Pneumologie

PNEUMOLOGIE

ECHIPA
SEF SECTIE
Dr. Șoșa Ioana
doctor în Medicină
medic primar Pneumolog;
supraspecializare în Pneumologie pediatrică
competențe: Homeopatie,
Explorări funcționale respiratorii speciale,
Bronhologie, Management sanitar.
Dr. Duca Emanuela
medic specialist pediatrie
Adresa Str. B.P. Hașdeu, nr. 27
Contact

Tel/fax: 0264.594.947

Este una dintre cele patru Clinici de Pneumologie Pediatrică din România
(celelalte se află la București, Iasi, Timișoara).

Conditii de internare:
– Cartea de identitate sau buletinul unuia dintre părinți
– Certificatul de naștere sau cartea de identitate a copilului
– Bilet de trimitere de la medicul de familie sau un medic specialist
– TAXA DE SPITALIZARE PENTRU ÎNSOȚITOR este de 5,7 lei / zi. Părinții copiilor cu vâsta între 1 – 3 ani și a copiilor încadrați în grupa I de handicap, nu plătesc taxa de spitalizare.
– TARIFE (la cerere,în regim privat, pentru copiii care nu au bilet de trimitere):
– consultație (medic primar de pneumologie) = 50 lei / cons.
– PFR = 25/30 lei
– Testari alergologice = 30 lei
– Radiografie toracica PA = 24 lei / ședință
– injecție intra musculară = 3 lei / injecție
– injecție intra venoasa = 10 lei / injecție
– montare braunulă = 30 lei / procedură
– prelevare de sânge = 5 lei
– injecție subcutanată = 3 lei

Pacientul și aparținătorii au următoarele obligații impuse de regulamentul intern al Clinicii
• va sta internat în spital pe toată durata necesară recomandată de medicul currant
• nu va părăsi spitalul fără acordul scris al medicului .
• va păstra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului. În cazul constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri/ obiecte, se va obliga să plătească contravaloarea lor
• va păstra curățenia în incinta spitalului (în salon, în pavilion, în curte)
• nu va fuma în incinta spitalului și nu va introduce în institut produse din tutun
• va accepta să ia medicamentele în prezența unui cadru medical pe toată durata internării, conform prescripțiilor medicului curant și va respecta programul de administrare
• va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic
• va respecta circuitele funcționale ale secției, și ale spitalului astfel încât să nu transmiă boala și altor pacienți și nici să nu se contamineze cu infecții pe perioada internării
• va respecta programul secției în care este internat (de investigații, de tratament, de vizită)
In cazul îin care va încalca regulamentul intern al spitalului pacientul va fi de acord cu externarea sa.
Pacientul este informat că:
– ținuta obligatorie în spital este pijama / cămașă de noapte
– efectele personale sunt păstrate în garderobă
– Spitalul nu răspunde de obiectele de valoare depozitate la garderobă sau în salon;
– Orele de vizită sunt între 14 și 18 zilnic. Nu sunt admiși mai mult de 2 vizitatori simultan.

Structura si dotari

În Secția Pneumologie Copii există 30 de paturi din care un compartiment de 10 paturi TBC. Cele 2 compartimente au circuite separate.
În secție se internează copii cu afecțiuni respiratorii acute și cronice, pentru diagnostic și tratament.
Secția este prevăzută cu saloane de 3-4 paturi în care se internează copiii în funcție de afecțiune, sex, vârstă..

Plan de dezvoltare

a) În domeniul asistenței medicale acordată în secție copiilor cu afecțiuni respiratorii:
– dezvoltarea activității în Ambulatorul de Pneumologie al secției. Acest fapt va permite reducerea numărului de internări și, implicit reducerea costurilor asistenței medicale. Va trebui să ne aliniem după modelul raport pacienți spitalizați/pacienți în ambulator existent în țările Uniunii Europene. Din păcate realizarea acestui deziderat nu depinde numai de medici, C.A.S.J. Cluj trebuind să accepte acest sistem de activitate;
– completarea dotării Compartimentului de Explorări Funcționale din cadrul Laboratorului Spitalului, pentru asigurarea diagnosticului funcțional în unele boli respiratorii;
– completarea dotării cu aparatură modernă (aparate de monitorizare a funcției respiratorii și cardiace, aparat de terapie inhalatorie în fiecare salon) ;
– finalizarea reparațiilor capitale.

b) În domeniul instruirii profesionale a medicilor rezidenți în specialitatea Pediatrie
– activitate didactică teoretică și practică conform curiculei