Regulament de ordine interioară
pentru pacienţi, reprezentanţii lor și pentru vizitatori

Acest regulament este valabil pe toată perioada internării și pentru toți pacienții, apartinătorii și vizitatorii. Obiectivul întregului personal al spitalului este să vă asigure cele mai bune îngrijiri și tratamente disponibile și este important să urmați toate aceste reguli. Veți confirma că respectați acest regulament cu ocazia semnării acordului informat.

1. Vizitarea pacienților internați
a) Programul de vizită al pacienților internati în spital (conform Ordin MS nr. 1.284 din 17 de- cembrie 2012) se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 15:00 – 20:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10:00 – 20:00.
b) Numărul de vizitatori prezenți simultan într-un salon nu poate fi mai mare de 3 persoane. Pentru a da posibilitatea vizitei si pentru ceilalți pacienți, durata vizitei va fi limitata la 60 minute.
c) Din motive de igienă și din motive psihologice, este inadecvat ca persoanele cu vârsta sub 7 ani să fie aduse la vizite.
d) Din motive de control a infecției și de curățenie, vizitatorii sunt admiși în unitate numai cu pantofi de spital sau cu protecții pentru pantofii de strada (botosei de unica folosinta) care se gasesc la intrarea pe fiecare etaj.
e) Medicul curant sau de gardă are dreptul să refuze unei persoane vizitarea pacientului dacă acea persoană prezintă semnele unei infecții care poate afecta pacienții internați.

2. Păstrarea curățeniei în cadrul spitalului
a) Păstrați curățenia și ordinea în salon și în toate spațiile din interiorul spitalului unde aveți acces.
b) Pacientul și aparținătorul nu trebuie să intervină în procesul de curațenie – pervazurile, podeaua și noptiera trebuie să fie fără obiecte personale, pentru a permite curățarea / dezin- fectarea.
c) Deșeurile trebuie aruncate numai în zone dedicate (inclusiv scutece folosite).

3. Identificarea pacienților și însoțitorilor
a) La internare, pacienții peste 14 ani și aparținătorii/însoțitorii trebuie să prezinte acte de identifi- care.
b) Vizitatorii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate care poate fi cerut în anumite situ- ații de către personalul spitalului pentru identificare.

4. Tinuta pacienților pe durata internării
a) Hainele şi încălţămintea de stradă ale pacientului și însoțitorului permanent vor fi predate, la internare, la garderoba spitalului sau predate familiei.
b) Este obligatorie îmbrăcarea și purtarea echipamentului constând în pijama, halat și papuci de casă pe toată durata internării și numai în interiorul spitalului. Mentionăm că vi se permite să purtați propriile haine, care trebuie sa fie decente și curate.
c) Spitalul nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile personale ale pacientului, însoțitor- ului si ale vizitatorilor (telefoane mobile, radiouri, televizoare, calculatoare, bani etc)

5. Siguranța copiilor pe durata internării
a) Părintele / însoțitorul are obligația să se ocupe (și este direct răspunzător) de siguranța copilu- lui (pacient) prin eliminarea oricărui risc de cădere din pat, sau de la același nivel, prin eliminarea oricărui risc de rănirea cu jucării, obiecte ascuțite și fragile oferite copilului sau cu alte obiecte nepotrivite vârstei.
b) Se recomandă evitarea plimbatului și a jocului pe coridoarele spitalului a copilului internat pentru evitarea altor îmbolnăviri.
c) Personalul medical are dreptul de a determina care dintre lucrurile personale nu trebuie ținute în preajma copilului.
d) Părintele/însoțitorul este obligat să informeze imediat medicului curant / asistenta de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate a copilului.
e) Părintele/însoțitorul este obligat să supravegheze starea copilului pe perioada perfuziei și să anunțe asistenta despre orice modificare intervenită.
f) Este acceptata o singura persoana ca insotitor al copilului

6. Medicația pe durata internării
a) Pacienții/apartinătorii/însoțitorii sunt obligați să predea medicamentele pe care le aduc din exterior – medicul curant/de gardă va decide dacă aceste medicamente vor fi necesare în timpul spitalizarii și în caz contrar vă vor fi returnate .
b) Este interzisă utilizarea unei medicații complementare sau tehnologie medicală și de asemenea aducerea pentru consultul pacientului a unui alt medic, fără acordul medicului curant.
c) Părintele/însoțitorul trebuie să se asigure că medicamentele pentru tratamentul însoțitoru- lui nu sunt la îndemâna copilului și este direct răspunzător de acest lucru în cazul unui acci- dent.
d) Părintele/însoțitorul trebuie sa respecte orele de tratament indicate de medicul curant.

