legătura între caz şi proba de laborator


    - vârstă şi sex

    - date de localizare geografică

    - clasificarea cazurilor (suspect, probabil, confirmat sau exclus drept caz de gripă)


    - data debutului


    - statusul la data raportării [internat, în izolare (acasă sau la spital), ventilat artificial, externat]


    - expunerea la sursă şi data ultimei expuneri


    - relaţia cu celelalte cazuri din cluster


    - prezentarea clinică: febră, anormalităţi la radiografia pulmonară, dificultăţi de respiraţie


    - status, în caz de deces - data decesului


    - tipul şi data la care au fost prelevate specimene clinice


    - tratament cu antivirale

    - istoricul bolii şi semnele şi simptomele prezentate iniţial


    - istoricul expunerii

    - istoricul eventualelor boli preexistente


    - date clinice de laborator

    - istoricul tratamentului

    - numele laboratorului

    - caracterizarea antigenică a virusului


    - senzitivitatea la antivirale

    - histograma cazurilor după data debutului şi data expunerii


    - definiţiile de caz folosite şi algoritmul folosit pentru screening


    - criteriile de testare pentru cazuri


    - rezultatele investigării izbucnirii în rândul animalelor


    - evidenţa transmiterii interumane


    - amploarea acţiunilor de asomare a animalelor, dacă a fost cazul


    - folosirea de antivirale

    - măsuri de izolare sau carantină


    - controale la graniţă sau restricţii de mişcare


 

 

    ANEXA 7

    -------

la planul-cadru

---------------

 

                     DATE COLECTATE

         în cadrul componentei de evaluare comprehensivă


 

    - un cod unic de legătură între caz şi proba de laborator


    - vârstă şi sex

    - date de localizare geografică

    - data debutului, data detectării, data spitalizării


    - semne şi simptome clinice

    - istoricul bolilor preexistente, statusul vaccinal, profilaxie şi tratament


    - date de expunere

    - date de urmărire ce vor include simptome şi complicaţii, tratament, efecte adverse ale tratamentului cu antivirale, radiografii, status (deces, recuperare, internare)


    - probe prelevate şi rezultate

    - status final: infirmat, probabil, confirmat


    - numele laboratorului

    - caracterizarea antigenică completă a virusului


    - determinarea senzitivităţii antivirale


    - caracterizarea moleculară

    - date zilnice despre numărul de cazuri suspecte în punctele de triaj, numărul internărilor, numărul de cazuri probabile şi confirmate, numărul deceselor şi al externărilor


 

 

    ANEXA 8

    --------

la planul-cadru

---------------

 

 

                     DATE COLECTATE

            în cadrul componentei de monitorizare


 

    A. Date minime de raportare:

    a) Activitate (poate fi indicată prin numărul de cazuri de gripă confirmate cu laboratorul sau printr-o activitate crescută sau neobişnuită a bolilor respiratorii):


    - da;

    - nu;

    - nicio informaţie disponibilă.

    b) Răspândirea geografică a pandemiei la nivelul ţării, care va fi raportată conform următoarelor categorii:


    - lipsa activităţii: fără cazuri de gripă pandemică confirmate de laborator şi fără creşterea morbidităţii în ţară;


    - activitate sporadică: cazuri izolate de gripă pandemică în zone restrânse;


    - activitate locală: focare de infecţii respiratorii sau gripă pandemică confirmată în zone restrânse;


    - activitate regională: focare de ILI (cazuri compatibile cu gripa) sau gripă pandemică confirmată de laborator în una sau mai multe regiuni cu populaţie care cuprinde mai puţin de 50% din populaţia totală a ţării;


    - răspândire extinsă: focare de ILI (cazuri compatibile cu gripa) sau gripă pandemică confirmată de laborator în una sau mai multe regiuni cu populaţie care cuprinde mai mult de 50% din populaţia totală a ţării.


    c) Trend (la nivel naţional):


    - crescător: număr crescut de cazuri sau/şi zone afectate de gripa pandemică comparativ cu săptămâna precedentă;


    - stabil: număr stabil de cazuri sau/şi zone afectate de gripa pandemică comparativ cu săptămâna precedentă;


    - descrescător: număr scăzut de cazuri sau/şi zone afectate de gripa pandemică comparativ cu săptămâna precedentă;


    - nicio informaţie disponibilă.

    (Aceste constatări se bazează pe cazurile raportate de unităţi-sentinelă, pe datele de absenteism de la şcoală/serviciu datorate afecţiunilor respiratorii, pe datele referitoare la utilizarea de produse farmaceutice pentru simptome determinate de infecţii respiratorii, pe numărul de vizite la camera de urgenţă pentru probleme respiratorii, pe numărul de decese datorită afecţiunilor respiratorii sau alte surse de date asemănătoare.)


    d) Intensitate (estimarea nivelului general al infecţiilor respiratorii în populaţie):


    - scăzută sau moderată: nicio creştere sau o creştere uşoară a ponderii populaţiei afectate;


    - crescută: o mare parte din populaţie este afectată;


    - foarte crescută: o proporţie foarte mare din populaţie este afectată;


    - nicio informaţie disponibilă.

    e) Impact:

    - uşor: un număr semnificativ de persoane bolnave, dar forma de boala este uşoară la majoritatea grupelor de vârstă. Serviciile esenţiale rămân neafectate în mare măsură şi solicitarea infrastructurii de sănătate nu este sau este doar uşor crescută;


    - intermediar: un număr mare de persoane cu afecţiuni severe ce implică absenţa acestora de la serviciu/şcoală. Creşterea considerabilă a spitalizărilor datorate afecţiunilor respiratorii;


    - sever: un număr mare de persoane cu afecţiuni severe, ceea ce conduce la absenteism şcolar/de la locul de muncă. Afectarea infrastructurii serviciilor de sănătate şi a serviciilor esenţiale;


    - nicio informaţie disponibilă.

    f) Date de laborator:

    - numărul de probe colectate pentru testarea gripei;


    - numărul de probe testate şi subtipate care sunt pozitive pentru gripă.


    B. Date suplimentare:

    a) Date din sistem-sentinelă de supraveghere IARS (infecţii respiratorii acute severe) (facilităţi de spitalizare):


    - număr de cazuri noi de IARS (infecţii respiratorii acute severe) raportate în ultima săptămână, după grupa de vârstă (dacă sunt disponibile);


    - mărimea populaţiei acoperite (dacă este posibil după grupa de vârstă);


    - număr total de internări;


    - număr de unităţi care raportează.


    b) Date din sistem-sentinelă pentru ILI (cazuri compatibile cu gripa):


    - număr de cazuri noi de ILI raportate în ultima săptămână, după grupa de vârstă (dacă sunt disponibile);


    - populaţia deservită de unităţi-sentinelă (dacă este posibil, după grupa de vârstă);


    - număr total de pacienţi externaţi pentru toate cauzele;


    - număr de unităţi care raportează.


    c) Date din alte tipuri de supraveghere, precum raportarea deceselor în timp real, date despre internări şi externări şi altele asemenea:


    - număr de cazuri noi şi decese prin pneumonie sau afecţiuni respiratorii, raportate în ultima săptămână;


    - procentul de decese, internări sau externări datorate pneumoniei sau afecţiunilor respiratorii, din total, în ultima perioadă;


    - estimarea excesului de mortalitate sau a internărilor, bazată pe datele ultimei săptămâni (în funcţie de vârstă).


 

                           -----------

 

 

 

Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!