Pediatrie 1

PEDIATRIE 1

ECHIPA
SEF SECTIE
Conf. Dr. Lazăr Călin
medic primar Pediatrie
doctor în Medicină
Şef Lucrări Dr. Lazea Cecilia
medic primar Pediatrie
competenţă ecocardiografie
doctor în Medicină
Dr. Barbu Romanţa
medic primar Pediatrie
asistent universitar
doctor în Medicină
Dr. Crişan Mirela
medic primar Pediatrie
doctor în Medicină
Dr. Kiss Eva
sef de lucrări
medic primar Pediatrie
doctor în Medicină
Dr. Şerban Radu
sef de lucrari
medic primar Pediatrie
supraspecializare Gastroenterologie Pediatrică
competenţă în Endoscopie digestiva
doctor în Medicină
Dr. Szabo Csilla Eniko
Dr. Sufana Crina
Dr. Margineanu Catalina
Dr. Sur Maria
Dr. Popa Alexandra
Adresa Cluj-Napoca, Str. Moților 66-68
Contact

PROGRAMĂRI:

Tel: 0746.143.281

Luni-Vineri, orele 12:30–14:30

FARMACOVIGILENȚĂ:
Tel/Fax: 0264.431.769

CENTRALA:

Tel: 0264.597.706 (orele: 7-15)

Fax: 0264.599.463

 

Informații pentru programări consultații în Clinica Pediatrie 1
Dacă prezentați simptomatologie specifică pentru infecția Covid-19 vă rugăm să ne contactați după 14 zile de la debutul simptomatologiei pentru a putea efectua o programare.
În cazul în care aveți o urgență vă rugăm să apelați 112 sau să vă adresați celui mai apropiat serviciu medical. 
Pentru afecțiunile programabile preluarea și triajul solicitărilor se vor efectua la numărul de telefon 0746.143.281 de luni până vineri în intervalul orar 12.30-14.30.
o   În următoarea zi lucrătoare, în intervalul orar 12.30-15 veți fi sunat de către un medic care vă va solicita date clinice despre pacientul pentru care ați făcut solicitarea. Solicitarea dumneavoastră va fi rezolvată în 3-5 zile lucrătoare.
o   După efectuarea programării veți primi un mesaj SMS conținând data și ora programării precum și documentele necesare pentru evaluare în clinica noastră.
o   În maxim 48 de ore de la primirea mesajului SMS vă rugăm să ne confirmați programarea tot prin mesaj SMS la numărul 0746.143.389. Dacă nu veți confirma programarea, solicitarea dumneavoastră va fi anulată. În această situație veți reapela secția la telefonul 0746.143.281 în intervalul 12.30-14.30.
o   Pentru lămurirea neclarităților legate de programare puteți să ne contactați pe adresa de mail programaripediatrie1@gmail.com.

Clinica Pediatrie I Axente Iancu
se află pe strada Moţilor nr. 68, in aceeaşi curte cu Clinica Chirurgie Pediatrică, Unitatea de Primire a Urgenţelor şi Birourile Administraţiei Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii.
Strada Moţilor este o arteră principală, aflată pe axa centrală a oraşului, pe drumul naţional E60 (spre Oradea), iar incinta in care se află clinica, dotată cu spaţii verzi, corespunde, pe partea opusă străzii Moţilor, străzii Pavlov şi Parcului Mare al oraşului.

Cu excepţia a 3 saloane cu 6 paturi, clinica dispune de saloane cu 2-4 paturi,o parte dintre acestea fiind dotate cu grup sanitar propriu şi televizor.

Doisprezece dintre cei 17 medici ai clinicii sunt cadre didactice universitare, formand Catedra Pediatrie I a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj (Şef de Catedră: Conf. Dr. Calin Lazar).
Catedra Pediatrie I a fost infiinţată in anul 1919 de către profesorul Titu Gane, prin transformarea Clinicii Infantile in bază de invăţămant universitar şi postuniversitar. Numele de Pediatrie I a fost dat in 1947, cand la Cluj s-a infiinţat o a doua clinică şi catedră de Pediatrie. Conducerea catedrei a fost asigurată cu succes de către: Prof. Titu Gane (1919-1935), Prof. Gheorghe Popovici (1935-1946); Prof. I. Gavrilă (1946-1947);
Prof. Axente Iancu (1947-1964); Prof. Iuliana Ţarlea (1964-1969); Prof. Aurel Chişu (1969-1984); Conf. Zoe Paţiu (ulterior profesor onorific) – 1984-1990; Prof. Paula Grigorescu-Sido (1990-2006); Prof. Eufemia Doina Cloţan (2006-2008); Conf. Rodica Manasia (din 2008 şi in prezent).