7. Alimentația pe durata internării
a) Alimentația stabilită de medicul curant face parte din terapia copilului dvs. și este în intere- sul dumneavoastră să respectați această dietă.
b) Administrarea altor alimente copilului decât cele preparate la nivelul spitalului și indicate de medicul curant este permisă doar după avizul medicului. Părintele/însoțitorul trebuie să se asigure de calitatea alimentelor pe care pacientul le primeste în plus, din afara spitalului. c) Nu depozitați alimente perisabile în salon. Există un frigider disponibil pe fiecare etaj, pentru depozitarea alimentelor. Pe ambalajul alimentelor care trebuiesc păstrate la frigider se va inscripționa numele copilului și data depozitării. Alimentele depozitate sunt controlate regulat, iar spitalul își rezervă dreptul de a elimina alimentele depozitate în mod necorespunzător.
d) Părintele/însoțitorul este răspunzător de alimentarea copilului dacă acest lucru nu este interzis în mod special de către medic (în acest caz alimentarea copilului se va face de către personalul medical).

8. Respectarea liniștii și a celorlalți pacienți
a) Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată.
b) Timpul de somn / odihnă este între orele 22 și 6. Fiți politicoși și respectați dreptul la odihnă și la intimitate a celorlalți pacienți.
c) Este permisă folosirea aparatelor TV, de radio, laptopuri, tablete și telefoane mobile doar dacă acestea nu deranjează ceilalți pacienți și cu condiția ca să nu fie folosite în timpul vizitei medicilor și a efectuarii unor proceduri medicale.

9. Pastrarea integrității dotărilor spitalului
a) Sunteți rugați să aveți grijă de echipamentul medical și de inventarului din salon. Aveți ob- ligația să respectați integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, inventarul salonului sau al secției şi să folosiți cu grijă și corect instalaţiile sanitare, electrice. În caz de deteriorare a acestora din vina dumneavoastră sau a vizitatorilor dumneavoastră, se vor lua măsuri pentru plata daunelor produse.
b) Este interzisă ocuparea unui alt pat decât cel indicat, fără autorizarea de către personalul medical.

10. Respectarea intimității actului medical
a) Este interzisă efectuarea de poze și filme ale unui proces medical sau personalului din uni- tate fără obținerea acordului de la personalul medical. În caz contrar ne rezervăm dreptul de a acționa în Justitie, persoana care nu respectă aceasta.

11. O relație civilizată cu personalul medical
a) În cazul în care copilul nu este internat cu însoțitor, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.
b) Eventualele sesizari pe care le aveti vor fi aduse la cunoştinţa personalului medical (asis- tenta de salon, medic curant sau medic șef de secție) pe un ton adecvat. Agresarea verbală sau fizică a personalului medical de către apartinători dă spitalului dreptul de a solicita prezența forțelor de ordine – Poliție și de a se adresa Justiției.

12. Externarea la cerere
a) Părinții pot cere externarea pe propria răspundere după ce au fost înștiințați de con- secințele asupra stării de sănătate a copilului. Această cerere se consemnează sub semnătu- ra parintelui. Medicul poate informa Protecția Copilului sau Poliția despre această cerere.

13. Alte prevederi
a) Fumatul, consumul de băuturi alcoolice sunt interzise în interiorul spitalului și în curtea exterioară a acestuia.
b) Nu este permisă intrarea cu animale în spațiul spitalului.
c) În caz de incendiu sau orice alt eveniment imprevizibil din spital, păstrați-vă calmul și urmați instrucțiunile angajaților spitalului.

Dorim să vă mulțumim pentru că ne-ați acordat incredere și sperăm că veți fi mulțumiți de serviciile noastre.

Drepturile si obligatiile pacientilor

Drepturile pacienților
Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

ART. 2: Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

ART. 3: Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

ART. 4: Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

ART. 5(1): Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2): Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care tre- buie să le respecte pe durata spitalizării.

ART. 6: Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recoman- dărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

ART. 7: Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

ART. 8: Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu mini- malizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

ART. 9: Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

ART. 10: Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnos- tic și tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11: Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

ART. 12: Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

ART. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14: Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

ART. 15: În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțămân- tul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16: În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

ART. 17(1): În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

ART. 18: Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19: Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoan- ele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

ART. 20: Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțămân- tul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

ART. 21: Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

ART. 22: Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

ART. 23: În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredi- tați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

ART. 24: Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25(1): Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția ca- zurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(2): Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

ART. 26: Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

ART. 27: Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.

ART. 28(1): Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția ca- zului prevăzut la art. 26.

(2): Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3): Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

ART. 29(1): În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

ART. 30(1): Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.

ART. 31: Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

ART. 32: Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, mate- rial și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător celui familial.

ART. 33: Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

ART. 34(1): Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

ART. 35(1): Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).