INFORMAȚII UTILE PENTRU PACIENTI

La prezentarea în Spital, pacientul trebuie să fie însoțit de părinte/reprezentant legal.

A. Documentele necesare pentru internare:

 1. biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate /scrisoare medicală din ambulatoriul integrat al spitalului/ externare anterioară din Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Cluj-Napoca.

Nu necesită bilet de trimitere în cazul internării în urgență.

 1. copie după certificatul de naştere al pacientului/carte de identitate (după caz).
 2. alte documente medicale care privesc starea de sănătate a copilului: certificat de dizabilitate-handicap, bilete de externare anterioare, rezultatele unor investigații de laborator sau imagistice efectuate în alte unități sanitare, etc.
 3. Carte de identitate/pașaport pentru părinte/reprezentant legal.
 4. Adeverința de la locul de muncă pentru situația în care părintele/reprezentantul legal dorește concediu medical, în care să fie precizat numărul de zile de concediu acordat pentru ingrijirea copilului în ultimele 12 luni (această adeverință poate fi adusă și pe parcursul internării).

Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.

Pacientii si insotitorii acestora pe durata internarii vor avea asupra lor obiectele de igiena personala.

B. Taxa de spitalizare pentru însoţitorii copiilor cu vârsta peste 3 ani: 7,7 RON/zi – Însoțitorii copiilor cu vârsta sub 3 ani precum şi însoţitorii copiilor cu handicap (caz în care se va prezenta certificatul medical de handicap al copilului/însoțitorului, valabil la data internării), sunt scutiţi de taxa de spitalizare.

În cazul în care părintele/aparținătorul trebuie să achite costul spitalizarii personale, acesta va primi obligatoriu, din secție, chitanța ca dovada a achitării; pe chitanță va fi menționată perioada de plata, astfel încât, în cazul în care este transferat în alte secții, să poată arăta această dovadă pentru a nu se încasa bani, de mai multe ori, pentru același interval de timp.

C. Programul de vizite in spital – Conform Ordinului nr. 1.284/2012 privind Reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor la pacienţii internaţi în unităţile sanitare publice:

 • În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.
 • În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară – se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.
 • În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară – se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

D. Comunicarea apartinatorilor cu medicul – În situația în care părinții/reprezentanții legali nu însoțesc pacientul pe parcursul internării și comunicarea cu parintii/ reprezentanții legali se poate face doar telefonic, medicul este singura persoană abilitată de a iniția dialogul cu aceștia si de a da date medicale despre pacient. Acest lucru se poate face doar dupa confirmarea identității aparținătorului (furnizarea de către aparținător a CNP-ului pacientului sau a datelor din cartea de identitate a aparținătorului). Se pot furniza date despre evoluția pacientului, alternative terapeutice sau despre examinările paraclinice ulterioare.

E. Eliberarea concediului medical – În cazul în care pacientul este transferat în mai multe secții ale spitalului, concediul medical pentru părinte /aparținător legal se va acorda o singură dată de către medicul din secția care îl externează.

F. Externarea

 • Zilnic, după efectuarea vizitei și evaluarea cazurilor internate, medicul curant estimează care dintre pacienții pe care îi are în îngrijire pot fi propuși pentru externare în ziua următoare.
 • Această decizie se comunică aparținătorilor care însoțesc copilul. În cazul în care aparținătorii sunt la domiciliu (copil neînsoțit), aceștia se vor anunța telefonic.
 • Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, completand formularul „Declarație externare la cerere” – semnată de către aparținători/reprezentant legal, medicul curant / medicul de gardă.
 • Părăsirea spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

 

Documente care se inmaneaza pacientului/apartinatorului la externare:

 • Bilet de ieșire din spital/ Scrisoarea medicală;
 • Situația îngrijirilor la externare și recomandări pentru asigurarea continuității îngrijirilor;
 • Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă pacientul are dreptul să solicite și să primească (o singură dată) copii ale examinarilor imagistice de înaltă performanță (CT, RM, etc) – Se eliberează o singură dată, la cerere;
 • Recomandări pentru dispozitive medicale – Se eliberează dacă este cazul
 • Adeverinţă medicală – Se eliberează dacă este solicitată pentru motivarea absențelor (pentru pacientii școlari);
 • Prescripţia medicală în ziua externării pentru medicamente – Se elibereaza dacă este cazul;
 • Certificat medical pentru Comisia de evaluare în grad de handicap – Se eliberează dacă este cazul;
 • Decont de cheltuieli – Se eliberează pentru serviciile medicale primite;
 • Concediul medical – Se eliberează dacă este solicitat.