Structura si dotari

Secţia clinică Pediatrie I cu o capacitate de 85 paturi care include compartimentele de Diabet Zaharat, Terapie Intensivă, Cardiologie, Hematologie,
Endocrinologie, Gastroenterologie;
– Compartimentul de Boli Genetice cu o capacitate de 15 paturi;
– Laboratoare de: – Genetică;
– Examinări de urgenţă;
– Radiologie și Ecografie generală;
– Ecocardiografie Doppler si electrocardiografie;
– Endoscopie digestivă, pH-metrie esofagiană;
– Testul sudoraţiei – cu aparatul Nanoduct;
– Spirometrie;
– Farmacie;
– Centrul de farmacovigilenţă, dotat cu baza de date MICROMEDEX de către Clinical Science Foundation – Londra;
– Biblioteca dotată cu: cărţi şi reviste medicale (abonamente la reviste de specialitate din ţară şi străinătate);
– Sala de curs (80 locuri, aer condiţionat), este dotată cu aparatură de proiecţie modernă (video-proiector, aspectomat, retroproiector).
Conditii de internare:
– spitalizare continuă (saloane cu 2 – 4 paturi , exceptand 2 saloane cu 6 paturi , dotate cu grup sanitar şi televizor)
– spitalizare de zi (salon cu 2 paturi )

Invatamant medical

Invăţămant universitar de Pediatrie (pentru studenţii anului V Medicină Generală),
– invatamant postuniversitar (pentru medicii rezidenţi, specialişti şi primari) şi studii de doctorat.
– cursuri postuniversitare cu tematică axată pe principalele preocupări ale clinicii cardiologie;
hematologie , fibroza chistică ,urgenţe pediatrice; endocrinologie.
– genetică;
– fibroza chistică;
– urgenţe pediatrice;
– endocrinologie.
Studiile de doctorat sunt indrumate de Prof. Consultant onorific, Dr. Paula Grigorescu-Sido.

Cercetare stiintifica

In Clinica Pediatrie I funcţionează Centrul de Cercetare pentru Boli genetice şi genetic condiţionate la copil (acreditat CNCSIS).
Cărţi publicate in ultimii 8 ani:
– Tratat elementar de Pediatrie, vol.IV – sub red. Paula Grigorescu-Sido (2000);
– Boli ale aparatului reno-urinar la copii – Lenuţa Popa, Paula Grigorescu-Sido (2001);
– Pediatrie pentru medicii de familie – sub red. Paula Grigorescu-Sido (2002);
– Tratat elementar de Cardiologie Pediatrică – Rodica Manasia (2002);
– Anemiile copilului – Eufemia Doina Cloţan (2004);
– Infecţia persistentă cu virus hepatitic B la copil – Lazăr Călin (2005);
– Cardiopatiile congenitale in practica pediatrică – Rodica Manasia (2008).
– Pediatrie practica.Ghid pentru studenti – Rodica Manasia ( 2011)

Colaborări la tratate naţionale (Pediatrie, Gastroenterologie, Genetică): 2000, 2002, 2004.

Numeroase lucrări au fost publicate in reviste de specialitate din ţară (Pediatria, Clujul Medical, Sibiul Medical, Romanian Journal of Gastroenterology, Archives of Medical Balkanic Union) şi străinătate (Blood Cells, Molecules and Diseases, European Journal of Human Genetics, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism; Hormone Research, Cytokine).

Au fost organizate o serie de manifestări ştiinţifice: simpozioane şi mese rotunde axate pe cele mai recente preocupări mondiale: boli genetice şi cardiovasculare. Deasemenea, s-a participat la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale.

Plan de dezvoltare

a) in domeniul asistenței medicale acordată in clinică:
– dezvoltarea activității in Ambulatorul Clinicii, fapt care va permite reducerea numărului de spitalizări, după modelul raport pacienți spitalizați/pacienți in
ambulator existent in țările Uniunii Europene. Din păcate realizarea acestui deziderat nu depinde numai de medici, C.A.S.J. Cluj trebuind să accepte acest
sistem de activitate;
– completarea dotării cu aparatură modernă, in special a secției de Terapie Intensivă;
– extinderea spațiului laboratoarelor prin mansardarea clădirii actuale, in așa fel incat să corespundă noilor norme de funcționare.
b) in domeniul invățămantului medical
in cadrul invaățămantului postuniversitar, pe langă cursurile de specializare și perfecționare și studiile doctorale (existente la catedră), se va organiza
invățămant postuniversitar de tip masterat.
c) in cercetarea științifică (aceleași teme menționate) se va extinde cercetarea finanțată prin contracte de cercetare.