DOCUMENTE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
An

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Buget de venituri si cheltuieli - Cheltuieli
An
Buget de venituri si cheltuieli -Venituri
An

BILANTURI

Bilant
An

ACHIZITII PUBLICE

Achizitii directe
An
Lista de investitii
An
Programul Anual al Achizitiilor Publice 2024
An
Centralizator achizitii publice
An

CONTRACTE CU CJAS CLUJ

Act aditional la contractul de furnizare servicii medicale spitalicesti
An
Contract pentru finantarea programelor nationale de sanatate
An
Contract pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu
An
Act aditional la contractul de furnizare servicii paraclinice - analize laborator
An
Act aditional la contractul de furnizare servicii paraclinice - radiologie si imagistica
An
Act aditional la contractul de furnizare servicii paraclinice - ecografii
An

VENITURI NETE SALARIALE

Venituri nete salariale
An

SITUATII STATISTICE

Statistica
An

CONSUM DE MEDICAMENTE

Consum de medicamente
An

CERTIFICARI

Certificat de Acreditare RENAR Laborator de Analize Medicale si Anexe
An
Certificat TORCH - Laborator de Analize Medicale
An
Certificat proteine specifice - Laborator de Analize Medicale
An
Certificat ISO 9001:2015
An
Certificat_inscriere_EQAS_2019_1
An
Certificat_inscriere_EQAS_2019_2
An
DIPLOMA Laborator 778
An